Olvasói levelek 2006/2

Megjelent az Egyházfórum 2006/2. számában

 

Kedves Főszerkesztő Úr!

Őszintén megvallva, már nagyon vártam az „előfizetési csekket”. Nagyon megdöbbentett a jelenlegi helyzetük, de örültem, hogy „nem adja” fel a küzdelmet, és bátran megpróbál helytállni! Végigolvasva a kísérő levelet: elszomorodtam, mivel nem tudom felajánlani az 1%-ot, mivel én nem fizetek adót, és hogy csak az évi előfizetési díjat tudom feladni, mivel olyan alacsony a nyugdíjam, hogy az ellátásom mellett csak a legszükségesebbre telik. A szinte lehetetlenhez kívánok teljes szívből kitartást, bátorságot, mindannyiunk örömére meghozott sok-sok munkájához! Szememben ez is egyfajta misszió.

Éva néni

 

Köszönettel vettem kézhez szíves levelét és a mellékelt tájékoztatót kiadványaikról. Szomorú szívvel vettem tudomásul az anyagi nehézségeikről érkező híreket. Jómagam is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik szeretnék, hogy az Egyházfórum folyóirat és az Egyházfórum könyvek, továbbra is szolgálni tudják a II. Vatikáni zsinat igazi szellemiségét képviselő média színvonalát. Úgy érzem, hogy az egész katolikus média – sajnos színvonalában, szellemiségében – erre a mai napig nem kész és alkalmatlan. Ez pedig híven tükrözi a magyar katolicizmus szellemiségének elavultságát, ami sajnos az egész keresztény lelkiség, kultúra, társadalmi és szociális küldetés értékét devalválja.

Jómagam is rokkantnyugdíjas vagyok, de nyugdíjam és szerény mellékjövedelmem, a jó Istennek hála – lehetővé teszi, hogy támogathassam így is Önöket. Isten áldását és az Úr Jézus szeretetét kérem munkájukra!

L.G.

 

Két héttel ezelőtt postázott sorait megkaptam. A levélben szereplő 78 éves személlyel magam is mondhatnám és mondom is, hogy magam is 78 éves vagyok, és harmadik éve egy papi otthonban nyugalmazott plébánosként élem a szegény – de mégsem szegény – nyugdíjas életemet… Aktív koromban elszánt elhatározásom volt, hogy nem megyek nyugdíjba, akármilyen formában, de szolgálni akarom a hívő közösséget. De az Örök Főpásztor másképpen határozott: kezdtem gyengülni, úgyhogy mindig erősebb lett ez az érzés. Kénytelen voltam megadni magamat.

Ezért is „igen kérem” a folyóiratot. E levéllel párhuzamosan postára adom az ellenértéket.

Ui.: Ha tudok anyagiakban segíteni azzal, hogy szívesen vállalok intenciót, akkor kérem, szíveskedjenek egyelőre 15 szentmisét jelölni elvégzésre!

M.B.

 

Nyolcvanöt éves vagyok, de még Isten kegyelméből és segítségével tovább működöm a három településes plébánián. Amíg az Istenem engedi!!

Az EGYHÁZFÓRUM régi előfizetője vagyok. Szívesen veszem és olvasgatom. Sok olyan újdonságot találok benne, amit a hatvan éves papi életemben nem is ismertem, nem is hallottam róla.

Ezek után továbbra is kérném a folyóiratot számomra küldeni. Előfizetésül felajánlok in commodum ad intentionem dantis 5 (öt) szentmisét.

V.J.

 

Köszönöm az előző – 2005. évi – újságokat. Különösen tetszett a boszniai teológus cikke a 4. számban, aki nem a megszokott szociológiai oldalról, hanem „aszketikus” oldalról közelíti meg a témát.

Örömmel láttam, hogy az „Egyházfórum” kiváló könyveiből is lehet még kapni. Nagy hiányt pótoltak és pótolnak még ma is… A kiadott könyvek szerzői jórészt európaiak, pedig a katolikusok 2/3-a Dél- és Közép-Amerikában él. Az Agapé c. délvidéki magyar nyelvű újság olykor közölt erről a világrészről is egy-egy elmélkedést, novellát. Mondhatom, igen érdekesek és tartalmasak. A szegénység új látást hoz az evangélium és az egyház értelmezésében. Ha ajánlhatnám, ezekkel a teológusokkal is színesítsétek a palettát.                                                                                         

H.S. plébános

 

Mellékelem befizetési csekkemet, mellyel a magam részére és két barátomnak az Egyházfórumot előfizettem. Remélem, hogy összejön a megfelelő létszám a lap újramegjelenéséhez. Érthetetlennek tartom, hogy a lap nem jutott hozzá támogatáshoz a Nemzeti Kulturális Alaptól. Azt hiszem, nem ismerik eléggé a lapot, nem tudják milyen bátor, igaz keresztényi kiadványról van szó. Nem politizál, mer kritizálni, s gyakran helyére teszi a dolgokat. A piacon hasonló kiadvány talán csak a Mérleg c.

V.A., Budapest

 

Kedves Levélírók, Kedves Előfizetők, Kedves Olvasók! 

Köszönjük az aggódó, együtt érző és támogató sorokat. Amiben néhány hónapja még remélni sem mertünk, bekövetkezett: Önök valamennyien megmentették az Egyházfórumot. Nagyon hálásak vagyunk minden előfizetésért, könyvvásárlásért és támogatásért. Külön köszönet három jóakarónknak, akik száz-, kétszáz- és ötszázezer forinttal voltak az Egyházfórum megsegítésére. Hála mindannyiuknak, mára rendeztük tavalyi adósságunkat, sőt az idei első két szám fedezete is együtt van. Most már bízunk benne, hogy a könyveladásokból és a továbbra is befolyó előfizetésekből a következő számok kiadását is finanszírozni tudjuk.

Mint a fönti levelek is érzékeltetik, az előfizetők között viszonylag sok a nyugdíjas, akik kevésből gazdálkodnak, de az Egyházfórumra mégis igényt tartanak. Ők bizonyára sok mindent megéltek és sok mindent megtapasztaltak, és csak a tiszta, hiteles szót értékelik. Ehhez szeretnénk az Önök segítségével a továbbiakban is hűek maradni.
Köszönjük, hogy megmentették a folyóiratot!

A Szerkesztők