Olvasói levelek 2005/2

Megjelent az Egyházfórum 2005/2. számában

Már izgultam, hogy e kedves folyóiratot megszüntették, de hála Istennek, még sikerült időben megmenteni. Köszönöm a megkeresést, és örülök, hogy újra meg lehet hosszabbítani az előfizetést. Magam kedvelem a folyóiratot, és sajnáltam volna, ha megszűnt volna! Igyekszem is a megrendelést elküldeni, és tisztelettel közölni, hogy idén is 10, azaz tíz szentmise elvégzését tudom vállalni. „Nyugdíjas papok már ráérnek misézni!” (…) 

A további sikerért imádkozva vagyok katolikus köszöntéssel és szeretettel: 

M. nyug. plébános

 

Ezúton hálásan köszönöm az Egyházfórum jelenlegi helyzetéről a beszámolót! A 2005. évre előfizetési díjként 3 helyett most 6, azaz hat intenciót vállalok. A további számokat várom!

Tisztelettel:

H. esperes-plébános

 

Felszólításukra válaszolva kérem, hogy a 2005. évi előfizetést szentmise-intencióban szíveskedjék elfogadni. A 3 intención túl még ennek háromszorosát, azaz 9-et vállalok. Így kérem, hogy 12 mise kijelöléséről gondoskodjanak. 

Üdvözlettel:

J. plébános

 

Megkaptam levelüket, már vártam! Vállalom, az Egyházfórum 2005. évi előfizetéséért 3 intenciót, s ezeket hamarosan elvégzem. Ezenkívül adományként föladtam még ezer Forintot. Tudom, hogy csepp a tengerben, de szívesen teszem. 

Köszönettel és tisztelettel:

D. nyug. plébános

Köszönöm lapjukat. Kérem, szíveskedjenek 3 miseintenciót elfogadni előfizetés fejében. Szeretném támogatni a lapot. Ezért szívesen elvégzek még 5 intenciót, ha ezt elfogadják. (…) Igaz, hogy én már idős vagyok, de nyitott vagyok új szempontok befogadására. 

Tisztelettel és üdvözlettel:

B. nyug. plébános

 

Először is nem értem, miért kellene ennél jobb és érdekesebb lapot szerkeszteniük. Nem olvassa a magyar katolikus sajtót? Mert ha olvassa, akkor tudnia kell, hogy az Egyházfórum és a Mérleg a fény ebben az éjszakában.

Hogy az eddig érintett témákon kívül miről olvasnék szívesen? Hát tudja, az én mániám a vallásközi párbeszéd, elsősorban pedig az, ami a keresztények és a zsidók között folyik/folydogál. Minden, hasonló témájú írást örömmel veszek.

Bennem sajnos nincs annyi hit és kitartás és gyakorlati érzék, hogy lapot szerkesszek. Van azonban egy weboldal, amit hárman pofozgatunk. (…) Azt tervezzük, hogy a közeljövőben egy-egy izgalmas kérdés feltételével próbáljuk meg majd felborzolni honlapunk látogatóinak idegeit – így késztetve őket arra, hogy a véleményüket írásban megfogalmazzák. Eddig három kérdést ítéltünk erkölcsösen provokatívnak, de szerintem a kör bővíthető. Első körkérdéseink tehát a következők lesznek: 1. Mitől fékeződött le a keresztény világban az ökumenikus mozgalom? 2. Mi dolgunk az iszlámmal? 3. Mi a fontosabb, az ortodoxia, vagy az ortopraxis? Szerintem nem lenne rossz, ha az Egyházfórum is elindítana egy hasonló nyilvános együtt-gondolkodást. 

B.J., Budapest

 

(…) A „korosztály”?! Talán a többiek is úgy vannak, mint én: igen szükséges számomra a mai generáció véleménye, még ha nem is mindenben értek vele egyet (Pl. Jakab Attila: „Egy népszavazás tanulságai”, hogy csak a legutóbbi számból említsek egy példát). Nagyon szükségesnek tartom a minden oldalú megismerést, párbeszédet. (…) Számomra azért is fontos egy-egy példányuk alapos végigolvasása, átgondolása, mert kitekintést jelent itt a „világvégén”, hasznos kapcsolatot a körülöttem zajló, forrongó, átalakuló világgal. (…) Tartsanak ki egy erkölcsösebb, valódi keresztény szemlélet mellett! – ez minden kívánságom. Nagyon bízom abban, hogy az igaz, jó ügyet a Gondviselés is támogatja, hiszen Isten népének is folyamatosan meg kell újulnia szemléletében és gyakorlatában egyaránt.

Egy nyugdíjas tanárnő

 

Amint az előfizetés megújítását kérő levelünkben már közöltük, a 2005 évi számok megjelentetésére a Nemzeti és Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban, immár hetedik alkalommal. Nem hivatalos értesüléseink szerint a szálak egy korábbi kormány manapság sokat emlegetett egyik tagjához vezetnek (hivatalos információt nem kapunk). Most is Olvasóink mentették meg lapunkat: egyik előfizetőnk háromszázezer forint adománnyal sietett segítségünkre. Ezúton is hálás köszönet nagyvonalú támogatásáért! Köszönünk minden előfizetést, köszönjük a kisebb-nagyobb támogatásokat és a biztató szavakat!  Amint a fönti levelek is tanúsítják, támogatóink többsége a középkorúak, sőt elsősorban az idősebbek közül kerül ki, közöttük is viszonylag magas a papok aránya. Van hát szellemi frissesség az „öregekben”! (A Szerk.)