Olvasói levél Veres András megyéspüspök nyilatkozatára

Mindenekelőtt szeretném előrebocsátani, hogy vallását aktívan gyakorló római katolikus vagyok. Mi több a győri egyházmegyében voltam hittanos, sőt ministráns. Ezek után talán érthető, hogy érdeklődéssel figyelem egyházam, s mindenekelőtt annak vezetőinek állásfoglalásait korunk kérdéseiben, s ezért igen csak felkeltette érdeklődésem a Népszava 2019. április 6-i címlapja, melyben Veres András püspök atya interjújából azt emelik ki: „Kevesebb a kiskorúak elleni visszaélés, mint a liberális országokban”. Fellapozva az újságot valóban azt olvashattam „Nálunk valószínűleg kevesebb visszaélés történt, mint más országokban. Én úgy látom, a magyar ember és a magyar kultúra gyerek- és családbarát, ami akadályozza az ilyen irányú bűnelkövetést.” Későbbiekben a más országokat a nálunk liberálisabb országoknak kell értelmezni, amiből az olvasó, s a lap szerkesztője joggal következtethet arra, hogy a liberalizmus és a papi pedofília között létezhet valamiféle összefüggés.

Kriminológusként ezt az állítást cáfolnom kell. A tudomány ismeri a látszat korreláció jelenségét, azt, amikor két jelenség, noha együtt mozog, de nincs ok-okozati összefüggésben egymással. A klasszikus példa: kórházi ágyakban hal meg a világ legtöbb embere, de ez nem jelenti azt, hogy a kórházi ágyak lennének a világ legveszélyesebb helyei. Kizárólag a bűnügyi statisztikából nem lehet következtetni egy ország moralitására, mert az efféle mutatók létrejötte – az erkölcsökön túl – számtalan egyéb dologtól függ.

Az igazi okot az adott ország lakosságának a bűnhöz, bűnelkövetőkhöz való viszonya határozza meg, mely elsősorban a feljelentési magatartásban nyilvánul meg. A törvény szeme az állampolgár szeme. Az állampolgár mint potenciális feljelentő az a szűrő, amin keresztül az általa észleltek felkerülnek vagy nem a hivatalos bűnüldözés szintjére. Álláspontom szerint a már-már szitokszóként használt liberálisnak mondott államokban a lakosság érzékenységi küszöbértéke máshol van, mint a kevésbé liberális országokban. Talán ott érzékenyebbek az emberi jogokra, közelebbről az áldozati jogokra, a tekintélytisztelet talán nem írja felül azokat az eseteket, amik a kevésbé liberális országokban nem jutnak el a hatósági bűnüldözés szintjére.

Végezetül szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a liberalizmusnak semmi köze a világon mindenhol előforduló pedofíliához, legfeljebb a liberálisabb társadalmakban erre hamarabb, s szélesebb körben derül fény.

Korinek László

MTA rendes tag

Forrás: Népszava, 2019. április 11. (10. old.).

Újraközlés a szerző szíves engedelmével.