Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai

(224 old.)

„A kozmoszban állandóan működnek olyan építő és romboló erők, amelyek tőlünk függetlenek, de valahogy átjárnak bennünket. Ezeknek az erőknek az egymással való harca főképp az emberi lélekben, illetve ennek következtében a társadalmi kapcsolatokban folyik…

Az Irigység halálos méreg, ha egyszer bekerül a vérkeringésbe, akkor teljesen szétzúzza az emberi személyiséget, Ha a másik kiváló, abban én a saját hiányosságomat látom visszatükröződve. Az irigy ember nem tudja elfogadni magát olyannak, mint amilyennek az Isten teremtette. A nemes lelkű ember nyílt és mesterkéletlen önérzéke saját értékének a tudta. Ez képessé teszi, hogy fenntartás nélkül ismerje el mások értékét, mások kiválóságát…

Az Önbizalom Angyala ezt mondja: „Bízzál magadban! Isten teremtménye vagy!” Ő ajándékozott meg az élet elemi erejével. Ő adta ezt a kiapadhatatlan forrást, amelyből merítve önmagad fölé emelkedhetsz.”