Név nélkül megjelent közlemények, szerkesztőségi összeállítások és idézett dokumentum-részletek

Kedves Olvasónk! – Kedves Olvasók! – Kedves Olvasó! / Előszó./ 1986/1. 4-7. –1986/2. 4-5. – 1987/1. 4-5. – 1987/2. 4-5. -1988/1-2. 5-7. – 1989/1. 4. – 1989/2. 4. – 1990/1. 4-5. – 1990/2. 4. – 1990/3. 4. – 1990/4. 6. – 1991/1. 4. – 1991/2. 4. – 1991/3. 4. – 1991/4. 4. – 1992/1. 4-5. – 1992/2. 4-5. – 1992/3. 4. -1992/4. 4-5. – 1993/1. 3-5.– 1993/2. 3-4. – 1993/4. 3. – 1994/1. 3-4. -1994/2. 3-4. – 1994/3. 5. – 1994/4. 3-4. – 1995/1. 3.- (1986) 1995/2. 3-5. – 1995/3. 3.- 1995/4. 3. -1996/1. 3. – 1996/2-3. 3. – 1996/4. 3. – 1997/1. 3. – 1997/2. 3. – 1997/3. 3. – 1997/4. 3. -1998/1-2. 3. – 1998/3. 3. – 1998/4. 3. – 2000/1. 3.

Régi katekizmus vagy új hittankönyvek? 1986/1. 58.

„A megnyesett fa kizöldül.” (Tíz éve bíboros Lékai László esztergomi érsek.) 1986/1. 68-73.

Személyek és hírek. (Dokumentáció. Lipien Mihály katonai esküvel kapcsolatos konfliktusáról. – Kocsi György jogosítványának elvételéről.) 1986/1. 88-96.

A magyar egyház Lékai bíboros után. Győri Ákos: Halálos ölelés. – Kocsi György: A megnyesett fa kizöldült? – Kiszely Károly: Hozzászólás a Lékai-vitához. 1986/2. 63-89. – /II./ Éliás József: Az ÜZENET és a pásztor. Református hozzászólás az ún. Lékai-vitához. – Tarnóczy Szabolcs: Kiszárad vagy kizöldül a megnyesett fa? (A Lékai-évtized a karizmatikus bázisközösségek szemével nézve.) – Wildmann János: A magyar egyház Lékai bíboros után. 1987/1. 72-108.

A katolikus egyház Csehszlovákiában. Tomasek, Frantisek: „Minden embernek ugyanazokat a jogokat!” – Seiterich, Thomas: 200.000 katolikus a velehradi zarándoklaton. – Plébános egy pusztuló plébánián. „Volt már sokkal rosszabb is.” – Egy keresztény nő az illegalitásból. „A mi egyházunk két fronton dolgozik.” – Hücking, Hans-H: Görög-katolikus Egyház Szlovákiában. 1987/1. 109-123.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Szolgálatukat teljesítő katona-kispapok levele püspöküknek – a vallásszabadságról és a civil-szolgálatról. 1987/1. 124-126.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Egy közösségi ház létrehozására tett kezdeményezésről. 1987/2. 125-128.

Az Orosz Ortodox Egyház útja a 20. században. 1988/1-2. 81.

Külföldi püspökkari konferenciák nyilatkozataiból. (Svájc, Dél-Afrika, NDK) /Az erőszakmentességről és a katonai szolgálatmegtagadásról./ 1988/1-2. 160-163.

Mi egy bíboros? 1988/1-2. 189.

Személyek és hírek. Dokumentáció. Levél a pápának az erdélyi katolikus egyházról.

Szendi József veszprémi püspök parlamenti beszéde. – Egy magyarországi katolikus pap leveléből. – Pozsony 1988, avagy a „peresztrojka” szlovák módja. – Magyar állampolgárok szolidaritási nyilatkozata a szlovákiai tüntetőkkel. – Korec püspök válasza. – Wildmann János: Egy egyházszakadás margójára. /Lefèbvre-ügy/. 1988/1-2. 209-236.

Kérő köszöntés. /Paskai László bíborosnak/ 1988/1-2. 243.

Ökumené, –ha van és élik. Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/1. 71-83.

Magyarországon 1989 februárjában megalakult a Katonai Szolgálatot Megtagadók Köre. 1989/1. 96.

Személyek és hírek. Dokumentáció: A Cultores pacis papi társulata megalapítása. 1989/1. 112-113.

Úton a keresztények világtalálkozója felé. /Béke és Igazság, Bázel, 1989. május 15-21./ 1989/2. 15.

A „Kölni Nyilatkozat” hullámverése. / A gyámkodás ellen… / 1989/2. 98-104.

Egyház és gazdálkodás. – Nagy László c. prépost-plébános, Tatabánya. – Sebők Sándor plébános, Fót. – Turcsik György plébános, Győrzámoly. – „Ablak.” Alsószigetközi Batthyány László alapítvány és kollégium, Győrladamér, Petőfi tér 1. – Szabó Kálmán, matematikus-közgazdász, a Népességkutató Intézet főmunkatársa. – Az egyház és a pénzügyek.

1990/2. 27-40.

Európai körültekintés. – Európai együttműködés. – Nyugati katolikus felnőttképzők Magyarországról. – Hogyan gondolkodnak felnőttképzőkről Ausztriában – Holland lelkészek magyar akciója. (Wildmann János beszélgetése Jacob Firet professzorral.) – Felnőttképzés és vallásosság. – Polgári vallás, fundamentalista vallás, vagy… – Az „új evangelizáció” mozgalma. – Papok továbbképzése Svájcban. 1990/3. 48-66.

Vénusz Ervin. /Szobrászművész/ 1991/1. 130.

In vestibulo. /Az elváltak és újraházasodottak visszafogadása./ 1991/3. 5.

Hans Küng magyarul. 1992/1. 133-134.

500 éves indián ellenállás. /Részletek a Quitói Nyilatkozatból. 1990./ 1992/2. 105-107.

Szabadságjogok az egyházban. 1992/3. 105-111.

Folyamatok. 1992/3. 122-133. – 1992/4. 60-71. – 2001/2. 32.

Anima. Karácsony. – Szülőágy – keresztfa. – 43. zsoltár. – Női hiszekegy. 1992/4. 6-14.

Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs

Irodájának igazgatójával. 1993/1. 10-20.

Képzési körkép. /Pasztorális jellegű képzés./ 1993/2. 5-13.

/Zsinati Kör gyűlése, 1993. márc. 6./ Kamarás István: A Zsinati Kör. – Dr. Dankó László kalocsai érsek előadása. – Ranschburg Ágnes: Párbeszéd: önmagunk késleltetésének művészete. 1993/2. 66-84.

Pákozdi István – Téglásy Ferenc: Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. – Bitskey Botond válasza. 1993/2. 121-125.

Úgy legyen! /Keresztény-zsidó identitás/ 1993/3. 3.

Zsidók Magyarországon. /Benda Kálmán megnyitóbeszéde a Fejezetek a zsidóság életéből című kiállításon./ (Megjelent az Őkumenikus Tanulmányi Füzetek 5. számában, 1993. június, 22-24. o.) 1993/3. 16-19.

Vívódások./Zsidók és keresztények./ 1993/3. 42-49.

A Holocaust minden áldozatának emlékére. 1993/3. 49.

Vita. /Szennay András az Osztrák Katolikus Hírügynökségnek – Kathpress – adott interjújáról./ 1993/3. 60-68.

Nős papok nyílt levele. – Tisztelt Uraim, Testvéreim Krisztusban! /Lukács László válasza./ – Szlovák megoldás. 1993/3. 69-74.

Házunk tája. – Egyházfórum számadás 1993. 1993/4. 56-59.

Visszhang. (Karl Pfeifer és Landesmann Péter levélváltása.) 1994/1. 65-69.

Lelkiismeret, erkölcs, az igazság ragyogása. Kerekasztal beszélgetés. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából. Beszélgetők: Somfai Béla erkölcsteológus, Dér Katalin filológus, Lévai Katalin szociológus, Debrecenyi Károly István ref. teol. Klinikai lelkigondozó. Moderátor: B. Petőfi Ágnes./ 1994/2. 5-24.

Renovabis. 1994/4. 27-35.

Konferenciák – Pályázatok- Fórumok- Előadások az Egyházfórum égisze alatt.

1995/2. 45-55.

/Az Egyházfórum számainak tematikája:/ 1986-95. 1995/2. 87.

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7.

Nyitottan a Bibliáról. Beszélgetés Benyik Györggyel. 1995/3. 75-79.

Szinódus kétezerig. (A Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye szinódusának munkadokumentuma.) 1995/4. 15-18.

Hol volt, hol nem volt – körkép./Az egyházmegyei szinódusokról/ 1995/4. 37-42.

Magyar vélemények az egyház-nép-szavazásról. /Bíró László, Szennay András, Seregély István, Gorove László, Szöllőssy Ágnes, Dévai Márton, Gromon András, Ifi Géza, Müller Márta, Simonyi Gyula, Teleki Béla, Turcsik György, Pálvölgyi Gyula./ 1995/4. 43-57.

Nyílt levél Binder Györgyinek: Kedves Györgyi! /Börtönbüntetésben gyógyíthatatlan beteg kislánya halálba segítéséért./ 1995/4. 63.

Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rektorával. 1995/4. 80-86.

Hitoktatási Bizottságok. Országos körkép. 1996/1. 21-22.

Aggiornamento magyar módra. Bevezetés. – Jezsuita nagyágyú. – Kedves Nagy Ferenc! /Szerkesztőségi levél./ – Jó reggelt, Egyházfórum! /Válasz/ 1996/1. 59-66.

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 1996/1. 91-96.

Konzervativizmus – szemelvényekben. 1996/2-3. 57-68.

Interjú Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel./Lengyel hetilapból, az osztrák egyház helyzetéről./ 1996/2-3. 69-78.

Egyház-nép-szavazás – osztrák fejlemények. 1996/2-3. 91-92.

Elhunyt DDr. Prof. Gaizler Gyula. 1996/4. 97-98.

Katolikus média – mánia? 1997/1. 44.

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat1997/3. 4-12.

„Szent Tamás” dosszié. /Józef Tischner: A tomista kereszténység alkonya című írásáról. EF 1997/2. 20-33./ 1997/4. 50-51.

Renovare necesse est. Interjú. /P. Eugen Hillengass-szal, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetőjével./ 1997/4. 76-81.

Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz. /Interjú Midling Andreával./ 1998/1-2. 46-52.

Jövőnk a család. (NOE Gödöllő) /Interjú Kopp Máriával./ 1998/3. 18-20.

Családi értékpreferencia vizsgálat 1997. /Gallup/ 1998/3. 31-36.

Egyre többet tenni a családért./Interjú Bíró László püspökkel./ 1998/3. 61-69.

Páter Berhard Häring halálára. 1998/3. 87-89.

Kommunikációs torzó az egyházban. 1998/4. 9-12.

Reflexiók Georg May cikkére. /Pápai bocsánatkérés, egyéni felelősség./ 1998/4. 39-48.

Matyiban az volt a jó: /Máté-Tóth Andrásról/ 1999/1. 5.

Aki üzen: Nyíri Tamás. 1999/1. 63.

A legtöbb fiatal világának…/A Stern magazin vizsgálata / 2000/1. 26.

Az ökumenikus iskolák léte, helyzete: igény a törvénymódosításra. 2000/2. 15.

Az egy megváltó. Jézus Krisztus és az egyház egyedülálló volta és egyetemes üdvjelentősége: új vatikáni dokumentum. /Dominus Jesus./ 2000/4. 13-14.

Feminista morál – férfiközpontú teológia. A macsókultúrát másoljuk? 2000/6. 29.

Szennay András 80 éves. 2001/2. 3.

Az erdélyi „Szent Ferenc” Alapítvány. Déva. 2001/3. 15-18.

Paragrafusfejlődés. /A vallásszabadságról az EU-ban./ 2001/3. 20.

Lovkóné Kiss Kármen. 2001/4. 22.

Vélemények a világegyházból. /Az USA-t ért terrortámadásról, 2001. szept. 11./

2001/5. 19-20.

Levél az USA-ból. /A terrortámadás kapcsán./ 2001/5. 20.

ENSZ: vallás a rasszizmus ellen. 2001/6. 11.

Zöld hírek. 2002/3. 9-12.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 2002/3. 13-14.

A mariazelli kiáltvány (1952). 2002/3. 24.

Kápolnaszentelés. – Püspökszentlászló, 2002. május 20. 2002/3. 32-33.

Ökológiai hírek. 2002/5. 31-32.

COMECE Sajtóközlemény: Vallás és Európa jövője. 2002/5. 32.

Európai tévhitek és cáfolataik. /Humor./ 2003/1-2. 29.

Joseph Cardijn. 2004/3-4. 11-13.

13 jó tanács az élethez. 2004/3-4. 16.

Élő egyház – halott egyház. 2004/3-4. 65.

A sziget. /Példázat./ 2004/5. 23.

Reggeli./Paródia/ 2004/5. 26.

A hit provokációja. Sabatina, az apostolnő. 2004/6. 28-29.

Drogkereskedőket fedező püspökök? Mély válságban a görögországi ortodox egyház.

2005/2. 15.

Mobil himnusz. /Paródia/ 2005/2. 17.

Az ötvös tüze. 2005/3. 24.

Az abaligeti csoda. 2005/4. 25-26.

Megnyílik az új iskola Abaligeten. 2005/4. 27.

A szent háromkirályok. A legenda modern változata. 2005/6. 17.

Kerekasztal-beszélgetés az egyház-finanszírozásról. /Egyházfórum rendezvény, 2005. okt. 19./ 2005/6. 31.

Báránybőrben. /Dr. Végvári Tibor ügye./ 2006/1. 27-28.

Báránybőrben. II. /A világi hitoktatók szerződésmódosítása./ 2006/2. 19-22. + 35.

Báránybőrben. III. /Dr. Végvári Tibor ügye./ 2006/3. 28-29.

Báránybőrben. IV. Iskolafojtás. /Szent Mór katolikus iskola./ 2006/5. 29-30.

Báránybőrben. Iskolafojtás – folytatás. 2006/6. 21.

Gyakorlatias nemzedék szorításban. /15. Shell-tanulmány az ifjúság helyzetéről./

2006/6. 26-27.

A vallás jelentősége az európai uniós polgárok életében. 2007/1. 15.

Európai egyházak a kontinens alapvető értékeiért. 2007/1. 23.

Kinn a bárány, benn a farkas. /Szent Mór katolikus iskola./ 2007/1. 24-27.

Iskolák célkeresztben. /Belvárosi Általános Iskola/ 2007/2. 24-28.

Hírek a nagyvilágból. 2007/2. 29.

Romantika és realizmus között: a szabadság fájdalmas útja. Interjú Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal. 2007/4. 12-14.

Sürgető aggodalommal. /Plébánosi Kezdeményezés Ausztriában./ Állásfoglalás. – Válasz Rómából. – Megjegyzések a „Plébánosi Kezdeményezés” iratához. – Visszatértek Rómából a Plébánosi Kezdeményezés képviselői. 2008/6. 25-30.

Dr. Végvári Tibor – Ki volt Ő nekünk? /Nekrológ/ 2008/6. 31-32.

A szolidaritás hangja. /A cigányokért./ Szent Egyed közösség: Nyilatkozat. – Lankó József: Ismerjük a cigányokat? – Szent Egyed Közösség: Könyörögjünk! 2009/4. 12-14.

„A katonai fegyelem fenntartása érdekében…” A Belaja Cerkov-i gyermekmészárlás. – Tábori lelkészek és a Wehrmacht katonái. /Rittner, Carol – Smith, Stephen D – Steinfeld, Irena (szerk): . A holokauszt és a keresztény világ. 188-193. l./ 2009/4. 27-29.

Mit ígérnek a pártok? /Választás 2010. A Mit ígérnek? civil kezdeményezés honlapja alapján./ 2010/1. 29-32.

„Szeretet nélkül semmi sem igaz”. Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel. 2010/3. 13-14.

/Kereszténydemokrata barátai és tisztelői:/ Búcsú Frigyesy Ferenc Győzőtől. 2010/4-5. 59.