Nemzeti-keresztény életpálya modell

Miután a Hóman-szobor állítás Székesfehérváron nem sikerült, a kijelölt helyszíne mögötti Csók István Galériában (amit építésekor még Horthy-Kultúrháznak terveztek) lendültek újabb rohamra a nemzeti erők. A Szabadság téri, sok vitát kiváltott Megszállás-emlékmű alkotójának, Párkányi Raab Péternek busófotóiból, tér-, fény- és illatinstallációból és Somogyi Győző vitézeinket és szentjeinket ábrázoló ikonjaiból rendezett kiállítás napjaink végveszélyben élő magyarjainak akarja megmutatni a fennmaradásunkhoz, boldogságunkhoz, üdvösségünkhöz vezető utat. Mindezt – Biblia pauperum módján – a szépséget tagadó, romboló gonosz erőkkel szemben. „A kiállítás egy utazás a félhomályban rejtőzködő fenevad szorítása és a fényben büszkén álló hősök dicsősége között, az áhított égi világ felé, melyből a fény árad” – olvasható az ajánlásban.

 

Miután a Hóman-szobor állítás Székesfehérváron nem sikerült, a kijelölt helyszíne mögötti Csók István Galériában (amit építésekor még Horthy-Kultúrháznak terveztek) lendültek újabb rohamra a nemzeti erők. A Szabadság téri, sok vitát kiváltott Megszállás-emlékmű alkotójának, Párkányi Raab Péternek busófotóiból, tér-, fény- és illatinstallációból és Somogyi Győző vitézeinket és szentjeinket ábrázoló ikonjaiból rendezett kiállítás napjaink végveszélyben élő magyarjainak akarja megmutatni a fennmaradásunkhoz, boldogságunkhoz, üdvösségünkhöz vezető utat. Mindezt – Biblia pauperum módján – a szépséget tagadó, romboló gonosz erőkkel szemben. „A kiállítás egy utazás a félhomályban rejtőzködő fenevad szorítása és a fényben büszkén álló hősök dicsősége között, az áhított égi világ felé, melyből a fény árad” – olvasható az ajánlásban.

 A kiállítás címe „A döntés“. Ennek meghozatalára sarkallják a látogatót, hogy győzni tudjon az ellenkultúra álarcában jelentkező gonosz fenevad ellen. Egyféle egyedül üdvözítő keresztény-nemzeti életpálya modellt kínál a résztvevőknek. Akár a keresztes háborúk toborzó programja is lehetne.

Meg kell jegyeznem, ilyen harcra már máskor és máshol is felszólították az embereket. Például a Harmadik Birodalom nemzeti szocialistái az elrettentésül szánt művekből 1937-ben megrendezték az Entartete Kunst (Elfajzott művészet) kiállítást. A szépséget teremteni képtelen, kártékony művészek listáján olyan nevek szerepeltek, mint Marc Chagall, Paul Klee, Oscar Kokoschka vagy Moholy-Nagy László. De nemcsak festők és szobrászok, hanem zeneszerzők és előadóművészek is szép számmal. A folytatást a nyilvános könyvégetések, a gonosznak kikiáltott alkotók üldözése, sok esetben megsemmisítése jelentették.

A harc, a küzdelem részei a keresztény gondolkodásnak, de ha ez a tőlünk különbözőek erőszakos megtérítését vagy kirekesztését jelenti, kapóra jöhet akarnok politikusok számára. Lehet nemzeti, de nem nevezhető kereszténynek. A küzdelem színtere az ember lelkében kezdődik, és Péter apostoltól ismert kép ugyan az ordító oroszlánként körbejáró gonosz, de annak nyoma sincs, hogy nekünk ordító oroszlánként kellene szembefordulni a másként gondolkodókkal, a tőlünk bármiben különbözőkkel. Épp ellenkezőleg!

„Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.” (Lk.9,51-56) Talán éppen ezután nevezte el őket Jézus a Mennydörgés Fiainak.

Az innen májusban a Velencei Biennáléra utazó kiállítást hatalmas hirdetéskampányban: sajtó-, tv-, internetes hírdetésekkel, Vivaldi-koncerttel, koronaőr-parancsnok látogatásával, hagyományörző huszárokkal való fényképezéssel, ingyen tárlatvezetésekkel népszerűsítik.

A búcsú-cédula (bocsánat: a belépőjegy) 290, diákoknak, magyar nyugdíjasoknak 130 Ft.

Winkler Lajos