Fidentia 2021

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma a „Fidentia pro ecclesia” (Bátorság az egyházért) emlékérmét 2021-ben

Mékli Attila katolikus papnak

adományozza evangéliumi erejű igehirdetéséért és hiteles lelkipásztori szolgálatáért.

Mékli Attila lelkipásztor rendre arra vállalkozik, hogy emberközelbe hozza az evangéliumi történeteket. Nála egyszerű emberekkel történnek dolgok, amint elmeséli, vagy úgy, hogy vonzzák, de akár úgy is, hogy taszítják egymást. Történeteiből az szűrhető le, hogy a transzcendens nem képzelgésből, nem is misztikus elragadtatásból, hanem társas kapcsolatok perspektívájából közelíthető meg, mert egy találkozás – ha igazán mély élményeket kelt – óhatatlanul spiritualizálódik. Egy ilyen megközelítéshez a magyar katolikus egyházban bátorság kell.

Mékli Attila mögött évtizedes múlt áll, komoly emberi, papi és szakmai eredmény. Egyházon belüli „periféria-létét“ alázattal és bölcsességgel kezeli, hívői és papi identitását pedig hitelesen éli meg. Szabadon, félelmektől és megalkuvásoktól mentesen. Senki tetszését nem megkeresve, de mindvégig önazonosan. Komoly intellektuális mélységgel, határozott véleménnyel, ha kell, kiállva, de a feltűnést egyáltalán, semmilyen formában nem keresve. Beleáll egy igaz ügybe, akkor is, ha látszik, akkor is, ha nem — és soha nem azért áll bele egy ügybe, hogy látsszon.

Az emlékplakett ünnepélyes átadására

2021. szeptember 18-án, szombaton, 16:30 órakor kerül sor

a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.

(1086 Budapest, Dankó u. 9–11.,

MET-díszterem, a kapubejáró után balra az első lépcsőház)

A díjazott tevékenységét Török Csaba katolikus pap, egyetemi tanár méltatja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A szervezés megkönnyítése érdekében örülünk, ha az az érdeklődők a következő e-mail címen jelzik részvételi szándékukat: wildmann@t-online.hu

Budapest, 2021. szeptember 10.                      Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma