Lőrincz Gabriella: Világokon át

BARANGOLÁS A METAFIZIKA BIRODALMÁBAN[1]

Ez az előadássorozat rendezi a tapasztalatainkat. A magyarok legismertebb gondolkodói, kutatói és művészei közvetítik összefoglalásaikban az emberiség tapasztalatait és tanítását, hogy eligazítsanak a látható és a láthatatlan világban. Hamvas Béla szerint ugyanis „a létnek határtalanul nagyobb része anyagtalan és láthatatlan”. Lét és nem-lét, a világegyetem dimenziói,  tudatunk lehetőségei – ezek az indító témák. A természettudományok korunkban olyan rohamosan fejlődnek, hogy az új ismeretekkel nem tudunk már minden területen lépést tartani. Meg kell tanulnunk választani és dönteni, melyik részletének engedjük meg, hogy foglalkoztasson bennünket, és vállaljuk a megértés feladatát. Egy magasan specializált, digitalizált és analitikus világban ez az antológia egy összképet kísérel meg, és elképzelhetővé, megélhetővé teszi ismereteink mai szintjét. Ha a múltba nézünk, ősi kultúrák közvetítenek új szempontokat és paradigmákat megmerevedett nyugati gondolkodásunkba. Más világnézeti koncepciókkal, filozófiai rendszerekkel kerülünk kapcsolatba, mint amelyeket iskoláinkból magunkkal hoztunk. Ez teszi érdekfeszítővé, izgalmassá a gondolkodás új útjait. A tudatosság problémája szubjektív élményeken keresztül vezet a kérdések kérdéséhez: hová, kihez-mihez igyekszünk? Nem akarunk egy lerövidített úton válaszhoz jutni, inkább a szerzők segítségével feltérképezzük saját tapasztalatainkat, kiegészítve őseink üzeneteivel és hazánk legrangosabb kutatóinak gondolataival, hogy jobban megérthessük a minket körülvevő világot, egymást és saját magunkat. A szerzők óvatosan közelítenek a jelenségek láthatatlan hátteréhez, az emberi tudattal és lélekkel összefüggő tudáshoz. Felfrissíti nyelvi kifejezőképességünket, hogy korunk nyelvén és gondolatcseréjében fejezhessük ki kérdéseinket és tapasztalatainkat, meggyőződésünket, egészen hitünk továbbadásáig.

Nagy érdeme a munkának, hogy megismertet számos magyar kutatóval és gondolkodóval, pályafutásukkal, munkájukkal és eredményeikkel, főleg pedig az ebben a témában folytatott eszmecseréjükkel színes, a laikus számára is érthető nyelven. Lőrincz Gabriella gondoskodik az összekötő szövegben arról, hogy minket is bevonjon hiteles szellemi műhelyébe. Az eszmefuttatásoknak költőien szép részei vannak. Ez az olvasmány lelket megérintő szellemi táplálék. 

Pilis Print Kiadó, 2007.

 

WOLF JUDIT

 

[1] A könyv Lőrincz Gabriella „világokon át” c. televíziós sorozata alapján készült.