Lesztek? – Vagytok!

„Olyanok lesztek, mint az istenek.” – ezt sziszegte a Kísértő az ősszülők fülébe (Ter 3,4). Szavai a leszármazottak sokaságának lelkében is meghallgatásra találtak: a történelem során rengeteg ember próbálkozott azzal, hogy a csábítást megvalósítsa. Szép számmal akadtak gátlástalan akarnokok, akik mindent és mindenkit az uralmuk alá akartak hajtani. Már Pál apostol megállapította: „beszélnek istenekről az égen és a földön, mivel sok istenük és uruk van” (1Kor. 8,5).

„Olyanok lesztek, mint az istenek.” – ezt sziszegte a Kísértő az ősszülők fülébe (Ter 3,4). Szavai a leszármazottak sokaságának lelkében is meghallgatásra találtak: a történelem során rengeteg ember próbálkozott azzal, hogy a csábítást megvalósítsa. Szép számmal akadtak gátlástalan akarnokok, akik mindent és mindenkit az uralmuk alá akartak hajtani. Már Pál apostol megállapította: „beszélnek istenekről az égen és a földön, mivel sok istenük és uruk van” (1Kor. 8,5).

A sor napjainkig folytatódik. Megismerésükben segítségünkre lehet egy világjáró norvég újságíró, Mikal Hem, akinek műve, a Kezdő diktátorok kézikönyve, a közelmúltban jelent meg magyarul is (Typotex 2013. Szokatlan szempontok VIII.). Diktátor kortársaink elképesztő méretű panoptikumát mutatja be, akikkel kapcsolatban megállapítja, hogy „A legtöbb ember, aki istennek nevezi magát, jó eséllyel végzi pszichiátriai kezelésen. A diktátoroknál teljesen elfogadott dolog, ha isteni magasságokba, vagy vele egyenrangúvá emelik magukat” (8). Találunk közöttük például építkezőket, akik országukban felépítik a Washingtoni Emlékoszlop, a Párizsi Diadalív vagy Szent Péter Bazilika másolatának kissé megnagyított másolatát, vagy égig érő szobrot állíttatnak és elképesztő méretű palotákat építtetnek maguknak. Haiti egykori diktátora hatalma megerősítése érdekében olyan óriásplakátokat készíttetett, ahol a mögötte álló Jézus azt mondja: Én őt választom.

Miközben bemutatja gátlástalan, paranoid személyiségüket, ironikus tanácsokat ad az olvasónak a követésükre. Istenítsd magad – az egyik fejezet címe. „Amennyiben nem vagy képes az emberek szemében Istennel egyenlő pozíciót kiverekedni magadnak, a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy megkérdőjelezze a tévedhetetlenségedet. Ezt nem engedheted meg magadnak. Olyan képet kell kialakítani magadról, amely azt sugallja, hogy elengedhetetlen feltétele vagy az emberek jólétének és boldogságának. Az emberek egyenlőségjelet kell tenniük közéd és az állam közé: Nélküled nincs állam” (171-172). „Minden diktátor – önmaga tiszteletére – megteremti a maga vallási jegyekkel bíró nemzeti ideológiáját. Biztosíts magadnak központi szerepet a hivatalos mitológiában” (174-175).

„Diktátorként egészen más játéktérrel rendelkezhetsz. Fárasztó ellenzéki politikusok és minden lében kanál médiumok híján ugyanis sokkal szabadabb vagy amikor politikai és privát céljaid elérésre törekszel. Például a diktátorok zöméhez hasonlóan hatalmas vagyonra tehetsz szert anélkül, hogy az emberek, a sajtó vagy az állami szervek betekintést nyerhetnének abba. És ha valaki mégis venné magának a bátorságot, hogy nyilvánvalóvá tegye privát üzleteidet, elég egyszerűen megváltoztathatod a jogrendszert úgy, hogy az effajta felforgató magatartás büntethető legyen. Ahogy ezt Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke is tette 2012-ben” (7-8).

Úgy tűnik, az egyén védtelen, tehetetlenül vergődik a mindent maga alá gyűrő hatalommal szemben. Mi adhat erőt a szembeszegülésre? Lehetséges válaszul az egyistenhit szent könyve, a Biblia, híveknek mondott legmeghökkentőbb megállapítását szeretném idézni: „Istenek vagytok” (Zsolt. 82,6). Jézus megerősíti e szavakat: „Hát nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok. Ha már azokat is isteneknek mondta, akikhez az Isten szólt, és az Írás nem veszítheti érvényét” (Jn 10,34). Az Újszövetség embere számára ez a megtestesülés eredménye: „Az Isten Fia emberré lett, hogy mi megistenülhessünk” (Szt Atanáz: De Incarnatione 54,3)”. Ennek tudatában szállhatott (és szállhat) szembe a hívő ember a magát istenítő, élet és halál uraként fellépő hatalommal, és vághatja a diktátorok szemébe Izajás szavait: „Adjátok hírül, mi történik majd a jövőben, hogy megtudjuk: istenek vagytok. Tegyetek már valamit: akármit, hogy ámulva láthassuk mindannyian. Bizony semmik vagytok, s minden művetek semmiség. Gyalázatos, aki benneteket választ” (Iz 41, 23-24).

Winkler Lajos