Keresztút

Megjelent az Egyházfórum 2006/1. számában

 1. Elítélik.
  Elítélem. 
  (Elítélnek.)

 2. Ráteszik.
  Ráteszem.
  Rámteszik.
  (Vállalom?)
 3. Leroskad. 
  Leroskadok.
  (Bírni akarja.
  Bírni akarom?)
 4. Átöleli. 
  Az útját járja.
  (Ránézek-e?
  Hogy az utamat járjam!)
 5. Õ segíti.
  Elfogadja.
  (Segítek-e
  Elfogadva?)
 6. Kendöt nyújt. 
  Õ arcát adja.
  (Ha letörlöm,
  nekem adja.)
 7. Összerogyott.
  Összerogyom.
  Földre sújtja.
  Földre sujtom.
  (Újra kezdi.
  Újra kezdem?)
 8. Megsiratják.
  Tovább járja.
  (Megsiratom.
  Megkövetem?)
 9. Földre esett.
  Földre rogyott.
  (Segítem-e
  továbbmenni?
  Magam hagyom
  megsiratni?)
 10. Megcsúfolják.
  Lecsupasztva.
  (Bírom-e még
  megcsúfolva?)
 11. Felszögezik. 
  Felszögezem. 
  Felszögeznek. 
  Tehetetlen.
  Önként teszik.
  Értünk teszi.
  (Értük teszem?
  Teszem értük?)
 12. Fölfeszítve teljesíti.
  Akaratát véghezviszi.
  Elsötétült.
  (Befejezte?)
 13. Leemelik. 
  (Nézem-e még?)
  Ölbe teszik.
  Sötét az ég.
 14. Sírba teszik.
  (Sírba tesznek.)

Sárba tiport életeknek
Hajnal támad harmadnapra.
Föltámad majd virradatra.
Élet fakad a világnak, 
Annak, aki Vele járja.

Korzenszky Richárd OSB