Keresztény kampány

Dübörög a választási kampány! Akár a lánckerék, amely alatt a föld is sírva beomolhat.

Mint várható volt, valamilyen módon egyes egyházi személyek is részt kívánnak venni ebben a dübörgésben. Van, aki csak lélekbe markoló imát küldd szét, hogy az Úr legyen tisztelt politikusa előtt és mögött, fölött és alatt, mellett és körül. Mások talán kevéssé bíznak az ima erejében, és biztos, ami biztos, inkább a „rossz” személyeket és támogatóikat rekesztik ki, és erre buzdítják hittársaikat is. Mondhatnánk, hogy mindenkinek szíve joga amellett kardoskodni, aki mellett akar, és azért imádkozni, akinek győzelmét kívánja. Elvégre Jézus is azt mondta, hogy „aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak”. Igaz, a Názáreti azt is mondta, hogy „ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik” (Mt 7, 8kk). Lukács megfogalmazásában: „mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11,17). A Miatyánkban pedig így imádkozunk: „legyen meg a te akaratod”, bár ezt gyakran úgy értjük, hogy legyen – amennyiben megfelel az enyémnek.

Dübörög a választási kampány! Akár a lánckerék, amely alatt a föld is sírva beomolhat.

Mint várható volt, valamilyen módon egyes egyházi személyek is részt kívánnak venni ebben a dübörgésben. Van, aki csak lélekbe markoló imát küldd szét, hogy az Úr legyen tisztelt politikusa előtt és mögött, fölött és alatt, mellett és körül. Mások talán kevéssé bíznak az ima erejében, és biztos, ami biztos, inkább a „rossz” személyeket és támogatóikat rekesztik ki, és erre buzdítják hittársaikat is. Mondhatnánk, hogy mindenkinek szíve joga amellett kardoskodni, aki mellett akar, és azért imádkozni, akinek győzelmét kívánja. Elvégre Jézus is azt mondta, hogy „aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak”. Igaz, a Názáreti azt is mondta, hogy „ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik” (Mt 7, 8kk). Lukács megfogalmazásában: „mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11,17). A Miatyánkban pedig így imádkozunk: „legyen meg a te akaratod”, bár ezt gyakran úgy értjük, hogy legyen – amennyiben megfelel az enyémnek.

Anélkül, hogy alaposabb szentíráselemzésbe bocsátkoznék, annyi talán mégiscsak kijelenthető, hogy Jézus nem arra akar buzdítani bennünket, hogy saját kényünk-kedve, önös érdekeink vagy nemzeti ideológiánk szerint ostromoljuk az Atyát, hanem inkább arra, hogy ezeken felülemelkedve legyünk nyitottak az isteni javakra és a Szentlélekre. A Lélek adományai pedig Pál apostol felsorolásában: bölcsesség, tudás, hit, gyógyítás, prófétálás, a szellemek elbírálása, a nyelveken szólás és értelmezésük (1 Kor 12, 8-11). Amennyire nyitottak vagyunk az Atya javaira, annyira helye van annak is, hogy imádkozzunk a választásokért és politikusokért, hisz ezzel azt fejezzük ki, hogy szeretnék, hogy ezek a lelki ajándékok ott is, bennük is hatékonyak legyenek.

Az elmúlt vasárnap a katolikus templomokban az alábbi evangéliumi rész került felolvasásra: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,43-48).

Ezek szerint vajon nem az lenne evangéliumi, ha a keresztények a választási kampányban mindenekelőtt azokért a jelöltekért imádkoznának, akiket ellenfelüknek, ne adj Isten, ellenségüknek tekintenek? Képzeljük el, hogy Osztie Zoltán Mesterházy Attiláért és Gyurcsány Ferencért mutat be szentmisét, Nyakó István pedig azért hívja össze az MSZP hívő tagozatát, hogy együtt imádkozzanak Orbán Viktorért, Vona Gáborért és Schiffer Andrásért. Mi is hasonlóképpen. Igaz, ez azzal a „veszéllyel” járna, hogy kezdenénk megérteni egymást. Isten és ember közös cselekvése pedig talán még a karaktergyilkos politikai lánctalpak pusztítását is képes lenne megállítani.

Wildmann János