Karácsonyi könyvakció!

30 könyv, raktárköltözés miatt 50-75% kedvezmény! Érvényes 2016.11.11-től 2016.12.10-ig, illetve a készlet erejéig

Megrendelni e-mailben a megrendeles@egyhazforum.hu-n és honlapunkon keresztül is lehetséges. A honlapon leadott rendelések esetében csak a megrendelés után kerül levonásra a kedvezmény.

A kedvezményekről ide kattintva tájékozódhat!

Gyerekkönyvek

A népmesegyűjtemény hangvételét Tordon Ákos tette egységessé. Örökké így játszik a szavakkal: „Majd egyszer máskor, disznóöléskor vagy aratáskor, ibolyanyíláskor, de nem – kandúrnyávogáskor!”
Tordon Ákos: Zabszem Jankó. Kárpátaljai mesék (144 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1890,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Az író válogatott, gyerekekre figyelő írásainak legtöbbjét a groteszk helyzetek, önfeledt játékosság, emberi humor ugyanúgy jellemzik, mint a nyelvi tisztaság, vagy a verseiben található érzékeny táj- és lélekábrázolás.
Vidor Miklós: Piros hajú törpe törpe (86 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

A válogatás három ciklusba rendezte a gyermekeknek írt életmű legértékesebb darabjait. Az első helyre a hosszabb lélegzetű, a második ciklusba a rövidebb gyermekversek és fordítások, míg a harmadikba a népmese-átköltések kerültek.
Kormos István: Tiszta mezőben (128 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1890,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

„volt egyszer egy kiskanász… Két szeme két nagy dió, fitos orrocskáját, ha eső esett, hamar megtalálták a huncut esőcseppek…Volt ennek a Fitos Marcinak karikás ostora, csattogó-pattogó, kis kulacsa frissen kotyogó…”
Gáli József: A hét bölcső fája. Válogatott mesék (86 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Tarbay Ede első meséskönyvébe négy verses mesét írt, míg a Varjúdombi mesék első kiadása már tizenhárom mesét tartalmazott. Ez, a legújabb változat két újabb mesével bővült. A könyvet Heinzelmann Emma tervezte – rajzolta.
Tarbay Ede: Varjúdombi mesék (96 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Tarbay Ede gazdag forrásanyagból merített a Biblia Pauperumtól kezdve a Magyar Legendáriumon, István király intelmein keresztül a Szentek Lexikonáig. A könyv magyar és a világegyház szentjeinek életébe engednek bepillantást.
Tarbay Ede: Gyermek-legendárium (84 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Nevelés

A pedagógus és teológus szerző (Tübingeni Egyetemen) nős diakónus, négy gyermek apja. Ez a könyve élet közeli példáival és a családi életben sokszorosan kipróbált nevelési módszereivel és ötleteivel hasznos segítség lehet minden gyermekét vallásosan nevelni szándékozó szülő számára. Albert Biesinger: Engedjétek hozzám gyermekeiteket! A hitre nevelésről szülőknek (184 old.) Eredeti ár: 1365,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

A „Mi világunk” olyan fogalmak tanulmányozását veti fel, mint a béke, a konfliktus és az emberi jogok. A szerzők gyakorlatiasan és eredeti módon közelítik meg a fenti kérdéseket, és izgalmas és kipróbált módszereket kínál a tanításhoz.
Simon Fischer/David Hicks: A mi világunk. Tanári kézikönyv 8-13 éveseknek (177 old.) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Egyház és társadalom

A holokauszt és a kereszténység – látszólag nehezen összekapcsolható fogalmak. És mégis! „E kötet »segédkönyv« a múlthoz – és egyszersmind a jövőhöz. Kérdéseket tesz fel, amelyekre választ kell adnunk.” (Várszegi Asztrik főapát)
Carol Rittner, Stephen D. Smith, Irena Steinfeldt: A holokauszt és a keresztény világ (428 old) Eredeti ár: 2500,- Ft. Akciós ár:1000,- Ft.

Jelenleg nagy huzat, sok ridegség, idegenség tapasztalható az egyházban. Ebben a hidegségben sok egyháztag, püspök, pap és szerzetes is didereg. A szerző kézen fogja az olvasót, és sivatagi ösvényen vándorol vele, néven nevezi az egyház sebeit és megkísérli megfogalmazni a tennivalókat.
Kis György: Töprengéseim az egyházról (356 oldal) Eredeti ár: 1995,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

„Szociológusként és újságíróként több mint másfél évtizeden keresztül követtem nyomon az állam és egyház kapcsolatának alakulását a rendszerváltás hajnala és Magyarország európai uniós csatlakozása között”
Dobszay János: Állam, egyházak Magyarországon 19892004 (400 old.) Eredeti ár: 1995,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

A szerző a magyar katolikus egyház helyzetét mutatja be egyrészt interjúk, másrészt egy kérdőíves felmérés alapján. Vajon kik a „világjárók”, a „zászlóvivők” és a „figyelmeztetők”? „Nagy kár lenne, ha a magyar katolikus társadalom nem nézne bele ebbe a tükörbe” (Mérleg).
Wildmann János: Katolikus tükör (320 old.) Ára: 1785,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.
További akciós könyveink

A kommunista időszak hitoktatásának történetét akarta megírni a szerző, azonban a dokumentumok elvesztek, ezért „csupán” egy visszaemlékezést vehetünk a kezünkbe, amelyben azonban bőségesen kárpótolja az olvasót a leírt tények élményszerűsége.
Bernolák Éva: Hittansztori. (334. old.) Eredeti ár: 840,- Ft. Akciós ár: 300,- Ft.

A szerző azoknak szánja ezt a könyvet, akik keresik az emberi értékeket, de ezeket a vallás mai formái között nem találják. Az írás az észre hagyatkozva próbálja meg kalauzolni a kereső embert.
Morel Gyula: A jövő biztosabb, mint a múlt (123 old.) Eredeti ár: 840,- Ft. Akciós ár: 300,- Ft.

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által rendezett nemzetközi tanácskozás anyagát adja kezünkbe a könyv a közgazdaságtan korunkban egyre égetőbbé váló problémáiról: szegénységről, igazságosságról, erkölcsről, piacgazdaságról, stb.
A közgazdaságtan társadalmi és etika vetületei (180 old.) Eredeti ár: 735,- Ft. Akciós ár: 300,- Ft.

Bár az utóbbi száz évben pápai írások jelentek meg az égető szociális kérdésekről, azok tanítása csak nagyon kevéssé ment át a katolikus köztudatba. A szerző szerint ugyanis az enciklikák csak általános irányelveket adnak, melyeket minden keresztény embernek át kell gondolnia.
Herwig Büchele: Keresztény hit és politikai ész (300 old.) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

A teológus és pszichoanalitikus szerzőt a két tudományág közötti elméleti viszony újragondolása ihlette. A közölt tanulmányok a teológia és a pszichoanalízis művelői számára egyaránt erőteljes impulzusokat adhatnak.
Eugen Drewermann: Pszichoanalízis és erkölcsteológia (168 old.) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

Nem helyes sem a magunkba zárkózás, sem a keresztény hit értékeinek a feladása. A helyes irány a két nézetben rejlő pozitív gondolatok feladása nélkül kitartani a keresztény hitigazságok mellett – állandó nyitottsággal és párbeszédre való készséggel.
Alois Müller: Kereszténység – gettó vagy kivonulás (136 old) Erdeti ár: 525,- Ft. Akciós ár: 200,- Ft.

A modern világban hol a helye a keresztény hívőnek? Szeretheti-e a világot anélkül, hogy szeretetének kárát vallaná kereszténysége? Lehet-e ugyanolyan értékű tagja a modern társadalomnak, mint akárki más? Hogyan fér meg egymással a tudomány és a hit?
Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban (228 oldal, kemény kötés) Eredeti ár: 1365,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Nyíri Tamás könyve bár a szentírástudomány eredményeire támaszkodik, mégsem téríteni akar, nem is érvelni, hanem tanúskodni: Jézusról beszél annak, aki szeretné megismerni őt, Jézussal akarja szembesíteni azt, aki keresi a személyes találkozást vele.
Nyíri Tamás: Ki ez az ember? (220 old.) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

A címbeli kérdés választása arra akarja felhívni a figyelmet, hogy nincs jogunk ítéletet mondani a pályamódosító papokról. A szerző csupán fel akarja tárni az események okait és mikéntjét, hogy helyes képet alkothassunk magunknak a problémáról.
Kamarás István: Júdások vagy Péterek? (251 old.) Eredeti ár: 525,- Ft. Akciós ár: 200,- Ft.

A könyvben olvashatunk a rendszerváltás előtt kiemelkedően jól működő, élő, de magukba zárkózó, lényegüket vesztett „közösségekről” is, melyekből mintegy konklúzióként a szerző egy „utópiát” vázol fel, amely azonban korántsem az, legalábbis az evangélium szerint.
Kamarás István: Egyházközség-építők (152 old.) Eredeti ár: 525,- Ft. Akciós ár: 200,- Ft.

Kamarás István mint a legendás valóságeseményeket legendákká formáló író jeleníti meg Ferenc pápát. Átélhetjük, ahogyan a tengerparton fogadja az Afrikából érkező menekülteket, ahogyan hajléktalanokkal tölt egy éjszakát, valamint végig kísérhetjük magyarországi zarándokútján.
Kamarás István: Ferenc pápa-legendárium (Keménykötés, 132 old.) Eredeti ár: 2190 Ft. Akciós ár: 1000,- Ft.

Häring korunk legjelentősebb morálteológusa. Hányattatásairól szól ez a könyv, melyből megismerhetjük egy olyan ember életét, aki a lelkiismerete szava mellett még az őt ért támadások ellenére is a végsőkig kitartott – példát mutatva ezzel az őt követő nemzedékeknek.
Gianni Licheri: Hit, történelem, erkölcs. Beszélgetések Bernhard Häringgel (327 old.) Eredeti ár: 1050,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

Rahner könyvében olyan témához nyúlt, amely a zsinat óta különösen foglalkoztatja a teológusokat: Milyennek akarja Jézus az egyházat. Ajánlható ez a könyv mindazoknak, akik elszánták magukat arra, hogy Krisztus egyházának építő tagjai legyenek.
Karl Rahner: Egyházreform (108 old.) Eredeti ár: 840,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy a rendszerváltás előtt milyen helyzetbe került az erdélyi katolikus egyház a román politika kisebbségellenes harcai közepett, de azt is megtudhatjuk belőle, hogy milyen szorosan összeforrt Erdélyben az anyanyelv és a vallás kérdése.
Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben (145 old.) Eredeti ár: 630,- Ft. Akciós ár: 200,- Ft.

Mi a jó és mi a rossz, a gyönyör- és valóságelvűség, az önérdek és értéktudat, az igazságosság, az érzület és felelősség, a lelkiismeret vagy a lelki nyugalom? A szerző közérthetően kísérli meg az olvasót rávezetni arra, hogyan lehet e fogalmakról jól elgondolkodni.
Robert Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak (120 old) Eredeti ár: 945,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

Az indiaiak szemében Jézus vándorprédikátor, guru és jógi. Wolff e hármas megközelítésben mutatja be, hogy egyrészt az evangélisták jó néhány beszámolója tökéletesen beleillik az ottani társadalmi miliőbe, másrészt a hindu látásmód segít a bibliai történetek megértésében.
Hanna Wolff: Az egyetemes Jézus. Jézus alakja indiai szemmel (150 oldal) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

Jézusnak ő maga, a személyisége volt a módszere. Egyúttal azt is megmutatta, hogy semmiképpen sem nyomja el a másikat. Ellenkezőleg: meggyőz, cselekvésre serkent, elismerést nyújt és humánus emberségben gyakorolt valódi partnerségre szólít fel.
Hanna Wolf: Jézus a pszichoterapeuta (144 old.) Eredeti ár: 1260,- Ft. Akciós ár: 400,- Ft.

„Ez a könyv kiválóan alkalmas arra, hogy mindazok, akik eddig nem vagy nem elegendő mélységben találkoztak a zsinat szellemiségével és talán teológiai háttérismerettel sem rendelkeznek, de hiteles egyházat szeretnének, most pótolják lemaradásukat.” (Mihályi Gilbert O.Praem)
Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete (280 old.) Eredeti ár: 1680,- Ft. Akciós ár: 500,- Ft.

Megrendelés: Egyházfórum, 7635 Pécs, Sólyom dűlő 3., Tel.: 72/213 454, E-mail: kapcsolat@egyhazforum.hu Legalább 5000,- Ft értékű megrendelés esetén postaköltséget nem számolunk fel.

Újabb könyveinket lásd honlapunkon (www.egyhazforum.hu) a Megrendelések menüpont alatt!