Kamarás István OJD: Ferencpápista egyházreform Csereháton. Földreszállott pasztorálszociológiai utópia

Elfogyott

(160 oldal)

Amikor Ferenc pápa javaslatára hazánkban is három-öt részre osztották a magyar egyházmegyéket, hogy az új püspökök közelebb kerülhessenek papjaikhoz és híveikhez, az egykori Váci Egyházmegye területén létrejött Délpesti–Duna melléki Egyházmegye élére Tomori Mikó atya, Beer Miklós tanítványa került, aki azelőtt a Pécsi Egyházmegye cigányügyi referense volt. Itteni ténykedését azzal kezdte, hogy civil szervezetekkel és három Duna melléki polgármesterrel együttműködve otthont és munkát kínált a hazánkba érkező menekülteknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia már a hír puszta hallatára is aggodalmát fejezte ki, amikor azonban megkezdődött nyolc szíriai család befogadása, a „kimerültnek látszó” Mikó atyát bizonytalan ideig tartó betegszabadságra ítélték. A szanatóriumban kidolgozta Ferencpápista egyházat Magyarországon! című kiáltványát, amelyben visszanyúlt a II. Vatikáni Zsinat befejezése előtti nevezetes eseményhez, az 1965-ös Katakomba-paktumhoz.