Jim Winter: Depresszió: menekülései terv

Megjelent az Egyházfórum 2007/6. számában

Keresztyén válasz a depresszióra

Egy tapasztalt lelkész könyvecskéje a keresztyén gyülekezetek hívei és saját lelkipásztor kollégái részére, hogy jobban megértsék a depressziós tünetek és az életvitel összefüggéseit. A teológiai megközelítés szigorúan hagyományos, és inkább az egészséges keresztyén hívő tudna vele gyümölcsözően foglalkozni. Egy depressziós zavarokkal küzdő ember, akit az elvont igazságok és Biblia-értelmezések nem tudnak érzelmileg pozitívan, tehát felemelően megérinteni, inkább energiát veszítene, ha átküzdené magát a könyv első felén. A bűn és a bűnbeesés, a bűnös emberi természet, „a bűnnel és szenvedéssel teli világ” a Sátán műve, és a harc a világ és a természet ellen olyan témák, melyeket a szerző egy negatív hangvételű egyházias nyelven ecsetel olyan képekben, amelyek a depresszív ember érzelmi világát inkább megterhelik, mintsem hogy felderítenék és megerősítenék. Az egészséges idegrendszerű, kiegyensúlyozott keresztyén hívő és lelkipásztor számára viszont elmélyítheti a hitet, és a Biblia bővebb szövegösszefüggésekben való tanulmányozására, valamint további teológiai érdeklődésre ösztönözhet. Az igehirdetéshez is a Biblia-idézetek gazdag tárháza nyújthat segítséget az egyes témakörökben.

A depresszív zavarok felismerése és megelőzése szempontjából viszont a könyv második fele jól sikerült; hasznos útmutató lehet, amelynek leghatékonyabb részei a praktikus életvitelre vonatkoznak. A szerző a mindennapi életet mutatja be a Biblia tükrében, és gazdag tapasztalataiból ad józan, hasznos tanácsokat. A személyiség felépítésétől kezdve, a környezetünkkel való kapcsolatunkon át, a kiegyensúlyozottság művészetéig, mint jó lelkivezető az Istennel való bizalmas kapcsolatra és a gyülekezet közösségében egészséges életre akar vezetni. Ez a rész az egészséges embernek megelőzésre, de a gyógyulni vágyó, depresszív zavarban szenvedőnek is hasznos olvasmány.

Mindannyian tudjuk, hogy a házastársi és élettársi kapcsolatok rendkívül nagy hatással vannak egészségi állapotunkra és érzelmi egyensúlyunkra, tehát a depresszió megelőzésében és a gyógyulás folyamatában is fontos szerepet játszanak. Kérdés, hogy a szerző miért nem foglalkozik ezzel a témakörrel? Talán el akarja kerülni az esetleges összeütközést saját tanítása és az élettapasztalata között? Talán nincs helye a „keresztyén válaszban” a házastársak elválásának (pl. ha az egyik fél elhanyagolja társát vagy személyiségzavarban szenved) és egy új társ választásának? Lehet, hogy ez egy következő témakör lehetne, amelyet érdemes lenne a depresszióval kapcsolatban differenciáltan, gondosan körbejárni.

Olyan korszakban élünk, amelyben a gazdasági és társadalmi fejlődés rohamosan gyorsul, tehát sok változásnak vagyunk kitéve, és ez egészségünkre és hitéletünkre is veszélyes tartalmakat rejthet magában. Ez a könyvecske tehát időszerű jelenségekkel és problémákkal foglalkozik. Jó lenne javaslatait figyelemmel kísérni, és helyenként szakmailag is (a pszichológia és a teológia szempontjából) korszerűbben, differenciáltabban, a mai élet nyelvén megfogalmazni.

Kálvin Kiadó, Budapest, 2006.

Wolf Judit teológus és pszichoterapeuta