Jézus megkísértése 2.0

A Lélek, a nagy Rendező a pusztába vezette Jézust, hogy a szuperderby előtt negyven nap és negyven éjjel böjtöljön. Jézus legvégül ugyancsak megéhezett. Ekkor odalépett hozzá egy felettébb gyanús külsejű pizzafutár, és így szólt:

– Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak pizzává.

Jézus korgó gyomorral egyenesen a képébe vágta a szemtelen fickónak:

– Meg van írva: nemcsak pizzával él az ember, hanem tanítással is, mely az Isten szájából származik.

 

A Lélek, a nagy Rendező a pusztába vezette Jézust, hogy a szuperderby előtt negyven nap és negyven éjjel böjtöljön. Jézus legvégül ugyancsak megéhezett. Ekkor odalépett hozzá egy felettébb gyanús külsejű pizzafutár, és így szólt:

– Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak pizzává.

Jézus korgó gyomorral egyenesen a képébe vágta a szemtelen fickónak:

– Meg van írva: nemcsak pizzával él az ember, hanem tanítással is, mely az Isten szájából származik.

– Egy nulla Isten fia javára! – zengte az izgatott angyalsereg.

Ezután egy még gyanúsabb képű idegenvezető a szent városba vitte Jézust, fel egyenesen a templom párkányára, és azt mondta neki:

– Ha Isten Fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van: „Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad”.

Az angyalok dühösen fújoltak harsonáikkal, Jézus pedig így válaszolt:

– Az is meg van írva: „Ne kísérts Uradat, Istenedet!”

– Kettő nulla Isten Fia javára – búgta kissé megnyugodva az angyalsereg.

Végül egy velejéig gyanús hegyikalauz egy igen magas hegyre vezette Jézust, s felvonultatta előtte a világ minden országát és dicsőségüket.

– Én ezt mind neked adom – mondta az orcátlan -, ha leborulva imádsz engem.

Jézus azonban nem sokat teketóriázott. Először is kerek perec lesátánozta a kísértőt, majd fejére olvasta a Bibliát:

– Meg van írva: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Az angyali bírák kilencet számoltak a szuperderbyt kiütéses vereséggel bevégző kísértőre, majd boldogan jöttek a szupergyőztes Isten Fia szolgálatára.

Kamarás István OJD