Javaslattétel Fidentia-plakett adományozására

Az Egyházfórum Alapítvány 2011-ben emlékplakettet alapított „FIDENTIA PRO ECCLESIA” néven, melynek jelentése: bízó bátorság az egyházért.

Az adományozás célja, hogy  elismerje azon személy(ek) érdemeit, akik keresztény hitükből fakadó szabadsággal és bátorsággal nem mindennapi lépésre szánták el magukat valamelyik magyarországi keresztény egyház megújulása, megtisztulása és hitelének helyreállítása érdekében.

Különösen azok érdemlik ezt az elismerést, akik akkor sem riadtak vissza, amikor különböző támadásoknak voltak kitéve vagy egzisztenciájuk is kockán forgott.

Az emlékplakett adományozására bárki tehet előterjesztést.

A jelöltek nevét és a jelölés rövid indoklását az előterjesztőknek saját nevük és elérhetőségük megadásával az adott év március 31-ig írásban kell eljuttatniuk a kapcsolat@egyhazforum.hu címre.

A jelölések elbírálásáról az Alapítvány kuratóriuma az adott év június 30-ig egyszerű szavazati többséggel dönt, amelyet jegyzőkönyvben rögzít, a kitüntetetteket pedig értesíti.

A megadományozottak nevét, az átadás helyét és idejét az Egyházfórum honlapján és a folyóirat megfelelő számában jelenteti meg.

A fentiek értelmében kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy tegyenek javaslatot a plakett adományozására, és ezt a lehetőséget környezetükben is tegyék ismertté.

 

Köszönettel:
az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma