Iskola – gyerekek nélkül

Megjelent az Egyházfórum 2008/1-2. számában

A Pécsi Egyházmegye ajánlatott tett  Pécs város önkormányzatának, hogy átvenné a Szent Mór Katolikus Iskolaközponttal (SzMKI) szemben lévő Belvárosi Általános Iskola (BÁI) épületét (diákokat nem), amelyért cserébe egyházi ingatlant ajánlott föl a városnak. Az SzMKI ugyanis nem rendelkezik a törvény által előírt tornateremmel, míg a BÁI igen. A püspöki terv ellen 2008. február 8-én szülők és diákok élőlánccal tiltakoztak, amelyről az országos médiák is beszámoltak. A szülők felháborodását fokozta, hogy Mayer Mihály megyés püspök korábban indoklás nélkül elvetette a saját tornacsarnok fölépítésének tervét, amelyre pedig az SzMKI 500 millió forint támogatást nyert. Mint később kiderült, a püspöknek más tervei vannak a telekkel, ahová a tornacsarnokot tervezték.

A szerk.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Belvárosi Általános Iskola szülői közössége a sajtó útján értesült arról, hogy a Pécsi Püspökség PMJV Önkormányzatánál újra bejelentette igényét a Belvárosi Általános Iskolára, pontosabban ezúttal annak épületére.

Ez a hír váratlanul ért bennünket, mivel â013 mint az közismert â013 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 áprilisában úgy döntött, hogy az iskolát nem adja át a felkínált egyházmegyei ingatlanokért cserébe és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat lezártnak tekinti.

Az intézményünk Pécsi Egyházmegye által történő esetleges átvételének híre 10 hónapja is megdöbbenést és aggodalmat váltott ki szülőkben és tanárokban egyaránt. Az iskolánkra vonatkozó, nemrég ismertté vált püspöki igénybejelentés ugyanazokat a reakciókat váltotta ki bennünk, mint a közel egy éve zajlott ingatlancsere-tárgyalások.

Akkor a szülők majd 100%-a egy szavazás alkalmával aláírásával is megerősítette azt az egyértelmű állásfoglalást, hogy az iskola önkormányzati fenntartásban maradjon. E mellett változatlanul kitartunk. Ennek oka pedig egyszerűen az iskolának mint eszmei értéknek a védelme.

Mi, szülők gyermekeink számára azért választottuk a Belvárosi Iskolát, mert szellemi, lelki fejlődésüket ebben az intézményben látjuk biztosítva, és most úgy érezzük, e biztonság alapjai kérdőjeleződnek meg nap mint nap â013 az iskola önhibáján kívül.

Ez az iskola â013 jelenlegi állapotában â013 az önkormányzat egyik mintaiskolája, 600 gyermekkel: kiemelkedő tárgyi feltételekkel, színvonalas pedagógiai munkával, egyedülálló nemzetiségi és zenei oktatással, saját zenekarral, a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményekkel és 230 éves múlttal büszkélkedhet. A német nemzetiségi programban az iskola 600 tanulójának 2/3-a, azaz kb. 400 gyermek vesz részt és ezáltal az iskola fontos bázisa a helyi német kisebbség nyelv- és hagyományőrzésének.

Úgy gondoljuk, hogy a város érdeke az, hogy egy tekintélyes múlttal, pedagógiai hagyománnyal, eredményekkel rendelkező iskolát, mint a város büszkeségét az önkormányzat megtartsa, sőt támogassa, és megerősítse.

Az elmúlt hetek történései nyomán azonban a bizonytalanság érzése újból felerősödött bennünk. Talán azért, mert a sajtóban megjelent hírekre â013 az újabb püspöki ajánlatra â013 az iskola fenntartója nem adott számunkra megnyugtató választ.

Ezúton is kérjük Tasnádi Péter polgármester urat és Pécs M.J.V. Közgyűlését, hogy mihamarabb foglaljanak állást ebben a számunkra (650 család számára) rendkívül fontos kérdésben, és szüntessék meg az iskolánk jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot, mielőbb erősítsék meg és tegyék véglegessé a 2007 tavaszán hozott döntésüket!

A Belvárosi Iskola mint közösség és eszmei érték nem lehet egy ingatlancseréhez kapcsolódó alku tárgya. Ragaszkodunk hozzá, hogy gyermekeink a jövőben is ilyen feltételek mellett, ilyen szellemiséggel, ebben az épületben tanuljanak tovább.

Kérjük, Pécs M.J.V. Közgyűlését járjanak el, és döntsenek úgy, mintha saját gyermekük, unokájuk számára kellene nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremteniük. Olyat, amelyben gyermekeink szellemi és lelki fejlődése, továbbá tanulása hosszú távon biztosított, és boldog, értékes emberekké, pécsi polgárokká válhatnak!

 

A mai sajtótájékoztatón a következő fontos információt adta közre egy anyuka:

A szülői szervezet képviseletében múlt hétfőn jelen volt két szülőtárs a Pécsi Német Önkormányzat (továbbiakban: PNÖ) ülésén, ahol elhangzott, hogy PNÖ a Belvárosi Általános Iskola működését továbbra is a jelenlegi formában tartja kívánatosnak. Bízunk benne, hogy a PNÖ élni fog a közoktatási és kisebbségi törvényben biztosított egyetértési jogosítványaival, és nem adja beleegyezését olyan döntéshez, amely a német nemzetiségi oktatás eddig elért eredményeit és színvonalát veszélyezteti.

További fontos hír, hogy a sajtótájékoztatón az önkormányzattól sem Meixner András alpolgármester úr, sem más oktatási bizottsági tag nem jelent meg, így kérdéseinkre választ továbbra sem kaptunk.

Pécs, 2008. február 13.

A Belvárosi Általános Iskola Szülői szervezete