Interjúk és előadás-beszámolók

Seeber, David: „Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.” (Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.) 1986/2. 90-106.

Strazzari, Francesco: A magyar egyház lelkipásztori problémái. Beszélgetés Szennay András pannonhalmi főapáttal. 1988/1-2. 115-129.

Wildmann János: Feladatunk az üldözöttek segítése. (Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével, az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről.) 1988/1-2. 199-208.

Ökumené, –ha van és élik. Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/1. 71-83.

A keresztények szerepe a mai Magyarországon. (Interjú Hankiss Elemérrel.) (Készítették Farkas Beáta és Máté-Tóth András) 1990/1. 59-67.

„Előbb az ember, aztán a profit.” (Interju Ivo Lorscheiter brazil püspökkel.) (Készítette: Wildmann János) 1990/2. 41-48.

Holland lelkészek magyar akciója. (Wildmann János beszélgetése Jacob Firet professzorral.) /A klinikai pasztorális képzésről./ 1990/3. 54-58.

Papnak lenni… Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással. Nyíri Tamás beszélgetőpartnere Boros István volt. 1990/4. 77-95.

Leiterberger, Erich: Szennay András: A túlélés kevés. (Kathpress interjú.) 1992/1. 91-98.

+ 1995/2. 60-67.

Máté-Tóth András: A végeken (interjú két lelkipásztor-házaspárral). /Szászi Balázzsal, Szásziné Fehérváry Anikóval – Tatár Bélával, Tatárné Kapus Évával./ 1992/3. 77-93.

Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs

Irodájának igazgatójával. 1993/1. 10-20.

Lassú ébredés. /A Kathpress interjúja Szennay András ny. pannonhalmi főapáttal./

1993/1. 59-70.

Forgách Ilona – Marik István:) Életforrások. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2. 42-48.

Máté-Tóth András: Dialógus zsidó nézetből. (Bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel.) 1993/3. 10-15.

Máté-Tóth András: Tegnapból a holnapba. Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel.

1993/4. 31-42.

/Toldi Éva:/ Szabó Ferenc Egyházfórum kritikája. 1993/4. 60-63.

Máté-Tóth András: Lelkiismeret és törvény. Interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából./ 1994/2. 25-31.

A kereszténység keresztútjain. Emlékezés Nyíri Tamás professzorra. /Zeley László riportmontázsa, Kossuth Rádió, 1994. július 26./ 1994/3. 13-18.

Kamarás István: Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 1994/3. 62-68.

Templomépítés. /Andok Mónika: Dunaszentgyörgy. –Toldi Éva: Hegyesd./ 1994/4. 36-42.

Máté-Tóth András: Világkatekizmus. Beszélgetés Christoph Schönborn segédpüspökkel. 1994/4. 56-60.

Szilágyi Rita: Maly, Vaclav: A katolikus egyház Csehországban. /Előadás összefoglalás és interjú./ 1994/4. 74-77.

Nyíri Tamás a kultúráról, kereszténységről és közösségről. /Interjú. 1987-ben készítette Kamarás István./ 1995/3. 50-63.

Nyitottan a Bibliáról. Beszélgetés Benyik Györggyel. 1995/3. 75-79.

Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rektorával. 1995/4. 80-86.

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 1996/1. 91-96.

Interjú Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel./Lengyel hetilapból, az osztrák egyház helyzetéről./ 1996/2-3. 69-78.

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András: Beszélgetés Farkas Beátával. /Az Igazságosabb és testvériesebb világot című püspökkari körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./ 1996/2-3. 129-141.

AM: A kivételek sohasem igazi cáfolatok. Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel. 1997/1. 27-30.

Máté-Tóth András: Sajtó és igazság. Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával. 1997/1. 45-48.

Varga Péter Pius: Egyetemi lelkészek. Körinterjú Kondé Lajossal, Pákozdi Istvánnal és Reiss Wernerrel. 1997/2. 67-78.

Renovare necesse est. Interjú. /P. Eugen Hillengass-szal, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetőjével./ 1997/4. 76-81

m-ta – k-ka: A valódi lelkigyakorlat titka. Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával.

1998/1-2. 4-15.

Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz. /Interjú Midling Andreával./ 1998/1-2. 46-52.

Jövőnk a család. (NOE Gödöllő) /Interjú Kopp Máriával./ 1998/3. 18-20.

Egyre többet tenni a családért./Interjú Bíró László püspökkel./ 1998/3. 61-69.

Békési Eszter: „Azt mondhatja az ember, Isten vele…” Interjú Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspökkel. /Az állandó diakonátusról./ 1999/1. 8-9.

Wildmann János: „Legyenek bátrak és realisták!” (Az apostoli nuncius /Karl-Josef Rauber/

az Egyházfórum ülésén.) 1999/1. 56-59.

Grenon, Jean-Pierre: Meghalt az Isten – Éljen az Isten. /Interjú Henri Bouladdal./

1999/(3-)4. 88-101.

Molnár Péter: Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…) /Interjú Gáti Bélával, a „Fogd a Kezem Alapítványlakóotthonának vezetőjével./ 2001/1. 28-29.

Wildmann János: Aki fizet – újabban beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Kelet-Európában.) – Chagala, Taras, Ukrajna. – Kalinowski, Wojciech, Lengyelország. – Kolkova, Anna, Szlovákia. – Kosic, Vlado, Horvátország. 2001/2. 7-10.

Wildmann János: Aki fizet – már régóta beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Nyugat-Európában.) – Jäger, Ernst, Ausztria – Wanka, Helmut, Németország – Betschart, Richard, Svájc. 2001/3. 7-9.

Molnár Imre: „Ők lent vannak, de én mindezt felülről látom…” Interjú Jan Sokol érsekkel, a Pozsony-Nagyszombati Egyházmegye püspökével. 2001/3. 26-28.

Wildmann János: Aki fizet – egyszer majd beleszól… Interjú Veres András püspökkel, a Püspöki Kar titkárával. 2001/4. 14-15.

Wildmann János: Plébánia – közösség. Beszélgetés Blanckenstein Miklóssal. 2001/6. 8-11.

Dergezné Fazekas Orsolya: Egy keresztény ember. /Andrásfalvy Bertalan. – Interjú./ 2002/2. 24-27.

Friedrich, Otto: König bíboros – szemtanú és főszereplő. „…szárnyakat adott az életem során”. / A mariazelli kiáltvány. – Interjú./ 2002/3. 25-26.

Kápolnaszentelés. – Püspökszentlászló, 2002. május 20. /Interjú. Vácz Jenő. – Piffkó László. – Bíró László./ 2002/3. 32-33.

Fellner Zoltán Ákos: A viaszművész. /Interjú. Kozma Simon/ 2006/2. 28-29.

Komáromi Marianna: Reményben élve. /Interjú. Bárdosy Éva. A nők papságáról/ 2006/3. 3-6.

Komáromi Marianna: Fodor Éva: A nők társadalmi helyzete. /Előadás összefoglaló./ 2006/3. 10-11.

Komáromi Marianna: Lénárt Borbála: Családon belüli erőszak./Előadás összefoglaló./ 2006/3. 12.

Wildmann János: Három a püspöki igazság. /Interjú. Gárván János könyvvizsgáló, a PTE ÁJK oktatója./ 2007/3. 26-28.

Romantika és realizmus között: a szabadság fájdalmas útja. Interjú Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal. 2007/4. 12-14.

Jokesch, Alfred: Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal. 2007/6. 3-9.

Wildmann János: A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam./Beszélgetés Uzsalyné dr Pécsi Ritával./ 2008/1-2. 53-55.

Kaspar, Peter Paul: A kereszténység Romániában. Interjú Vencser Lászlóval. 2009/4. 11.

„Szeretet nélkül semmi sem igaz”. Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel. 2010/3. 13-14.

Benyik György: A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Beszélgetés dr. Joachim Gnilkával. 2010/4-5. 18-24.

Wildmann János (szerk.): „Ami itt folyik, az egy hatalmi pozícióba való visszahelyezkedés.” Beszélgetés Bulányi Györggyel. 2010/4-5. 31-35.

Wildmann János: „Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”. Beszélgetés Y-nal. 2010/6. 14-15.

Interjúk és előadás-összefoglalók

Miklós Imre

„Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.”

Seeber, David

1986/2. 90-106.

Szennay András

A magyar egyház lelkipásztori problémái.

 

Strazzari, Francesco

1988/1-2. 115-129.

Noger, Ulrich /Kirchein Not/

Feladatunk az üldözöttek segítése.

Wildmann János

1988/1-2. 199-208.

Éliás József

„Ökumené, –ha van és élik.”

 

1989/1. 71-83.

Hankiss Elemér

A keresztények szerepe a mai Magyarországon.

Farkas Beáta – Máté-Tóth András

1990/1. 59-67.

Lorscheiter, Ivo /brazil püspök/

„Előbb az ember, aztán a profit.”

Wildmann János

1990/2. 41-48.

Firet, Jacob

Holland lelkészek magyar akciója. /Klinikai pasztorális képzés/

Wildmann János

1990/3. 54-58.

Nyíri Tamás

Papnak lenni…

Boros István

1990/4. 77-95.

 

Szennay András

A túlélés kevés. /Kathpress interjú/

Leiterberger, Erich

1992/1. 91-98.

+ 1995/2. 60-67.

/Szászi Balázs, Szásziné Fehérváry Anikó – Tatár Béla, Tatárné Kapus Éva, két lelkipásztor házaspár/

A végeken.

Máté-Tóth András

1992/3. 77-93.

 

Lukács László

/A katolikus sajtóról./

 

1993/1. 10-20.

 

Szennay András

Lassú ébredés.

/Kathpress interjú/

1993/1. 59-70.

Kovács Győző /siróki plébános/

Életforrások.

Forgách Ilona – Marik István

1993/2. 42-48.

Landesmann Péter

Dialógus zsidó nézetből.

Máté-Tóth András

1993/3. 10-15.

Gyulai Endre

Tegnapból a holnapba.

Máté-Tóth András

1993/4. 31-42.

Szabó Ferenc

/Egyházfórum kritika/

Toldi Éva

1993/4. 60-63.

Somfai Béla

Lelkiismeret és törvény.

Máté-Tóth András

1994/2. 25-31.

Nyíri Tamás

A kereszténység keresztútjain.

Riportmontázs

Zeley László

 

1994/3. 13-18.

Halász Piusz

/A papi hivatásról./

 

Kamarás István

1994/3. 62-68.

Juhász Tibor

/ faddi plébános/

Templomépítés. Dunaszentgyörgy.

Andok Mónika

1994/4. 36-39.

 

Illés Sándor

/monostorapáti plébános/

Templomépítés. Hegyesd.

Toldi Éva /összefoglaló/

1994/4. 39-42.

 

Schönborn, Christoph

Világkatekizmus

Máté-Tóth András

1994/4. 56-60.

 

Maly, Vaclav

 

A katolikus egyház Csehországban.

Szilágyi Rita

1994/4. 74-77.

Nyíri Tamás

(1987)

A kultúráról, kereszténységről, közösségről

Kamarás István

1995/3. 50-63

Benyik György

Nyitottan a Bibliáról. .

 

1995/3. 75-79

Bíró László rektor

/A papnevelésről/

 

1995/4. 80-86.

Drahos Péter

Egyházmenedzsment.

 

1996/1. 91-96.

Krätzl, Helmut bécsi segédpüspök

/Az osztrák egyház helyzetéről./

 

1996/2-3. 69-78.

Farkas Beáta

/Az Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András

1996/2-3. 129-141.

Sánta Ibolya református lelkésznő

A kivételek sohasem igazi cáfolatok.

 

AM

1997/1. 27-30.

Elmer István, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársa

Sajtó és igazság.

 

Máté-Tóth András

1997/1. 45-48.

Kondé Lajos, Pákozdi István, Reiss Werner

 

Egyetemi lelkészek.

Varga Péter Pius

1997/2. 67-78.

Hillengass, Eugen, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetője

Renovare necesse est.

 

 

1997/4. 76-81.

Mustó Péter

 

A valódi lelkigyakorlat titka.

m-ta – kka

1998/1-2. 4-15.

Midling Andrea

Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz.

 

1998/1-2. 46-52.

Kopp Mária

Jövőnk a család. (NOE Gödöllő)

 

 

1998/3. 18-20.

Bíró László püspök

Egyre többet tenni a családért.

 

 

1998/3. 61-69.

Gyulai Endre, Szeged-csanádi

megyéspüspök

„Azt mondhatja az ember, Isten vele…” Interjú kel. /Az állandó diakonátusról./

 

Békési Eszter

1999/1. 8-9.

/Rauber, Karl-Josef/ az apostoli nuncius

„Legyenek bátrak és realisták!”

 

Wildmann János

1999/1. 56-59.

Boulad , Henri

 

Meghalt az Isten – Éljen az Isten.

Grenon, Jean-Pierre

1999/(3-)4. 88-101.

Gáti Béla, a „Fogd a Kezem Alapítványlakóotthonának vezetője

Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…)

Molnár Péter

2001/1. 28-29.

Chagala, Taras, Ukrajna. – Kalinowski, Wojciech, Lengyelország. – Kolkova, Anna, Szlovákia. – Kosic, Vlado, Horvátország

Aki fizet – újabban beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Kelet-Európában.)

 

Wildmann János

2001/2. 7-10.

 

Jäger, Ernst, Ausztria – Wanka, Helmut, Németország – Betschart, Richard, Svájc.

 

Aki fizet – már régóta beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Nyugat-Európában.)

Wildmann János

2001/3. 7-9.

Sokol, Jan érsek, a Pozsony-Nagyszombati Egyházmegye püspöke

 

„Ők lent vannak, de én mindezt felülről látom…”

Molnár Imre

2001/3. 26-28.

Veres András püspök, a Püspöki Kar titkára

 

Aki fizet – egyszer majd beleszól…

Wildmann János

2001/4. 14-15.

Blanckenstein Miklós

Plébánia – közösség.

Wildmann János

2001/6. 8-11.

Andrásfalvy Bertalan

Egy keresztény ember.

Dergezné Fazekas Orsolya.

2002/2. 24-27.

König bíboros – szemtanú és főszereplő

„…szárnyakat adott az életem során”. /A mariazelli kiáltvány/

Friedrich, Otto

2002/3. 25-26.

Vácz Jenő – Piffkó László – Bíró László

Kápolnaszentelés. – Püspökszentlászló, 2002. május 20.

 

 

2002/3. 32-33.

KozmaSimon

A viaszművész.

Fellner Zoltán Ákos

2006/2. 28-29.

BárdosyÉva

Reményben élve. / A nők papságáról/

Komáromi Marianna

2006/3. 3-6.

Fodor Éva

A nők társadalmi

helyzete.

Komáromi Marianna

/összefoglaló/

2006/3. 10-11.

Lénárt Borbála

Családon belüli erőszak.

Komáromi Marianna

/összefoglaló/

2006/3. 12

/Gárván Jánoskönyvvizsgáló, a PTE ÁJK oktatója/

Három a püspöki igazság.

Wildmann János

2007/3. 26-28.

Várszegi Asztrik

 

Romantika és realizmus között: a szabadság fájdalmas útja.

 

2007/4. 12-14.

Boulad, Henri

Kiárasztottam rátok Lelkemet!

Jokesch, Alfred

2007/6. 3-9.

Uzsalyné dr Pécsi Rita

A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam.

Wildmann János

2008/1-2. 53-55.

Vencser László

A kereszténység Romániában.

Kaspar, Peter Paul

2009/4. 11

Rohr, Richard, amerikai ferences

„Szeretet nélkül semmi sem igaz”.

 

2010/3. 13-14.

Gnilka, Joachim

A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei.

Benyik György

2010/4-5. 18-24.

Bulányi György

„Ami itt folyik, az egy hatalmi pozícióba való visszahelyezkedés.”

Wildmann János (szerk.):

2010/4-5. 31-35.

Y

„Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”. Beszélgetés Y-nal.

Wildmann János

2010/6. 14-15.