Ferenc pápa, a botránykő

Katolikus imaközösségekben augusztusban terjedt egy levél*, amely azt állította, hogy XVI. Benedek pápát lemondásra kényszerítették, mégpedig „azért ’váltották’ le oly gyorsan – betegségre hivatkozva – mert Őpápasága, XVI. Benedek ideje alatt ezt a muszlim népvándorlást nem lehetett volna kivitelezni! A háttérhatalomnak olyan pápa kellett, aki Amerikából érkezett, s nincs a vérében az európaiság, az európai kultúra, műveltség, így sokkal nyitottabb, mint lett volna XVI. Benedek pápa! Ezt már csak az nem látja, aki nem használja az eszét!”

Katolikus imaközösségekben augusztusban terjedt egy levél*, amely azt állította, hogy XVI. Benedek pápát lemondásra kényszerítették, mégpedig „azért ’váltották’ le oly gyorsan – betegségre hivatkozva – mert Őpápasága, XVI. Benedek ideje alatt ezt a muszlim népvándorlást nem lehetett volna kivitelezni! A háttérhatalomnak olyan pápa kellett, aki Amerikából érkezett, s nincs a vérében az európaiság, az európai kultúra, műveltség, így sokkal nyitottabb, mint lett volna XVI. Benedek pápa! Ezt már csak az nem látja, aki nem használja az eszét!”

Ez az állítás nem új. A levél szóról-szóra azonos a Nemzeti InternetFigyelő internetes portálon 2016. február 14.-én megjelent írással. Ez egy szélsőjobboldali újság, amely a legszélsőségesebb nézeteket terjeszti. Az eredeti cikk – hozzászólás formájában – meg is világítja, kit kell háttérhatalomnak érteni: természetesen a zsidóságot, és ezt a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvé”-ből vett idézettel igazolja. A katolikus körökben terjesztett levél a hozzászólást már nem tartalmazza, a háttérhatalom meghatározását az olvasóra bízza.

Nagyon szomorú, hogy katolikusok képesek ilyen gyűlölködő ostobaság terjesztésére. Ez az írás azt állítja, hogy a pápaválasztó konklávét nem a Szentlélek vezette, hanem valamilyen „háttérhatalom“, és Ferencre azért esett a választás, hogy lehetővé váljon a muszlim népvándorlás. Mert „XVI. Benedek pápa azonnal a „mai keresztes háború” élére állt volna, a keresztények vezetője lett volna a muszlim vallással szemben, ellentétben Ferenc pápával.” A pápaválasztó bíborosok annyira ostobák voltak, hogy így meg lehetett vezetni őket, vagy olyan gazemberek, akik szándékosan akarták tönkretenni a Katolikus Egyházat? Ez a cikk túltesz Bayer Zsolt ominózus írásán, mert az csak a pápáról állította azt, hogy vagy demens vénember, vagy gazember, viszont ez az írás a teljes pápaválasztó bíborosi karról állítja ugyanezt. Az állami agymosás nagy sikere, hogy már az „irgalom egyháza” aktív tagjai terjesztenek ilyen vad összeesküvés elméletet.

Ferenc pápa csakugyan nem áll semmiféle „keresztes háború” élére, mert szerinte nincs semmiféle vallásháború. A Krakkóba tartó Ferenc pápa, kijelentette, hogy a világ háborúba süllyedt, mert elveszítette békéjét. Utalt a keresztényüldözésekre, és a Franciaországban istentisztelet közben megölt „szent papra” is. Szerinte azonban: „A háború érdekekért, pénzért, a természet és a népek feletti uralomért tart. Nem beszélek vallásháborúról, mások akarják, hogy ez vallásháború legyen.” Ha a ma jelentkező terrort és erőszakot vallásháborúnak láttatjuk, akkor éppen a lényegről nem beszélünk. Ferenc pápa az Evangelii gaudium 59. pontjában azt mondja: „Ám mindaddig, amíg nem szüntetik meg a társadalomban és a különböző népek közötti kirekesztést és egyenlőtlenséget, lehetetlen lesz felszámolni az erőszakot. A szegényeket és a szegényebb néprétegeket vádolják erőszakkal, de esélyegyenlőség nélkül az erőszak és a háború különböző formái olyan termékeny talajra találnak, amelyek előbb vagy utóbb robbanást okoznak. (…) Ez nemcsak azért történik így, mert az egyenlőtlenség erőszakos reakciót vált ki azokban, akiket kizárnak a rendszerből, hanem azért, mert a társadalmi és gazdasági rendszer gyökerében igazságtalan. (…) Az igazságtalan társadalmi struktúrákban kikristályosodott rossz ez, amelyből kiindulva nem lehet jobb jövőt várni. Messze vagyunk az úgynevezett ’történelem végétől’, mert a fenntartható és békés fejlődés feltételei még nem gyökeresedtek és nem valósultak meg.” Hát igen, a pápa a lényegről beszél, nem köntörfalaz, szavai súlyosak és lényegre törők. Nem sokkal később még azt mondja: „A mai gazdasági mechanizmusok elősegítik a túlzott fogyasztást, de a féktelen konzumizmus, amelyhez az egyenlőtlenség kapcsolódik, kétszeresen károsítja a társadalom szövetét. Így a társadalmi különbség előbb-utóbb erőszakot gerjeszt, amelyet fegyverrel nem lehet és soha nem is fognak tudni megoldani. Ez csak arra szolgál, hogy megnyugtassák mindazokat, akik fokozott biztonságot követelnek, annak ellenére, hogy ma már tudjuk: a fegyverek és az erőszakos elnyomás a megoldások helyett újabb és még rosszabb konfliktusokat eredményeznek.” Emiatt is gúnyolják a Szentatyát „marxista” pápának.

A most mindent elborító és harsogó gyűlölet-kampányban meg kell hallanunk Ferenc pápa józan szavát: „Nekünk, keresztényeknek szeretettel és tisztelettel kell fogadnunk az iszlám emigránsait, akik országainkba érkeznek, mint ahogy reméljük és kérjük, hogy fogadjanak és tiszteljenek bennünket is az iszlám hagyományú országokban. (…) Az erőszakos fundamentalizmus minket annyira aggasztó történései láttán, az iszlám hiteles hívei iránti szeretetnek a gyűlöletes általánosítások elkerülésére kell indítania bennünket, mert az igaz iszlám és a Korán megfelelő magyarázata ellenkezik minden erőszakkal.” (EG 253)

Ma minden magyar katolikusnak el kell döntenie, Ferenc pápa tanítását követi-e, vagy valami egészen mást. Ez mindenkinek személyes felelőssége, amely alól nem kaphat felmentést.

Végh Endre


*   http://meteon.org/2016/08/19/miert-valtottak-le-xvi-benedek-papat-az-o-ideje-alatt-ezt-a-muszlim-nepvandorlast-nem-lehetett-volna-kivitelezni/