Felmentették a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatóját

Megjelent az Egyházfórum 2010/4–5. számában

Szerkesztőségünk 2010. szeptember 17-én katolikus papoktól értesült arról, hogy Mayer Mihály pécsi megyés püspök felmentette hivatalától az egyházmegye vitatott gazdasági igazgatóját, Wolf Gyulát, és a püspökség irodaigazgatóját, Dohány Zoltánt. Míg az utóbbinak semmi köze sincs az elmúlt évek vélelmezett botrányaihoz, addig a gazdasági igazgató felmentése – az informátorok szerint – a magyarországi apostoli nuncius kifejezett kérésére történt. Mivel a  papok kifogásolták a menesztés módját és a számonkérés elmaradását, egy nyilatkozatot adtam ki, amire a püspökség egy közleményben válaszolt. Időközben az is bebizonyosodott, hogy a felmentés csak formális volt: Wolf Gyula ugyanis a püspökség gazdasági ügyeit kezelő Fény Kft. ügyvezető igazgatójaként továbbra is teljhatalommal rendelkezik. Az események azonban újabb fordulatot vettek, mert egy ismeretlen személy a Nemzeti Nyomozó Irodánál és a megyei főügyészségnél feljelentette az egyházmegye vezetését. A gazdasági vezető ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a Fény Kft-ban birtokolt tulajdonrészét elajándékozta. Alábbi összeállításunkban nyilatkozatomat, a püspökség válaszát, a feljelentés egyes nyilvánosságra került részeit, végül egy katolikus pap szerkesztőségünkbe eljuttatott levelét közöljük. (Wildmann János)

 

FELMENTETTÉK A PÉCSI EGYHÁZMEGYE GAZDASÁGI IGAZGATÓJÁT

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye megyés püspöke, fölmentette hivatalától a püspökség két vezető beosztású alkalmazottját, a gazdasági igazgatót és a püspöki iroda vezetőjét. Az elmúlt évben a Szentszék gazdasági és szexuális visszaélések gyanúja miatt folytatott vizsgálatot a püspökség vezetése ellen. A gazdasági igazgató menesztése minden bizonnyal ennek a vizsgálatnak az eredménye.

Az Egyházfórum folyóirat főszerkesztőjeként még 2006-ban fordultam Dr. Ternyák Csaba érsekhez, hogy a vatikáni Papi Kongregáció titkáraként kérjen vizsgálatot a pécsi egyházmegye vezetősége ellen felmerült vádakkal kapcsolatban, amelyek között gazdasági és szexuális visszaélések, többek közt egy pedofilia gyanújába került pap ügyének eltussolása is szerepelt. Ternyák érsek a kérésnek nem tett eleget, viszont tájékoztatta a pécsi püspökség érintett vezetőit a hozzá érkezett levélről és a levélíró személyéről. Ezt követően többen különböző vatikáni hivatalokhoz és magyar egyházi vezetőkhöz fordultunk. Róma másként ítélte meg a helyzetet, mint az időközben az egri egyházmegye élére kinevezett érsek, és kézbe vette az ügyet. Úgy tűnik, hogy a gazdasági igazgató mostani menesztése a vizsgálat első következménye. Joggal remélhetjük, hogy a Szentszék elkötelezett a megtisztulási folyamat következetes véghezvitelében.

Köszönetet mondok mindazon papoknak és civileknek, akik az egyházi és itt-ott megnyilvánuló politikai nyomás, sőt egzisztenciális ellehetetlenítés ellenére is segítséget és információt nyújtottak nekünk és az illetékes hivataloknak. Köszönet a vatikáni szerveknek is, amelyek fontosabbnak tartják az igazság érvényre juttatását és az egyház hitelének helyreállítását, mint a mundér becsületét. Ösztönözzön ez mindannyiunkat arra, hogy az egyházban se hunyjunk szemet a visszaélések és megbotránkoztatások felett, hanem az Evangélium szellemében lépjünk fel ellenük.

Pécs, 2010. szeptember 17.

 

DR. WILDMANN JÁNOS
az Egyházfórum főszerkesztője

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE VEZETÉSÉNEK VÁLASZA
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Pécsi Egyházmegye vezetése a híradásokban tévesen megjelent több tudósítás kapcsán szükségesnek véli tájékoztatni a közvéleményt az alábbiakról:

Az Egyházmegye gazdasági tanácsának megbízatása lejárt, erre figyelemmel vált szükségessé annak megújítása.

A korábbi gazdasági vezető, aki 20 éven keresztül töltötte be hivatalát, kérelmezte Megyéspüspök úrnál, hogy a megromlott egészségi állapota miatt őt mentse fel a betöltött tisztsége további ellátása alól, amely kérelmet Megyéspüspök úr elfogadta.
A vagyonkezelő urat 2010 szeptember 30. napjával felmentette és a Pécsi Egyházmegye nevében megköszönte, hogy vagyonkezelőként 20 éven keresztül lelkiismeretesen, és szakszerűen szolgálta az Egyházmegye érdekeit.

Wildmann János által tévesen közölt állítással szemben a Szentszék nem folytat és nem folytatott vizsgálatot az Egyházmegye vezetése ellen, így a felmentés sem lehetett a vizsgálat következménye, Püspök úr az egyházmegyei vagyonkezelőt az egészségi állapota miatt mentette fel és nem menesztette.

A gazdasági tanács mandátumának lejártával nemcsak a vagyonkezelő, hanem az irodaigazgató személyében is változást történt, Püspök úr az informatikában jártas munkatársát nevezte ki az Egyházmegye számos és sokrétű feladatainak napi ellátására.
(Pécsi Egyházmegyei Hatóság)

 

SOROZATOS BŰNCSELEKMÉNYEK?

Részletek a feljelentésből

Tisztelt Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság!

Mind a pécsi egyházmegyében, mind az általa tulajdonolt Fény Kft-ben megközelítőleg 16 éve követnek el sorozatosan bűncselekményeket.

A feljelentés tartalmaz olyan eseteket, melyek csak a pécsi egyházmegye vezetése követett el, s tartalmaz olyanokat is, melyet csak a Fény Kft vezetése, ám gyakran előfordult az is, hogy a két intézmény személyi és gazdasági összefonódása miatt nem pontosan határozható meg az elkövető személye.

A feljelentés főleg gazdasági jellegű bűncselekményeket tartalmaz, ám több esetben említés történik benne személyek ellen elkövetett bűncselekményekről is.

A feljelentés nem tartalmaz olyan visszaéléseket, melyek a Magyar Katolikus Egyház berkein belül rendezhetőek lennének. (…)

A pécsi egyházmegye és a Fény Kft összefonódása, ezen együttműködésből fakadó bűncselekmények

A Fény Kft. két tulajdonosa Wolf Gyula és a Gaudium Nostrum Alapítvány (amely tk. a püspökség, kurátora Mayer Mihály megyéspüspök), ez utóbbinak 96,67 %-os szavazati aránya van a cégben.

A Gaudium Nostrum Alapítványon keresztül folyik a pénz a pécsi püspökséghez s feltehetőleg onnét visszafelé is az Alapítvány részére. Mivel a Fény Kft. ÁFA visszaigénylő, az Alapítványnak nem kell adót fizetnie, több esetben is pénzmosás és ÁFA csalás bűntettét követte el mind a püspökség, mind a Fény Kft, illetőleg a Gaudium Nostrum Alapítvány.

Visszaélés pályázati pénzekkel

A Gaudium Nostrum Alapítvány nagy összegű állami és uniós forrásokból részesült támogatásban. (…)

A pályázati források illetéktelen felhasználásával kapcsolatosan több esetben is felmerült, hogy a megítélt forrásokat nem úgy és ott használják fel, amire a támogatást nyerték. Mivel a pályázati források elszámolását gondosan elkészítik, a Közreműködő Szervezetek részéről nem merül fel a gyanú az illetéktelen felhasználásra. Több tanú elmondása alapján azonban kiderült, hogy sok esetben előfordult, hogy hamis számlák illetve fiktív számlák segítségével az adott forrást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel.

A pályázati források felhasználásával kapcsolatban bűncselekményként jelentkezik még: a Gaudium Nostrum által elnyert forrás által megvalósuló beruházás kivitelezője a Fény Kft. Példaként említhető a püspökszentlászlói, Norvég Alapból elnyert támogatás felhasználása. Bűncselekményként ebben az esetben a pénzmosás illetve az ÁFA csalás jelentkezik.

 

SZENT MÓR ISKOLAKÖZPONT[1]

A Szent Mór Iskolaközpont működésével kapcsolatos egyéb bűncselekmények

1. Az Iskolaközpont számlája 2006-2007-ben Pécsett, a Király utcában található MKB fiókban volt vezetve. Ez a pécsi egyházmegye által vezetett számla egyik alszámlája volt.

A számla használatára egyedül Uzsalyné dr. Pécsi Rita igazgatónő volt jogosult. 2007-ben azonban Wolf Gyula vagyonkezelő úr felhatalmazás nélkül egy jelentősebb összeget vett ki ezen bankszámláról. Az eset után a bank sajnálatát fejezte ki az iskolaigazgatónak, ám a bank közbenjárására az esetnek semmilyen büntetőjogi következménye nem volt.

Az eset után Wolf – miután megtudta, hogy jelentették az esetet Pécsi Ritának – megszűntette és elvitte a bankból nem csak az alszámlát, hanem a püspökség összes számláját is. (…)

2. Több esetben is előfordult – és a mai napig előfordul az, hogy az Iskola fiktív számlákat bocsát ki, hol a Fény Kft, hol a pécsi egyházmegye részére. Egyik ilyen ismert eset, hogy Wolf Gyula Mecseknádasdon építtetett nyaralót az Iskola által kiállított számlák terhére. (Pontosabban: több számlát is találtak, melyben a mecseknádasdi nyaraló költségei szerepelnek) (…)

5. Fenyegetés, zsarolás és megfélemlítés (…)

A tantestületet többször is megfenyegette Wolf és Mayer, nyilvánosan is, amikor összefogással megpróbáltak föllépni az iskolafenntartók ellen. Az iskola igazgatójának is megtiltotta a nyilatkozattételt, illetve amikor a tantestületet a püspök összehívta és megvádolta 37 millió forint elsikkasztásával, nem adott szót a védekezésre. (…)

 

SZOCIÁLIS OTTHONOK A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN

A pécsi egyházmegye illetve a Fény Kft. a pécsi egyházmegyében három szociális otthont üzemeltet. Mindhárom otthon vezetője Wolf Gyula. A vezetése alatt számos visszaélés és bűncselekmény történt és történik ezekben az otthonokban.

Ezen szociális otthonokba úgy lehet bekerülni, hogy a belépő kifizeti a megállapított összeget, melyen felül „önként” „adományként” felajánlják az idősek ingatlanjaikat. (Több esetben már nem csak ingatlant fogadtak el adományként, hanem több millió forintot is) Megalapozott a gyanú, hogy ezek az idős emberek megtévesztés áldozatai. A felajánlott ingatlanokkal a Fény Kft tulajdonosa, Wolf Gyula rendelkezik korlátlanul.

A bűncselekmények gyanúját erősíti meg az a tény is, hogy ezen felajánlott ingatlanokról és pénzekről az idősek semmilyen bizonylatot vagy nyugtát nem kaptak! (…)

Gondozás elmulasztása

Ugyancsak az egyik gondozóotthon orvosa számolt be arról, hogy Wolf Gyula szokása az, hogy az orvosok által felírt recepteket bekéreti a szobájába, majd ő dönti el, hogy melyik receptet lehet kiváltani, sőt, arról is dönt, hogy a recepteket mikor lehet kiváltani. A tanúskodó orvos beszámolt arról, hogy gyakran fennállt a veszélye annak, hogy az ilyen eljárás tragédiát szül.

Ehhez az esethez kapcsolódik a következő is, melynek dokumentációja a 6. számú mellékletben található.

Dr. Végvári Tibor a pécsi egyházmegye nyugalmazott papja volt. (…)[2]

 

EGYÉB BŰNCSELEKMÉNYEK 

Állami támogatások visszatartása

Számtalan tanú, az egyházmegye papsága és hitoktatója bizonyítja azt a tényt, hogy a püspökség a hitoktatói díjakat és az úgynevezett kistérségi támogatásokat vagy egyáltalán nem utalja az érintetteknek, az adott összeget másra fordítják, vagy akár fél éves csúszással fizetik ki azokat. Az oka ennek egyrészt a kamatok megszerzése ezen összegek visszatartásával másrészt az, hogy az így visszatartott összegeket másra fordítja a pécsi püspökség.

Tiltott kereskedelem

A Fény Kft a mai napig működtet egy könyvesboltot Pécsett, a Hunyadi János utcában. A bolt egykori vezetője elmondása szerint úgy működött a kereskedés, hogy semmiféle engedéllyel sem rendelkezett.

Ezen esethez kapcsolódik az is, melyet egy tanú állított: a Viratus Kft által működtetett, a pécsi püspökség érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásnál egy ügyfél nagy értékű (80 000 Ft) misekönyvet vásárolt, melyről a vásárlásnál nem kapott számlát. Azzal küldték el, hogy majd postázzák neki. Mivel jó ideig nem kapta meg a számlát, ismét be kellett mennie az üzletbe, de akkor sem kapta meg számláját a vásárlás után. (…)

Szexuális zaklatások

(…) Más tanú részletesen leírja, hogy Gyula hogyan próbált szerelmi kapcsolatot kezdeményezni vele, majd miután ez nem sikerült, idegileg készítette ki, majd el kellett mennie a püspökségről.

A melléklet az egyik tanú leírását tartalmazza. (…)

Visszaélés egyházi ingatlanokkal

A pécsi egyházmegye gyakran adományok útján vagy töredék áron jut különböző ingatlanokhoz. Ezek sokszor a Fény Kft tulajdonába kerülnek.

Egy konkrét eset: két évvel ezelőtt a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, Mohács, Szent Mihály téren található múzeum közszolgálati célokra töredék áron át lett adva a pécsi egyházmegyének. A Baranya Megyei Önkormányzatnál a tranzakciót (…) intézte. A két évvel ezelőtt kötött adásvételi szerződés azonban azóta sincs bejegyezve a terület tulajdoni lapjára s erős a gyanú, hogy az egyházmegye ezt a tulajdont is átjátszotta a Fény Kft részére. (…)

Súlyos szerződésszegés és zsarolás

A pécsi egyházmegye a szekszárdi önkormányzattól 2008-ban megvásárolta a Garay téri iskolát. (5. számú melléklet.) A szerződés szerint 15 000 000 Forintot kellett átutalnia a püspökségnek a szerződés megkötése után, a fennmaradó összeget 2009-ben kellett volna átutalni. Ez azonban a mai napig nem történt meg. (…)

Feltételezett ÁFA csalás személygépkocsik forgalmazásával

A katolikus egyház kedvezményesen, ÁFA kifizetése nélkül tud behozni gépjárműveket Magyarország területére. Ezt a kedvezményt Wolf Gyula volt-vagyonkezelő úr meglehetősen ügyesen ki is használja. A pécsi egyházmegyében 80 pap dolgozik, de ezeknek nem mindegyiknek van személygépkocsija. Van néhány alkalmazottnak is, ám a pécsi egyházmegye tulajdonában jelenleg 120 gépkocsi van. (…)

Adócsalás

Több vállalkozó is állította a következőket: ahhoz, hogy bármilyen munkát megkapjanak a püspökség vagy a Fény Kft megbízásából, egyrészt túl kellett árazni az adott beruházás költségeit másrészt vissza kellett juttatni pénzeket a püspökség részére.

Ennek a visszajuttatásnak a mértéke megegyezés szerint a beruházás 15%-a volt.

A visszajuttatás módja a következő: az kivitelező vállalkozás a Gaudium Nostrum Alapítvány számlájára elhelyezi az összeget, mely befizetésnek jogcíme: egyházi adomány.

 

EGY KATOLIKUS PAP LEVELE

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Örömmel olvastam a sajtóban megjelent nyilatkozatát. Kicsit el is szégyelltem magam, hogy ebben az egyházmegyében csak egy többgyermekes családapa meri vállalni, amire az Evangélium tanít bennünket: „Ha vétkezik ellened testvéred, menj, fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyházközségnek. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos” (Mt 18,15-17).

Közülünk is többen szóvá tették már Mayer Mihály püspök úrnak az egyházmegyénkben uralkodó megbotránkoztató állapotokat. Beszéltünk egymással és másokkal, próbáltunk összefogni, de a kezdeményezések hamar zátonyra futottak. Talán félünk, és nem akarjuk kiteregetni a szennyest. Most azonban, hogy püspök urunk közleményét olvasom, nagyobb bennem a szomorúság, mint a félelem és tartózkodás! Nem értem, hogy távolodhat el egy püspök a valóságtól, hogy lehet ennyire vak, s hogy képes egy olyan közleményt kiadni, amelynek egy szava sem igaz!

Lehet, hogy megyés püspökünk idős kora miatt nehezen emlékszik már azokra a visszaélésekre, melyek nem csak neki lehettek nagyon kellemetlenek, de nekünk, pécsi papoknak, sőt a katolikus társadalomnak is mély szégyent jelentenek, s jelentettek?

Higgyük el a püspök úrnak, hogy nem emlékszik az egyházmegyéjében történt pedofil cselekményekre? Arra sem, amikor évekkel ezelőtt több hívő is megkereste, hogy papjuk molesztálja a gyerekeiket a hittanórákon? A püspök nemes egyszerűséggel elzavarta őket. A hívek azonban feljelentést tettek a rendőrségen, ám fura módon a nyomozati szakaszban minden tanú visszavonta vallomását. Úgy értesültünk, a püspökség megegyezett az érintettekkel.

Minden paptársam tudja azt is, hogy évekkel ezelőtt a rendőrség tartott házkutatást a most érdemei elismerése mellett felmentett vagyonigazgató, illetve a püspökség irodáiban. A szerverről ugyanis valaki előfizetett gyermek-pornó oldalakat látogatott. Erre azt mondja a püspökünk: „Nem találtak semmit.” Helyesebb lenne azt mondani, hogy nem találták meg azt a számítógépet, amelyről a letöltés történt. A vagyonigazgató laptopja ugyanis hiányzott az irodából, így azt a rendőrség nem tudta megvizsgálni. A szerveren viszont ott voltak a bizonyítékok! Úgy hallottuk, hogy a püspökség informatikusa már többször figyelmeztette a vagyonkezelő urat, hogy jobb lenne ezeket a dolgokat a szerverről is letörölni.

Talán nem tudja a püspök úr, milyen találkozók zajlottak a Szent István tér 23. alatt? Többen jelezték neki, hogy a vagyonkezelő a püspökség egyik-másik férfi alkalmazottját rendszeresen szexuálisan zaklatja, zsarolja őket, s aki nem áll kötélnek, azt esetleg még tönkre is teszi. Az is a püspök úr tudomására jutott, hogy munkatársának több homoszexuális partnere van az országban, sőt még Rómában is, akiknek az egyház vagyonából juttat a „szolgálataikért”. A püspök úr dörömbölt már egy ilyen partnernek az ajtaján, hogy az ott tartózkodó vagyonkezelője költözzön már vissza a püspökségre.

A püspök úrnak azt is tudnia kell, hogy hány püspökségi alkalmazottat, vállalkozót tett tönkre, terrorizált s nyomorított meg lelkileg az általa megbecsült vagyonkezelő. Tudnia kell azt is, hogy ez, a feladatát húsz éven keresztül állítólag „lelkiismeretesen” ellátó pap lelkiismeret-furdalás nélkül rúg ki bárkit, akár karácsonykor is; hogy az alkalmazottakkal – sőt még paptársaival is – ordít, fenyegetőzik, tombol, mint egy őrült; hogy a püspökségi dolgozók rettegnek, mikor megjelenik.

Higgyük el mi is, hogy az egyházmegye érdekeit „szakszerűen” szolgáló vagyonkezelő szerény papi jövedelméből vett házat és hajót Mohácson, melyet a mohácsi katolikus iskola növendékeinek jelenlétében szentelt fel? Mi történik az öregek otthonába beköltöző idős emberek ingatlanjaival? Honnan vannak a luxus-gépjárművek?

Ha mindezt tudja Püspök Úr, miért nem hallgat inkább mélyen? Miért bőszít minket a kiadott nyilatkozattal? Azt mondja, azért mentette fel a vagyonkezelő urat, mert lejárt a mandátuma, és beteg. Annyira azért nem beteg, hogy tovább irányítsa az egyházmegye gazdasági tevékenységét a Fény Kft ügyvezető igazgatójaként, amely nem egyéb, mint a pécsi egyházmegye gazdasági életét irányító szervezet? Püspök Úr úgy tett, mint Mátyás király a mesében: a vagyonkezelő távozott is, meg nem is. Ugyan ki követelte a vagyonkezelő távozását? Csak nem a nuncius úr? Csak nem azért, mert mégis volt vatikáni vizsgálat? Mit fog ő szólni a vagyonkezelő hivatalának „átmentéséhez”?

Püspök Úr büszke a vagyonkezelő teljesítményére. A katolikus közösségekben – véleményem szerint – inkább olyan embereket állítanak példaképül a hívők elé, akik a szeretetben és az isteni kegyelemben jártak elöl. Én is sok ilyen papot és püspököt ismerek. Hogy csak két nevet említsek: Maynek Antal és Böjte Csaba. Püspökünk velük kívánja egy szintre helyezni vagyonkezelőjét? Szégyen! Csodálkozik Püspök Urunk, ha szavai üresen csengenek, hogy kerüljük a társaságát, hogy papi találkozóinkon külön ünnepel a papság s külön a püspök néhány vendéggel?

Kifordult sarkából a világ a pécsi püspökségen! Példa helyett botrányok! Bűnbánat helyett a nyomok eltűntetése! Ha el is tüntetik a gaztettek nyomát, Isten látja azokat. Isten ítélete elől nem lehet elbújni az önbecsapás s mások becsapásának álcája mögé.

Főszerkesztő Úr, kérem, imádkozzon velünk együtt egyházmegyénkért, főpásztoráért és vagyonkezelőjéért, hogy elindulhasson végre a megtisztulás!

 (név és cím a szerkesztőségben)

 

[1] Teljes egészében mellőzzük a feljelentés azon pontjait, amelyekkel mi is foglalkoztunk folyóiratunk 2006/5-2007/3. számaiban.

[2] Az idős és beteg pap az egyházmegyei szociális otthonból történő eltávolításáról, valamint egyházi nyugdíjának megvonásáról az Egyházfórum 2006/ 1. számának beszámoltunk.