„Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”

Megjelent az Egyházfórum 2010/6. számában 

BESZÉLGETÉS Y-NAL

A pécsi egyházmegye vezetését érintő vádak között valamilyen formában újra és újra előkerül a pedofilia kérdése is. Az első ezzel kapcsolatos információ feltehetően a Ternyák érseknek írott levelemből származik, amelyből az Egyházfórum 2007/2. számában idéztünk. Ebben azt állítottam, hogy egy pécsi egyházmegyés pap külföldön pedofilia gyanújába keveredett, és csak hirtelen hazatérésével kerülte el a bírósági eljárást. Azóta is egyházi szolgálatban van. Amikor 2006 tavaszán felkeresetem Mayer Mihály püspököt, többek közt ennek az ügynek a kivizsgálást is kértem tőle, akárcsak később Ternyák Csaba érsektől és a Vatikán különböző hivatalaitól. Eredménytelenül. A kérdést le is zárhatnánk, hiszen a dolog már elévült. Csakhogy, amint ez az alábbi interjúból kiderül, az érintett pap esetén nem egyszeri megbotlásról volt szó, és a pécsi egyházmegyében újabb gyanús eset került elő, amint erről az Egyházfórum legutóbbi számában egy katolikus pap számolt be. Mivel őszinte szembenézés és tisztázás helyett az illetékes egyházi hatóságok még mindig tagadnak, illetve hallgatnak, alább nyilvánosságra hozzuk annak a beszélgetésnek a megszerkesztett szövegét, amelyet a fönt említett és külföldi misszióban gyanúba keveredett pécsi egyházmegyés pap volt munkatársával készítettem. Tekintve, hogy ez a konkrét ügy jogilag elévült, a nyilatkozó pedig idős és beteg szerzetes, akit meg akarok óvni a zaklatásoktól, a nevek közölésétől eltekintek. Kilétüket az egyházi hatóságuk úgyis ismerik. A gyanúba keveredett papot nevezzük egyszerűen X-nek, egykori, most megszólaló kollégáját pedig Y-nak.

Mi volt az a pedofil ügy?

Az egyik káplánunk, aki a pécsi megyés püspökségnek volt a papja, kikezdett fiatalokkal.

Hogyan derült fény a dologra?

Az egyik gyerek robbantotta ki, és miután nem akartak botrányt a szülők, ezért a házfőnökhöz fordultak, aki az apának korábban tanulótársa volt… Azért fordultak a házfőnökhöz, mert megbíztak benne, hogy ő intézkedni fog, hisz régi osztálytársa volt az egyik családtagnak.

És intézkedett?

Nem intézkedett, de szólt X atyának. Neki már ezt megelőzően is voltak ilyen dolgai. Egy szintén külföldön élt szerzetes mondta, hogy már korábban is voltak feljelentések X ellen.

Mit mondott a házfőnök X atyának?

A házfőnök nekem akkor annyit mondott, hogy „tudjuk, hogy meleg, de én szóltam neki, hogy a mi plébániai ifjúságunkkal ne kezdjen ki”. Viszont furcsa volt ez a megnyilatkozás, hogy akkor rendben van, csend legyen, csak a saját ifjúságunkkal ne kezdjen ki… Akkor még nem akart senki ebből botrányt, csak később, amikor hajlandók voltak a fiatalok, hogy nyilatkozatot tegyenek.

Mi történt ezután?

Ezek után mentek a levelek a cserkészvezető-iskolaigazgató révén – ez egy személy – a nunciushoz, mert a vezető meg volt győződve, hogy ezt nem szabad eltussolni, hanem hivatalos helyre kell eljuttatni, és akkor így juttatták el az amerikai érsekségre is… Az érsekség azonnal a külföldi magyarok püspökéhez fordult, aki szintén beszélt X-el, és utánanézett a dolognak… Egyszer csak jött az intézkedés, hogy X azonnal távozzék Magyarországra vissza.

X magától jött vagy a pécsi püspök ment ki érte?

Magától, de a pécsi püspök is kint volt… A mi helyi elöljáróink közül csak egy találkozott vele. Ezt mind úgy állították be, hogy én féltékeny vagyok X-re…

Önnel beszéltek erről?

Nem beszéltek, de az én akkori elöljáróm és Mayer püspök próbálták órákon át meggyőzni a cserkészvezetőt, hogy ez részemről egy üldözési mánia X ellen, és ő egy nagyon tisztességes és egy népszerű pap. Az igaz is, hogy nagyon népszerű volt, de mi nagyon jóban voltunk, nekünk nem volt személy szerint egymással semmiféle problémánk.

Erre mit mondott a cserkészvezető?

Azt mondta, hogy erről szó sincs, mi tudjuk, mert a mi kezünkben vannak az argumentumok, és azt is tudjuk, hogy ilyen már korábban is volt, amikor Y atya még nem is volt a környéken…

Bíróság elé került volna X, ha kint marad?

Úgy nézett ki, hogy a fiatalok hajlandóak bíróságra menni.

Hogy fogadták az emberek, hogy X hazajött Magyarországra?

A híveknek egy része meg volt döbbenve, mert őneki adott igazat, és voltak néhányan, akik engem vádoltak, hogy én jelentettem föl a püspöknél. Én nem jelentettem föl senkinél, csak őriztem a dokumentumokat, a fiatalok nyilatkozatait. A följelentéseket a fiatalok vezetői tették…

Hány nyilatkozatról van szó?

Négyről vagy ötről… A fiatalok írták… Ezek eredeti dokumentumok az aláírásaikkal… Én nem akartam evvel semmiféle kavarodást, de meggyőződésem volt, hogy ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni.

WILDMANN JÁNOS