Dokumentumok

A magyar katolikus püspöki kar nyilatkozata a katonai szolgálatról. 1986/2. 120-122.

Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközösségek hitvallása. 1986/2. 122-126.

A világi hívő az egyházban és a világban. Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatban. 1987/1. 25-55.

A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye Szinódusának határozataiból. (1985/86) Ifjúsági munka. 1987/2. 23-46.

Nem hallgathatunk! Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez.

1987/2. 116-118.

„Alapkövetelésünk az egyház és állam szétválasztása.” /Csehszlovákiai hívők követelései a vallásszabadság tiszteletben tartására./ 1987/2. 118-120.

ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, 1987/46. A katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadása. 1988/1-2. 166-169.

„Felelősségünk a vasárnapért.” A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata.(Rövidített szöveg.) 1989/1. 42-47.

A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért. Katolikus teológusprofesszorok és professzornők kölni nyilatkozata. 1989/1. 91-96.

A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete. /Béke és Igazságosság, Bázel,

1989. május 15-21./ 1989/2. 16-18.

Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) /Világgyűlés./ 1989/2. 19-31.

Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról. 1989/2. 43-56.

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) /Gazdasági és társadalmi kérdések./1991/2. 48-58.

Nem hallgat(hat)unk. Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház helyzetéről. /A II. Vatikáni zsinat kiárusítása ellen./ 1991/2. 75-81.

Zárónyilatkozat. /Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája Az állam és egyház viszonyáról…/ 1991/3. 125-127.

Vétó az „Opus Dei” felértékelése ellen. /A Németajkú Pasztorálteológusok Konferenciája Tanácsának állásfoglalása./ 1992/1. 131-132.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról. Budapest – 1991.

1992/3. 134-144.

Wildmann János: /Egyházfórum Alapítvány:/ Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4. 64-65.

Zárónyilatkozat. /Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés. Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája, 1992. szept. 16-17./ 1992/4. 110-112.

Lassú ébredés. /A Kathpress interjúja Szennay András ny. pannonhalmi főapáttal./

1993/1. 59-70.

Áldozási tilalom. /Római Hittani Kongregáció rendelkezése az újra házasodott elvált hívekkel kapcsolatban. Kivonatos fordítás./ 1994/4. 61-63.

Kedves Pápa testvér! /Az egyház-nép-szavazás kapcsán./ 1996/2-3. 93-96.

Együtt hirdessük Jézus Krisztust! Az Ökumenikus Tanulmányi Központ nyilatkozata az ökumenizmusról. 1999/1. 60-62.

Az Európai Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében. – A szekták illegális tevékenysége. Az Európa Tanács 1412-es (1999) számú ajánlása. 1999/(3-)4. 54-59.

Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről. /Kisegyházak/ 2000/3. 24.

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez. 2000/4. 21.

Jópásztor Társulat, szlovákiai magyar papok és hívők: Memorandum a szlovákiai magyar katolikus közösség helyzetéről, problémáiról és ezek megoldási lehetőségeiről. 2001/6. 33-34.

Válaszd az életet…! (Magyarországi egyházak állásfoglalása 2002. február 20-án a Parlamentben megrendezett „Vallás és drogmegelőzés – Drogmegelőzés az egyházban” című konferencia alkalmából. 2002/1. 13-14.

Nyilatkozat. /A KÉSZ és a JOBBIK választási kampányával kapcsolatban./ 2002/1. 18.

Lelki hidat építeni a népek egyesítésére. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) püspökeinek nyilatkozata az Európai Unió bővítése érdekében. 2002/5. 25-27.

Európa jövője. Politikai kötelezettségvállalás, értékek és vallás. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) titkárságának a hozzájárulása az Európai Unió jövőjéről az Európai Konventben folyó vitához. 2002/6. 20-21.

/Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE)/: „Boldogok a békességteremtők”. Nyilatkozat az iraki krízisről. 2003/4. 16.

A /magyar katolikus/ püspöki kar az iskolai titoktartás szabályozásáról. 2003/6. 33.

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) kapcsolata más vallású istenhívőkkel. 2004/6. 17-20.

Az Európai Egyházak állásfoglalása az Európai Unió és Törökország kapcsolatának tárgyában. 2004/6. 21-22.

A bevándorlók integrációja – a társadalmak integrációja. Alapvető elemek az EU migrációs politikájához. 2005/2. 13-14.

Gabriel García Márquez búcsúlevele. 2005/3. 24.

COMECE (Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága): Az embrionális őssejt-kutatás EU-s támogatásáról. 2006/3. 18.

Közel az Istenhez, közel az emberhez. Lelkipásztori munkaterv 2000. /Passau/ 2006/6. 3-9. –

2. rész. 2007/1. 3-7.

Leljük meg újra az európai egyesítés értelmét! „A Keresztények kezdeményezése Európáért” (IXE) kiáltványa. 2007/1. 19-23.

XVI. Benedek: Hit, értelem és egyetem – emlékek és reflexiók. /Regensburgi beszéd/

2007/3. 3-8.

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana. /Stern-jelentés./ 1. rész. 2007/5. 17-20. – 2. rész

2007/6. 22-28. – 3. rész. 2008/1-2. 39-48.

XVI. Benedek: A keresztény politika alapelvei. 2008/1-2. 33-34.

Iskola – gyerekek nélkül. Sajtóközlemény./ A pécsi Belvárosi Általános Iskola./ 2008/1-2. 56.

Sürgető aggodalommal. /Plébánosi Kezdeményezés Ausztriában./ Állásfoglalás. – Válasz Rómából. – Megjegyzések a „Plébánosi Kezdeményezés” iratához. 2008/6. 25-30.

Laikusok Kezdeményezése./Ausztriában./ Memorandum. 2009/2. 23-24.

A szolidaritás hangja. /A cigányokért./ Szent Egyed közösség: Nyilatkozat. – Könyörögjünk! 2009/4. 12, 14.

Egyházak Világtanácsa: Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai adósságról. 2009/5-6. 41-44.

30 éve vonta meg az Egyház Hans Küng tanítási engedélyét. Sajtóközlemény. /Mi vagyunk az egyház. Nemzetközi Mozgalom./ 2010/2. 7.

Bécsi kiáltvány az egyházi jog alapvető megújításáért./ Osztrák Katolikus Egyház: Egyházreform és emberi jogok. Ankét. 2009. nov. 20./ 2010/2. 8-10.

Ternyák Csaba egri érsek közleménye./A pécsi egyházmegye gyanús ügyeivel kapcsolatban./ 2010/2. 12.

Wildmann János: Válasz Ternyák Csaba egri érsek közleményére. 2010/2. 12-13.