Bibliodráma az interkulturális felnőttképzésben

(BIBLIODRAMA AS A WAY OF INTERCULTURAL LEARNING FOR ADULTS – BASICS)
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT AZ EURÓPAI ÚNIÓ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GRUNDTVIG PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

2011. október  – 2013. szeptember

Mindamellett, hogy az európai integráció sok szempontból hatékonynak és sikeresnek mondható, az etnikai és vallási előítéletek még mindig nagyon erősen és mélyen gyökereznek az európai országokban. Állandóak az erőszakos cselekmények nemzeti vagy vallási kisebbségek ellen szerte a világon, így Európában is. Ezeket mögött gyakran ellentmondásos motivációk állnak: a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez szükséges lelki háttér és a vallásos hit sokszor erőszakos cselekmények kiváltó oka is. Másrészt a különböző vallások és hagyományok valódi ismeretének hiánya a legtöbb előítélet és ellenséges hozzáállás táptalaja a legkülönbözőbb társadalmi körökben.

Ebből a felismerésből, illetve a Bielsko Művészeti Egyesület Grodzki Színházának tíz éves tapasztalatából született a BASICS projekt ötlete, amelynek lényege, hogy próbálunk tenni valamit a hátrányos megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az „idegenek” ellenségként való kezelése ellen.

A bibliodráma és a művészi kifejezés alkalmazása különösen indokolt a nem formális, illetve informális felnőttképzés esetében, ami nyitottabb az újító és kísérleti tanítási-tanulási módszerekre. Abban is hiszünk, hogy alulról jövő kezdeményezésekre van szükség, amelyek a különböző vallások és hagyományok alapvető értékeinek keresésére teszik a fő hangsúlyt, hogy valódi párbeszéd alakulhasson ki a más népek és kultúrák iránti türelemről és tiszteletről.

A magyar bibliodráma-mozgalmat az Egyházfórum Alapítvány támogatásával Varga Péter Pius, az Egyházfórum Alapítvány elnöke képviseli a projektben. Elsősorban a nemzeti szintű kísérleti műhelymunkák formájában van lehetőség csatlakozni a közös tanuláshoz a következő területeken:

  • Cigány-pasztoráció
  • Keresztény-zsidó párbeszéd

 További információhoz és kapcsolatfelvételhez kattintson.

(BIBLIODRAMA AS A WAY OF INTERCULTURAL LEARNING FOR ADULTS – BASICS)
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT AZ EURÓPAI ÚNIÓ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GRUNDTVIG PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

2011. október  – 2013. szeptember

 

Mindamellett, hogy az európai integráció sok szempontból hatékonynak és sikeresnek mondható, az etnikai és vallási előítéletek még mindig nagyon erősen és mélyen gyökereznek az európai országokban. Állandóak az erőszakos cselekmények nemzeti vagy vallási kisebbségek ellen szerte a világon, így Európában is. Ezeket mögött gyakran ellentmondásos motivációk állnak: a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez szükséges lelki háttér és a vallásos hit sokszor erőszakos cselekmények kiváltó oka is. Másrészt a különböző vallások és hagyományok valódi ismeretének hiánya a legtöbb előítélet és ellenséges hozzáállás táptalaja a legkülönbözőbb társadalmi körökben.

Ebből a felismerésből, illetve a Bielsko Művészeti Egyesület Grodzki Színházának tíz éves tapasztalatából született a BASICS projekt ötlete, amelynek lényege, hogy próbálunk tenni valamit a hátrányos megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az „idegenek” ellenségként való kezelése ellen.

Kiindulópontként a megismerés lelki és érzelmi oldalát tesszük közös tanulásunk alapjává, mivel hiszünk abban, hogy a más kultúrák és hagyományok iránti nyitottság mindenekelőtt személyes tapasztalaton alapul, és ez segít elszakadni a berögződött és előítéletekkel terhelt másság-képtől.

A kultúrák közti párbeszéd előmozdítása új útjainak keresése közben találtunk rá a bibliodrámára, amely a vallási képzés egyik nagyrabecsült módszere. Úgy véljük azonban, hogy a bibliodrámának sokkal jelentősebb szerepe van az oktatás egészében, különösen olyan környezetben, ahol szükség van a kultúrák, illetve vallások közti megértés és párbeszéd előmozdítására. A multikulturális Európában hidakat kell építenünk különböző kultúrák és vallások között, és ez legjobban a „vissza a kezdetekhez” megközelítéssel valósulhat meg, amely arra ösztönöz bennünket, hogy különféle vallási hagyományaink forrásain elmélkedjünk, amelyek meghatározzák azt, hogy milyen alapvető értékeket vallunk, milyen lépéseket teszünk és milyen utakat követünk.

A bibliodráma és a művészi kifejezés alkalmazása különösen indokolt a nem formális, illetve informális felnőttképzés esetében, ami nyitottabb az újító és kísérleti tanítási-tanulási módszerekre. Abban is hiszünk, hogy alulról jövő kezdeményezésekre van szükség, amelyek a különböző vallások és hagyományok alapvető értékeinek keresésére teszik a fő hangsúlyt, hogy valódi párbeszéd alakulhasson ki a más népek és kultúrák iránti türelemről és tiszteletről.

Az Európa Tanács egy 2008 májusában közreadott irányelvében a következőket fogalmazza meg, amelyet mi is magunkénak vallunk: „A sokféleség nélküli egységbe történő asszimiláció erőltetett egyneműsítést, és az életerő elvesztését jelentené, míg a sokféleség valamiféle átfogó, közös emberiesség és szolidaritás nélkül lehetetlenné tenné a kölcsönös elismerést és társadalmi befogadást. Csak a párbeszéd teszi lehetővé, hogy az emberek egységben éljenek a sokféleségben.” A bibliodrámát tökéletes módszernek tartjuk a párbeszéd-készség előmozdítására és fejlesztésére, amelynek fenntartása és gyakorlása egész életünk folyamán kötelességünk. A bibliodráma fejleszti a kritikus és önkritikus megközelítés képességét, amire nagy szükség van a kulturálisan változatos társadalmakban.

A projekt 5 ország – Lengyelország, Magyarország, Izland, Törökország és Izrael – 6 szervezetének együttműködésével indul 2011. októberében.

Fő tevékenységeink, célkitűzésein a következők:

  • Innovatív, az interkulturális felnőttoktatásban hasznosítható tanterv kidolgozása a kísérleti műhelymunkák eredményei alapján
  • Két, egymást kiegészítő kiadvány megjelentetése: könyv formájában a bibliodrámát alkalmazó interkulturális képzésről (angol, lengyel, magyar, török és izlandi nyelven), valamint angol nyelvű DVD, amely a tanulók interkulturális kérdésekhez való viszonyát mutatja be.
  • Olyan rendezvények szervezése, amelyeken a projekt eredményeit terjesztjük, köztük országos műhelyek a kiadványok bemutatásával összekötve, európai Grundtvig kurzus Törökországban, valamint nemzetközi konferencia valamelyik résztvevő országban.

A magyar bibliodráma-mozgalmat az Egyházfórum Alapítvány támogatásával Varga Péter Pius, az Egyházfórum Alapítvány elnöke képviseli a projektben. Elsősorban a nemzeti szintű kísérleti műhelymunkák formájában van lehetőség csatlakozni a közös tanuláshoz a következő területeken:

  • Cigány-pasztoráció
  • Keresztény-zsidó párbeszéd

További információ és kapcsolatfelvétel:
www.basicsproject.eu

Varga Péter Pius
30/9543537
vpp6106@t-email.hu