Becsületbeli kérdés

2018. január 19-i szokásos pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök úr a „Stop Soros” törvénycsomagról kijelentette: „Én ezt becsületbeli kérdésnek is tartottam, hiszen hogyha indítunk egy nemzeti konzultációt, és megkérdezzük az emberek véleményét, akkor abból valamilyen cselekvésnek következnie kell. Az emberek elmondták a véleményüket, világossá tették a Soros-tervvel kapcsolatban, hogy azt elutasítják, nekünk az a kötelességünk, hogy most mindent megtegyünk azért, hogy a Soros-terv végrehajtását megakadályozzuk.” (http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-a-kossuth-radio-180-perc-cimu-musoraban-21/) Nyilván életbevágóan fontos kérdésről van szó, ha a miniszterelnök az egész interjút ennek szenteli, ezért érdemes megnézni, kiről is van szó. Soros György amerikai-magyar kettős állampolgár, Budapest díszpolgára (2002), aki Mádl Ferenc köztársasági elnöktől 2004-ben Magyarország második legmagasabb polgári kitüntetését – a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét – kapta meg a demokratikus átmenetet támogató két évtizedes munkájáért. Ilyen személyiség esetén nagyon komoly bizonyítéknak kell lennie ahhoz, hogy az illetőt olyan súlyos bűnnel vádoljunk meg, amelynek kivédésére egy egész programcsomagot szükséges kidolgozni.

2018. január 19-i szokásos pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök úr a „Stop Soros” törvénycsomagról kijelentette: „Én ezt becsületbeli kérdésnek is tartottam, hiszen hogyha indítunk egy nemzeti konzultációt, és megkérdezzük az emberek véleményét, akkor abból valamilyen cselekvésnek következnie kell. Az emberek elmondták a véleményüket, világossá tették a Soros-tervvel kapcsolatban, hogy azt elutasítják, nekünk az a kötelességünk, hogy most mindent megtegyünk azért, hogy a Soros-terv végrehajtását megakadályozzuk.” (http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-a-kossuth-radio-180-perc-cimu-musoraban-21/) Nyilván életbevágóan fontos kérdésről van szó, ha a miniszterelnök az egész interjút ennek szenteli, ezért érdemes megnézni, kiről is van szó. Soros György amerikai-magyar kettős állampolgár, Budapest díszpolgára (2002), aki Mádl Ferenc köztársasági elnöktől 2004-ben Magyarország második legmagasabb polgári kitüntetését – a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét – kapta meg a demokratikus átmenetet támogató két évtizedes munkájáért. Ilyen személyiség esetén nagyon komoly bizonyítéknak kell lennie ahhoz, hogy az illetőt olyan súlyos bűnnel vádoljunk meg, amelynek kivédésére egy egész programcsomagot szükséges kidolgozni.

Azonban ha megvizsgáljuk Soros Györgynek a menekültkérdéssel foglalkozó írásait, csak olyan kijelentéseket találunk, amelyek jogos kritikát tartalmaznak, mint például:„Az Európai Uniót felelősség terheli a közös befogadási politika hiányáért, ami miatt az idei megnövekedett menekült áradat kezelhető problémából politikai krízissé vált. Mindegyik tagország önzőn csak a saját érdekére fókuszál, gyakran a többiek rovására cselekszik. (…) Az EU-nak átfogó tervre van szüksége ahhoz, hogy feleljen erre a krízisre, hogy helyreállítsa a tényleges kontrolt a menedéket keresők áradata felett annak érdekében, hogy az biztonságosan és rendezett módon történjen, és olyan ütemben, amely megfelel Európa befogadási lehetőségeinek. Ahhoz hogy átfogó legyen, a tervezetnek túl kell nyúlnia Európa határain. Sokkal kevésbé romboló és sokkal olcsóbb, ha a menedéket kérőket jelenlegi lakhelyük közelében tartjuk.” (https://www.georgesoros.com/2015/09/26/rebuilding-the-asylum-system/)

Mivel Soros-terv írott nyomát nem találta, ezért Jeszenszky Géza – korábbi külügyminiszter, volt washingtoni és oslói nagykövet – kijelentette: „Biztos, hogy nincs Soros-terv. Soros Györgynek vannak változó elgondolásai, de azok az állítások, amiket a szájába adnak, hazugságok. Aki ezeket a rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldozata lesz, de annyira átlátszók a szövegek, hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet.” (https://mno.hu/belfold/jeszenszky-geza-biztos-hogy-nincs-soros-terv-2422750?utm_source=feed&utm_medium=rss)

Gyakorló keresztényként meg kell néznem, milyen iránymutatást adnak a véleményformáló keresztény vezetők, vagyis a püspökök, a muszlim menekültekkel kapcsolatban. A váci megyéspüspök azt tanítja, hogy „az iszlám vallást sem szabad kárhoztatnunk, mivel akik elkövetik a terrorcselekményeket vagy törvénytelenségeket, éppúgy nem igazi muzulmánok, ahogy Európában sem tartjuk igaz kereszténynek az ateistákat, a keresztény hitelvekből gúnyt űzőket.”(https://24.hu/belfold/2017/11/09/beer-miklos-meggyozodesem-hogy-a-jovoben-is-kereszteny-marad-europa/) Ugyanakkor a veszprémi érsek szerint „talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatatlan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy kétezer évvel ezelőtt az í­rástudók és a farizeusok segí­tségül hívták az általuk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hí­vják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy véglegesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadí­tsák Európát Jézus hí­veitől.” ( http://www.hitradio.hu/hirek/veszpremi-ersek-a-keresztenygyulolet-mogott-a-muszlimok-vannak) Ez a két vélemény homlokegyenest ellentétes, nem segít a helyzet megítélésében, ezért vissza kell térnem a miniszterelnök úr kijelentéséhez.

A miniszterelnök úrnak azonban nem elegendő arra hivatkoznia, hogy a nemzeti konzultáció kérdéseire válaszolók elsöprő többsége fél a migránsoktól. A második Orbán-kormány a következő állítást fogalmazta meg – Brüsszelnek címezve – az 1698/2013. (X.4) kormányhatározattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentumban: „…a különböző felmérések, kutatások azt támasztották alá, hogy a magyar társadalom inkább elutasító, mint befogadó a külföldiekkel, különösen a harmadik országokból érkezett, nem magyar származásúak személyekkel szemben. A többség felszínes ismeretekkel rendelkezik a bevándorlókról, fél, idegenkedik tőlük.” (http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/MMIA_.pdf 74. oldal) Ugyanez a dokumentum rögzíti azt is, hogy szükséges a „magyar lakosság részére a befogadó szemléletet ösztönző programok szervezése, felvilágosító kampányok ösztönzése, megvalósítása; a kulturális sokszínűséghez való igazodás képességének elősegítése.”(uo. 81. oldal) Az elmúlt években csakugyan szerveződtek „felvilágosító kampányok” óriásplakátokon, de azok éppen az ellenkező irányba befolyásolták a „befogadó szemléletet”. Őcsény is bizonyítja, hogy ezek a kampányok igen sikeresek voltak.

Lehet, hogy a miniszterelnök úr rendelkezik olyan további információval, amely megindokolja a „Stop Soros” – programcsomagot. Kell lennie ilyennek, mert, mint mondta ezt a kérdést becsületbeli ügynek tartja, viszont eddigi érvelése nem meggyőző. Akkor pedig állítását bizonyítania kell, mert a becsület nagy dolog, korábban sokan párbajoztak miatta. Ám a becsületet el is lehet veszíteni. Becstelennek nevezzük azt, aki elveszítette.

Végh Endre