„Bátorság az egyházért” emlékplakett alapítása

Az Egyházfórum Alapítvány az Egyházfórum folyóirat 25. évfordulója alkalmából emlékplakettet alapít „FIDENTIA PRO ECCLESIA” néven, melynek jelentése: bízó bátorság az egyházért.

Az adományozás célja

A plakett olyan személyeknek adható, akik keresztény hitükből fakadó szabadsággal és bátorsággal nem mindennapi lépésre szánták el magukat valamelyik magyarországi keresztény egyház megújulása, megtisztulása és hitelének helyreállítása érdekében. Különösen azok érdemelnek elismerést, akik akkor sem riadtak vissza, amikor különböző támadásoknak voltak kitéve vagy egzisztenciájuk is kockán forgott. A kitüntetettek a plakettet díszdobozban veszik át, mellé az adományozást igazoló okiratot kapnak.

Az emlékplakett leírása

Az emlékplakett Vénusz Ervin Nívó-díjas ötvös- és szobrászművész alkotása. A rézből készült plakett 90 mm átmérőjű és 6 mm vastag. A egyoldalas dombormű két egymásnak nyújtott kezet ábrázol, amelyek közül a jobboldalin egy szög által ejtett seb helye látható. Fölötte a következő felirat: FIDENTIA PRO ECCLESIA. A művész ezzel azt fejezi ki, hogy a bízó bátorság az egyházért annyit jelent, mint Krisztus kezét megragadni.

Az adományozás rendje

A „FIDENTIA PRO ECCLESIA” emlékplakett adományozására 2012-től bárki tehet előterjesztést. A jelöltek nevét és a jelölés rövid indoklását az előterjesztőknek saját nevük és elérhetőségük megadásával minden év március 31-ig írásban kell eljuttatniuk az Alapítvány vagy a szerkesztőség címére. A jelölések elbírálásáról az Alapítvány kuratóriuma az adott év június 30-ig egyszerű szavazati többséggel dönt, amelyet jegyzőkönyvben rögzít, a kitüntetetteket pedig értesíti. Az emlékplakett átadására az adott év október 30-ig sort kell keríteni. A megadományozottak nevét, az átadás helyét és idejét az Egyházfórum honlapján nyilvánosságra kell hozni. Évente legfeljebb három emlékplakett adományozható.

 

Pécs, 2011. szeptember 6.

Dr. Wildmann János
Alapító, főszerkesztő