Az év sztorija

Egy régi anekdota szerint egy nagyon idős hölgy ifjúkori bűneiről beszélt a gyóntatójának. Asszonyom, mondta a pap, ezt már többször megvallotta. Miért ismétli újra? – Mert olyan jóbeszélni róla. Ezt juttatta eszembe az a kommunikációs lavina, amit egy Amerikában kipattant szexuális zaklatás-ügy az emberekből kiváltott. Hozzászól boldog-boldogtalan, és megfellebbezhetetlen ítélet mondanak mindkét oldal szereplőiről, miközben egyre újabb ügyek kerülnek napvilágra. Nincs szebb kifejezés rá: ezen csámcsog nálunk is a fél ország. Kész ítélet van mindenki tarsolyában. Csak egyvalaki hiányzott az állítólag keresztény kultúrát őrző országunkban a párbeszédből, a vádaskodásokra válaszoló Jézus.

Egy régi anekdota szerint egy nagyon idős hölgy ifjúkori bűneiről beszélt a gyóntatójának. Asszonyom, mondta a pap, ezt már többször megvallotta. Miért ismétli újra? – Mert olyan jó beszélni róla. Ezt juttatta eszembe az a kommunikációs lavina, amit egy Amerikában kipattant szexuális zaklatás-ügy az emberekből kiváltott. Hozzászól boldog-boldogtalan, és megfellebbezhetetlen ítélet mondanak mindkét oldal szereplőiről, miközben egyre újabb ügyek kerülnek napvilágra. Nincs szebb kifejezés rá: ezen csámcsog nálunk is a fél ország. Kész ítélet van mindenki tarsolyában. Csak egyvalaki hiányzott az állítólag keresztény kultúrát őrző országunkban a párbeszédből, a vádaskodásokra válaszoló Jézus.

nos Evangéliuma szerint (Jn. 8) szerint honfitársai megkövezni készültek egy házasságtörő asszonyt – ahogy egyes keleti országokban a törvényeik alapján még ma is készek ezt megtenni. A sajtó jóvoltából ma már bejárják a világot a vérfagyasztó képek a derékig földbeásott elítéltről, s az ítélet végrehajtóiról, akik a gondosan kiválasztott nem túl kicsi és nem túl nagy kövekkel lehetőleg sok szenvedést okozva készülnek őt megölni. Jézus viszont azt mondta a vérszomjas vádaskodóknak: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való! …ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken…” Az asszonynak pedig: „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!”

Meg kell jegyeznem, hogy már az Egyház történetének korai szakaszában feltűnt sokaknak, hogy ez a részlet sok tekintetben eltér a negyedik Evangélium stílusától, szóhasználatától, ám az Egyház ezt a szöveget is az Istentől sugalmazott Szentírás részének tekinti.  Akadtak viszont már a kezdetektől(!) olyan „írástudók”, akik éppen e befejező mondatok miatt aggódtak: nehogy az elítélés hiánya újabb bűnök elkövetésének megkönnyítő felszólítása legyen. A „Menj” -kezdetű befejező mondat azonban – amint erre már Szent Ágoston (430) rámutatott – az ilyen fajta értelmezést kizárja Az evangéliumi szakasz méltán tekinthető útmutatónak e parttalan vitában a számunkra    

Egy amerikai média-kutató cég megállapítása szerint a szexuális zaklatásoktól szóló hírek foglalkoztatták leginkább és legtöbbet  a közvéleményt. Ez lett a 2017-es év sztorija.

Winkler Lajos