Az Egyházfórum számainak tematikája 1986/1–2005/6

Dokumentumok

1. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a katonai szolgá1atról. 1986/2.

2. Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközösségek hitvallása. 1986/2.

3. A világi hívők az egyházban és a világban: Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatosan. 1987/1.

4. ENSZ Emberi Jogok Bizottsága: 87/46. A katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadása. 1988/1-2.

5. A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye szinódusának határozataiból (1985/86) 1987/2.

6. Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez. 1987/2.

7. Felelősségünk a vasárnapért. A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata. 1989/2.

8. A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért: Katolikus teológus professzorok és professzornők kölni nyilatkozata. 1989/2.

9. A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete. 1989/1.

10. Igazságosság, béke és a teremtés megóvása. Dokumentumtervezet (Szöul, 1990. március 5-13.) 1989/2.

11. Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról. 1989/2.

12. A „Kölni Nyilatkozat” hullámverése. 1989/2.

13. Az Osztrák Püspöki Kar szociális pásztorlevele. 1991/2.

14. Nem hallgat(hat)unk: Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház aktuális helyzetéről. 1991/2.

15. Zárónyilatkozat az egyházi ingatlanokról egy „Egyházfórum” konferencia kapcsán. 1991/3.

16. 500 éves indián ellenállás. Quitói Nyilatkozat 1992/2.

17. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról. 1992/3.

18. Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4.

19. Egy Egyházfórum Konferencia zárónyilatkozata az eladósodásról. 1992/4.

20. Áldozási tilalom: A Római Hittani Kongregáció 1994. október 15-i rendelkezése az újraházasodott, elvált hívek áldozásával kapcsolatban. 1994/4.

21. In memoriam Éliás József és Németh Géza. 1995/1.

22. Szinódus kétezerig (munkadokumentum). 1995/4.

23. A zsinati klub az Esztergomi főegyházmegye zsinati könyvéről. 1995/4.

24. Nyílt levél Binder Györgyinek. 1995/4.

25. Nyílt levél Nagy Ferencnek, és a válasz. 1996/1. 1996/2-3.

26. Magyar Katolikus Hitvallás. 1996/1.

27. Nekrológ, Dr. Gaizler Gyula. 1996/4.

28. Grázi töredékek. 1997/3.

29. Pártprogramok egyházpolitikája (1998) 1998/1-2.

30. Együtt hirdessük Jézus Krisztust (Ökumenikus Tanulmányi Központ) 1999/1.

31. Az Európai Parlament határozata az EU-ban működő szekták ügyében. 1999/3-4.

32. Az Európai Tanács 1999-es számú ajánlása. 1999/3-4.

33. Christian Solidariti International. 2000/1.-2001/6.

34. Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről. 2000/3.

35. A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat üzenete. 2000/4.

36. Az erdélyi Szent Ferenc Alapítvány (részletek). 2001/3.

37. Paragrafusfejlődés. (dokumentum részletek) 2001/3.

38. Levél az USA-ból. 2001/5.

38. A mariazelli kiáltvány. 2002/3.

39. Kápolnaszentelés. Püspökszentlászló. 2002/3.

40. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 2002/3.

41. Zöld hírek. 2002/3.

42. Lelki hidat építeni a népek egyesítésére. (Az Európai Közösség Püspökkari Bizottságának nyilatkozata) 2002/5.

43. Európa jövője. (az Európai Közösség Püspökkari Bizottságának dokumentuma) 2002/6.

44. Az ISKCON kapcsolata más vallású istenhívőkkel. 2004/6.

45. Tények és számok. (Geenpeace, Oregon Center) 2003/4.

46. Nekrológ: Dr. Morel Gyula. 2004/3-4.

47. Az Európai Egyházak állásfoglalása az EU és Törökország kapcsolatáról. 2004/6.

48.. A bevándorlók integrációja. (Európai Bizottság közleménye) 2005/2

49. Gabriel Garcia Marquez búcsúlevele. 2005/3.

Interjúk, beszélgetések

1. A magyar egyház lelkipásztori problémái: Beszélgetés Szennay Andrással.

2. Ökumené, – ha van és Blik: Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/2.

3. A keresztények társadalmi szerepe a mai Magyarországon: interjú Hankiss Elemérrel. 1990/1.

4. Előbb az ember, aztán a profit : interjú Ivo Lorscheiter brazil püspökkel. 1990/2.

5. Papnak lenni…: Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással. 1990/4.

6. A túlélés kevés: interjú Szennay Andrással. 1992/1.

7. A végeken: interjú két lelkipásztor házaspárral. 1992/3.

8. Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodájának igazgatójával. 1993/1.

9. Lassú ébredés: Interjú Szennay András nyugalmazott pannonhalmi főapáttal. 1993/1.

10. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2.

11. Dialógus zsidó nézetből: bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel. 1993/3.

12. A tegnapból a holnapba: interjú Gyulai Endre megyés püspökkel. 1993/4.

13. Lelkiismeret és törvény: interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. 1994/2.

14. A kereszténység keresztútjain: beszélgetés Nyíri Tamás professzorral. 1994/3.

15. Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 1994/3.

16. Világkatekizmus: beszélgetés Christoph Schoenborn segédpüspökkel. 1994/4.

17. A katolikus egyház Csehországban: interjú Vadclav Malayval. 1994/4.

18. Feladatunk az üldözöttek segítése: Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről. 1988/1-2.

19. Interjú Szennay Andrással. 1995/2.

20. Beszélgetés Nyíri Tamással kultúráról, kereszténységről, közösségről. 1995/3.

21. Nyitottan a Bibliáról (beszélgetés Benyik Györggyel). 1995/3.

21. Magyar vélemények az egyház-népszavazásról. 1995/4. (sorszám-tévesztés a nyomtatott folyóiratban – webszerk.)

22. Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rektorával. 1995/4.

23. Egyházmenedzsment (beszélgetés Drahos Péterrel). 1996/1.

24. Beszélgetés Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel. 1996/2-3.

25. Beszélgetés Farkas Beátával a Püspöki Kar Szociális Körleveléről. 1996/2-3.

26. A kivételek sosem igazi cáfolatok (Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel). 1997/1.

27. Sajtó és igazság. (Beszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember főmunkatársával) 1997/1.

28. Renovare necesse est. (Beszélgetés Eugen Hillengasszal, a Renovabis vezetőjével). 1997/4.

29. A valódi lelkigyakorlat titka (Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával) 1998/1-2.

30. Egyre többet tenni a családért (Beszélgetés Bíró László püspökkel) 1998/3.

31. Kommunikációs torzó az egyházban (Beszélgetés egy békési lelkipásztorral) 1998/4.

32. Azt mondhatja az ember, Isten vele (Beszélgetés Gyulay Endre, megyéspüspökkel) 1999/1.

33. Legyetek bátrak és realisták (Beszélgetés Karl-Josef Rauber érsekkel). 1999/1.

34. Meghalt az Isten! Éljen az Isten! (Beszélgetés Henri Boulad jezsuitával) 1999/3-4.

35. Beszélgetés a világ és az egyház sorsáról. (Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András) 2000/4. és 5.

36. Kerekasztal-beszélgetés az egyház-finanszírozásról. 2005/6.