Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Egyházfórum Alapítvány (székhely: Budapest, adószám: 19667908-1-42), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Egyházfórum Alapítvány

A szolgáltató székhelye: 10 86 Budapest, Dankó u. 15.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  megrendeles@egyhazforum.hu

Adószáma: 19667908-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): 

Telefonszámai: +3630 540 1239

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató: Webonic Kft.

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF annak közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

1.3. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén a Szolgáltató köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a tőle elvárható módon. Felhasználó az észlelt hibát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken jelenti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről Előfizetőt emailben értesíti. Nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe a Szolgáltatással nem összefüggő hibajelenségek kezelése.

 

Adatkezelési szabályok

1.4. Szolgáltató Adatkezelőként rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

A vásárlás során megadott személyes adatokat csak a megrendelés teljesítése céljából használjuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk tovább, 90 napon belül töröljük.

1.5.  Árainkat forintban, bruttó értékben adjuk meg. Amennyiben van, a szállítás díját külön feltüntetjük.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.8. A rendelés a Vásárlás menüpont könyvek, illetve Egyházfórum almenüiben hajtható végre. Az egyes termékeket a „Kosárba” gomb megnyomásával lehet a rendeléshez hozzáadni. Ezt követően a Kosár menüpontban megtekinthető a rendelés, a vásárlás befejezése után a „Tovább a fizetéshez” lehetőséget választva lehet megadni a szállítási, számlázási és fizetési adatokat, majd a szerződési feltételek elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva lehet véglegesíteni a rendelést.

1.9. A megrendelt termékekről és a végösszegről minden esetben visszaigazoló emailt küldünk. 

Hibás rendelés esetén a megadott elérhetőségeken keresztül tudunk segítséget nyújtani.

1.10. A megrendelt termékeket a Rendelés oldalon megadott és a visszaigazoló emailben is szereplő számlaszámra küldött utalással vagy a termékekkel együtt érkező csekken lehet kifizetni. Fizetés után a megrendelt termékeket postai úton továbbítjuk a Felhasználónak.

1.11. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. Sikeres megrendelést követően rendszerünk azonnali visszaigazoló emailt küld. A megrendelt termékeket Szolgáltató futárszolgálaton keresztül juttatja el a Felhasználónak, mellékelve a számlát, illetve amennyiben ezt a vásárlási módot választotta, a csekket.

1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Garancia, jótállás

1.15. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

Panaszkezelés

1.16. Felhasználó az panaszát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken és a megrendeles@egyhazforum.hu emailcímen jelentheti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről Előfizetőt 30 napon belül emailben értesíti.

 

Vegyes rendelkezések

1.17. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a vállalkozás telephelye szerint illetékes bíróság illetékességét

Budapest, 2020. 12. hó 04. nap