Ajánlás 2019/1

Megjelent az Egyházfórum 2019/1. számában

„Ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17) – Szent Pál szavai adták a mottóját annak a felszabadításteológiai konferenciának, amelyet a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete rendezett 2018 szeptemberében a vértanú Óscar Romero érsek küszöbön álló szentté avatása alkalmából. Az elhangzott előadásokból a következőkben válogatást közlünk; elsőként Deák Dánielnek a populizmus, a politikai kereszténység és a felszabadításteológia összefüggéseit tárgyaló értekezését. A szerző megvizsgálja a felszabadításteológia eszmetörténeti hátterét, foglalkozik nagy témáival: osztályharc, strukturális bűn, a munka civilizációja, a szegénység mint eszköztelenség és pártosság. Tanulmánya végén néhány ajánlást is megfogalmaz a magyarországi antidemokratikus politikai kereszténység bírálatával és a szegények ügye iránt elkötelezett, lehetséges közösségi cselekvéssel kapcsolatban.

Folyóiratunknak nevében is foglalt fórum-jellege e számunkban kifejezetten nagy hangsúlyt kap. A véleményeltéréshez való jog korábban elemzett kérdésében ezúttal Béres Tamás evangélikus teológus szólal meg, az engedelmesség fogalmát helyezve a középpontba. Megállapítja: jóllehet két évezredes története alatt az engedelmesség a kereszténység egyik védjegyévé vált, az evangéliumokban nem találkozunk vele személyközti vagy intézményes értelemben. Az Egyház korai történetében az apostoli atyáknál jelenik meg komoly közösségszervező, fegyelmi tényezőként. Közel ebben a korszakban azonban az Egyház igazi egységének forrásaként megjelenik az eukharisztia értelmezése is. A 20. század tragikus példákkal szolgál a keresztényi engedelmesség túlhangsúlyozására. Érdemes emiatt megfontolni a visszatérést a tanítás lényegibb, evangéliumközelibb forrásához, melynek értelmében az Egyház egységéről mindenekelőtt a hit Isten iránti engedelmessége gondoskodhat. Ez voltaképpen a hit próbája.

Hergell Mónikának az előző számunkban megjelent, gendertémában írott cikke vitára inspirálta Hubai Péter református teológiaprofesszort. Korrekt, ámde kemény bírálata felfogásunk szerint viszontválaszt igényelt. Úgy véljük, ily módon tanulságos eszmecsere bontakozott ki, olvasóink épülésére. A magunk részéről ehhez csupán annyit fűznénk hozzá, hogy mivel az Egyházfórum szervezeti értelemben nem „egyházi”, profilját tekintve pedig nem szakfolyóirat, szerzőinktől egy-egy téma igényes és felelős megközelítését várjuk, de nem kérünk számon hovatartozást vagy elköteleződést, nem írjuk elő számukra kötelezően tudományos (például teológiai) eszköztár alkalmazását.

Szabadságigény, különböző hitek és hitetlenségek, meggyőződések, nézetek létjogosultsága gondolatkörében mozognak többi rovatunk cikkei is. A Lélekszigetben Balogh Juditnak, az Egyházfórum közelmúltban elhunyt kuratóriumi titkárának kezdeményezésére született vallomások első darabját, Ratkóczi Éváét közöljük, a Műhelyben a Szabadság-imák programról számolnak be a szervezők. A Világ-Nézet rovatban Kamarás István OJD két újabb írását olvashatjuk; Ranschburg Hildegard pedig a Recenzióban Anselm Grün–Tomáš Halík–Winfried Nonhoff Távol az Isten című kötetét ismerteti, amelynek hit és hitetlenség párbeszéde a tárgya.

Pongrácz Mária