Ahogyan remélték

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában

Történelmi lecke
a 301-es parcella kopjafáinál 

Henye ágyékban
a meddő éjek márciust fogantak
októberi ködben

(’56-ot írtak)
Virtust szült az ősi erény
valahára reá ismert önmagára
Egy Vitézi Ének. 

*

Balassi- és törökverő Hunyadival
fényes napra
Rákóczival ruszin népség
Kossuth Lajos kalapján a
tavaszeső
Visztulán és Visonzónál
magyar honvéd tölgyfalombos
sisakjával átvert mellel
vörös éggel keltek

Elmentek ők a Don felé
vagon vackán széles sávon
másra szabott álmaikkal
rájuk aggatott hitekkel
eleven virággal

Meghátrálva fagyott lábbal
üszkös kézzel
átkozódó szíveikben
istenesen
asszonyhívó imádsággal
visszafelé
gránátszabta ölbe’ hurcolt
vacogással

*

Megyünk mi még nótás kedvvel
Mint ahogy a reményünk száll
kicsi Kató kéz a kézben
mint ahogyan a nótánk is

hazatalál
legényesen

Fagyott derékban spermáink:
tetszhalottak
ajándékot terem a föld
hol sírjaink domborulnak
feltámadnak feltámadunk
örömeink
diákhaddal föllobognak

ötvenhatban
egyre fonják
boldog-asszony-édesanyák
leányaik pántlikáját
lobogónak

*

Mindig csak az a lobogás
fegyverestül
jaj
mindig a vér-adója

föltámadsz-e hazám egyszer
teremsz-e még anyaföldem
vérük nélkül

vérem nélkül
valahára

 

A fenti emlékezés-mozaikot írta összeállította:
Végvári Vazul ferences