A számok tematikája

1986/1. A közösségi megújulás útján

1986/2. Egyház – Isten népe?

A magyar egyház Lékai bíboros után. I.

1987/1. Aggiornamento

A magyar egyház Lékai bíboros után. II.

1987/2. A fiatalokkal együtt keresni Istent

1988/1-2. Szenvedtek az igazságért

1989/1. Látni –ítélni – cselekedni

1989/2. Béke –igazságosság – a teremtett világ megőrzése

1990/1. Egyház és politika

1990/2. Egyház és gazdaság

1990/3. Egyház és felnőttoktatás

1990/4. Egyház és papjai

1991/1. Megegyezés és megújulás

1991/2. Szociális tanítás és valóság

1991/3. Férfi és nő

1991/4. Eretnekek – eretnekségek

1992/1. Lélektan és lelkipásztorkodás

1992/2. Európa – Amerika

1992/3. Egyházközség – közösség?

1992/4. Nők az egyházban

1993/1. Katolikus sajtó – Cenzúra?

1993/2. Munkatársak képzése

1993/3. Zsidó-keresztény párbeszéd

1993/4. Egyház és modern világ

1994/1. Ki a keresztény?

1994/2. Lelkiismeret és erkölcs

1994/3. Nyíri Tamás

1994/4. Pénz, pénz, pénz

1995/1. Átvilágítás

1995/2. Ismétlés

1995/3. Szabadság és törvény

1995/4. Zsinatoló

1996/1. Hit-tan-ügy

Aggiornamento magyar módra

1996/2-3. Konzervativizmus

1996/4. Fiatalok egyháza

1997/1. Félúton

1997/2. Teológia

1997/3. Egy ház?

1997/4. Korrektúra

1998/1-2. Misztika és politika

1998/3. Család

1998/4. Hallgató egyház

1999/1. Állandó diakonátus

1999/2-3. Felsőoktatás és egyház

Feminista teológia

Vallás és demokrácia

Héregi dráma

1999/4. Mitől egyház?

Milyen egyház?

Meghalt az Isten – Éljen az Isten

2000/1. Modellek: Kerek Világ

Hogyan informál az egyház?

Vallás a kommunizmus után

Az egyház és a társadalom összeütközése

2000/2. Hitler pápája?

Humanitas Christi

Mindenki kapott valamit

Tüntetés a vasárnapi munka ellen

2000/3. Egy eleven plébánia

Az elnyomás évtizedei

II. János Pál izraeli látogatása

Rauber nuncius az Egyházfórum bemutatóján

2000/4. Szent István öröksége

A huszadik század teológiája

Fórum Lengyel László – Várszegi Asztrik könyvéről

Emberi jogok az egyházban

2000/5. Kellemetleneket elviselni

Nietzsche halott – Isten él!

A cigány vallásosság

Századunk szellemi kórképe

2000/6. Fórum a szerelemről

A kereszténység igazsága

A Vatikán keleti politikája

Hitoktatás Nyugat-Európában

2001/1. Isten alkonya

Az ökumené kilátásai

Ablakok az eszkatonra

Fórum a megváltásról és evolúcióról

2001/2. Szeretni azt jelenti…

Szennay András 80 éves

Az egyházak gazdálkodása

Portré: Hetényi Varga Károly

2001/3. Erdélyi modellek

Egyházgazdálkodás

Dogma és dogmatizmus

Az egyház az Európai Unióban

2001/4. Isten arca

Bizalom – hűség – hit

Uchrónia: Bibó István kanonok és Ravasz László bíboros érsek beszélgetése

2001/5. Isten születése

Plébánia – közösség?

Házasságban – házasság nélkül

Harry Potter – varázslatos világ?

2001/6. Közönségből közösség

A keresztény gyülekezet jellemzői

Újszövetség és antiszemitizmus?

Szlovákiai magyarok memoranduma

2002/1. Csángó magyarok

A jezsuiták Kálváriája

Női érzékenység – a vallásban

Választások: Jobbra át? – Balra át?

2002/2. A nyár teológiája

Környezet és kereszténység

Portré: Andrásfalvy Bertalan

Az európai integráció szociáletikai aspektusai

2002/3. Választások után

A nők pappá szenteléséről

Pannonhalma és az ökumené

Fenntartható fejlődés és környezetvédelem

2002/4. Önbecsülés

A politika cikkcakkjai

Ökumené – négymillió vallás országában

Szociális reformmozgalmak Magyarországon

2002/5. Liturgikus tér

A víz problémája

Család – másképp

Magyar valóságérzékelés

2002/6. Katolikus iskolák

Cirkusz helyett békét

Humán? Öko? Lógia?

Püspökök az Európai Unióról

2003/1-2. Európai integráció – keresztény szemmel

2003/3. Csángósors

Út a jólétbe

Cigánypasztoráció

Egyház és pluralizmus

2003/4. Abortusz

Földínség

Háború és erkölcs

Keresztény és katona?

2003/5. A Biblia üzenete

Cigánykeresztút

A Szentírás értelmezése

Zsidóságkép a hittankönyvekben

2003/6. Megtestesülés

Egyház és üdvösség

Az ötödik evangélium

Jézus az apokrifekben

2004/1. Evangelizáció

A Meteora kolostorok

Zsidóságkép a hittankönyvekben

Szabad egyház – szabad társadalom

2004/2. Az egyesülő Európa

Negyven évvel a zsinat után

Egyház és regionális fejlesztés

Szent Pál útjain Görögországban

2004/3-4. Munkáspasztoráció

Vita az egyházpolitikai tervezetről

Kizárják-e egymást közjó és önérdek?

A laicitás kilátásai Közép-Kelet-Európában

2004/5. Népi vallásosság

40 éves a II. Vatikáni zsinat

Katolikus-e még az Új Ember?

Keresztények, zsidók és muzulmánok

2004/6. Vallástudomány

Vallások párbeszéde

40 éves a II. Vatikáni zsinat

Az Európai Unió és Törökország

2005/1. A remény pápája volt

A Szentírás értelmezése

Városmisszió – 2004, Párizs

Népszavazás – 2004. december 5.

2005/2. XVI. Benedek

Az igazság dialógusa

Kertész Imre értékelése

Drogkereskedő püspökök?

2005/3. A kirekesztettek püspöke

Misztika – tudomány – vallás

Kultúrharc – Egyházi iskolák állami pénzen

A kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek

2005/4. Alászállás a holtak birodalmába

Kierkegaard –egy különc keresztény

A zsidóság ábrázolása a hitoktatásban

Vita a katolikus iskolák finanszírozásáról

2005/5. Márton Áron

A csatkai cigány-búcsú

Az egyházi múlt feltárása

Iskolavita – Szemétdomb és kalasnyikov

2005/6. Karácsony

Fórum a nevelésről

Nyolc boldog(talan)ság

Behomálylott ünnepeink

2006/1. Eredetünk alternatívái

Vallás és globális képzés

Dokumentáció: Báránybőrben

Felekezetek: Süketek párbeszéde

2006/2. Mi, ők! – és én?

A viaszművész

Báránybőrben II.

Biblia és történelem

2006/3. Nők: Reményben élve

Iszlám: A barbárság újjászületése

Választások: Sokan szomorkodtunk

Ökumené: Gúzsba kötve táncoltunk

2006/4. Húsz éves az Egyházfórum

2006/5. Iskolafojtás

A választások kapcsán

Székelyföldi helyzetkép

1956 – ferences emlékezés

2006/6. Teremtéstörténetek

Hány Magyarország?

A vallásszabadság Törökországban

Így is lehetne: Lelkipásztori munkaterv

2007/1. Jézus, a megfeszített

Kinn a bárány, benn a farkas

Keresztények kezdeményezése Európáért

Lelkipásztori munkaterv: személyek és struktúrák

2007/2. Szent Erzsébet

Szolidaritás az ősegyházban

Posztmodern és kereszténység

Melankólia és keresztény művészet

2007/3. A pápa regensburgi beszéde

Keresztény – iszlám dialógus

Posztmodern és kereszténység

Báránybőrben – Három a püspöki igazság

2007/4. Vallás és politika

A szabadság útja

Evangéliumi házasságetika

Carl Friedrich von Weizsäcker

2007/5. Philón teológiája

Jézus Krisztus velünk való léte

Az ókeresztény kor zsidószemlélete

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana

2007/6. Egyház: tél van

A Stern-jelentés II.

Karácsonyi társasutazás

A „szív” teszi az embert

2008/1-2. Ökumené protestáns szemmel

A keresztény politika alapelvei

Bencés tudomány és spiritualitás

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana III:

2008/3. Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon

Meditáció a Jónás könyve ürügyén

Katyn – az elhazudott igazság tanulsága

Vallásközi párbeszéd – Lehetőség és kockázat

2008/4. Happy birthday?

Halálra szántak, mégis élünk!

Meditáció a Jónás könyve ürügyén. III.

2008/5. A három sötét királyok

Szélrózsa a szomszéd rétjén

Németek, horvátok és cigányok megítélése

A nagy vita a magyar kereszténydemokráciáról

2008/6. Plébánosi kezdeményezés Ausztriában

Iszlám, kereszténység és a nyugati világ

A vallásosság hanyatlása Nyugat-Európában

Kereszténydemokrácia II. – A nagy összeütközés

2009/1. Panel-passió

Jog – erkölcs – vallás

Ötven éve történt: A nagy kirúgás

Kereszténydemokrácia III. – A tragédia

2009/2. Laikusok kezdeményezése

A történelmi egyházak felelősségéről

A kereszténydemokrácia-vita tanulságai

Ancilla theologiae: Bultmann és Heidegger

2009/3. Gazdálkodj okosan!

Bultmann és Heidegger

Keresztény-zsidó párbeszéd

Családtervezés és egyházi normák

2009/4. Ismerjük a cigányokat?

Vita a magyar keresztény politikáról

A legnagyobb szálka – Márton Áron

20 éve szabadlábon – Egyházak közép-Európában

2009/5-6. Reményünk nincs válságban

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak

Harmadik út „Hitvallók és ügynökök” között

2010/1. Környezeti etika

Mit ígérnek a pártok?

Ökumené: Miért nem megy a hajó?

A Demokrata Néppárt parlamenti szereplése

2010/2. Történelmi bizalomvesztés

Jézus vére: mindenkiért vagy sokakért?

Világiak apostolkodása Közép-Európában

A DNP szerepe az 1956-os forradalom idején

2010/3. A szent Oroszország

Ipiapi atya boldoggáavatása

Szeretet nélkül semmi sem igaz

A tudományok történelmi viszonyáról

2010/4-5. A Biblia világa: tévelygünk benne

Slachta Margit a szlovák zsidókért

Bulányi György provokatív öröksége

A keresztény politika és a „kádári konszolidáció”

2010/6. Hajléktalan-betlehemes

Magyar erkölcsi válság

Részvét nélküli gyerekek

Irányváltó intézkedések a Vatikánban