A számok tematikája – Dokumentumok, interjúk, beszélgetések jegyzéke Tárgymutató (1986/1 – 2005/6)

Megjelent az Egyházfórum 2006/4. számában

Az Egyházfórum számainak tematikája 1986/1–2005/6

 1986/1 A közösségi megújulás útján Lékai bíboros után 1

1986/2 Egyház – Isten népe? A magyar egyház

1987/1 Aggiornamento/A magyar egyház Lékai bíboros után 2

1987/2 A fiatalokkal együtt keresni Istent

 1998/1-2 Misztika és politika 1998/3 Család

1988/1-2 Szenvedtek az igazságért

1989/1 Látni – ítélni – cselekedni

1989/2 Béke – igazságosság – a teremtett világ megőrzése

1990/1 Egyház és politika

1990/2 Egyház és gazdaság

1990/3 Egyház és felnőttoktatás

1990/4 Egyház és papjai

1991/1 Megegyezés és megújulás

1991/2 Szociális tanítás és valóság

1991/3 Férfi és nő

1991/4 Eretnekek – eretnekségek

1992/1 Lélektan és lelkipásztorkodás

1992/2 Európa – Amerika

 1992/3 Egyházközség-közösség?

1992/4 Nők az egyházban

1993/1 Katolikus sajtó – cenzúra?

1993/2 Munkatársak képzése

1993/3 Zsidó – keresztény párbeszéd

1993/4 Egyház és modern világ

1994/1 Ki a jó keresztény?

1994/2 Lelkiismeret és erkölcs

1994/3 Nyíri Tamás emlékszám

1994/4 Pénz, pénz, pénz…

1995/1 Átvilágítás

1995/2 Ismétlés – Tíz éves az Egyházfórum

1995/3 Szabadság és törvény

1995/4 Zsinatoló

1996/1 Hit-tan-ügy /
Aggiornamento magyar módra

1996/2-3 Konzervativizmus

1996/4 Fiatalok egyháza

 1997/1 Félúton

1997/2 Teológia

1997/3 Egy ház?

1997/4 Korrektúra

 1998/1-2 Misztika és politika

1998/3 Család

1998/4 Hallgató egyház

1999/1 Állandó diakonátus

1999/2-31 Felsőoktatás és egyház
Feminista teológia
Vallás és demokrácia
Héregi dráma

2000/1 Kerek világ
Hogyan informál az egyház?
Vallás a kommunizmus után
Az egyház és a társadalom összeütközése

2000/2 Hitler pápája?
Humanitas Christi
Mindenki kapott valamit
Tüntetés a vasárnapi munka mellett

 2000/3 Egy eleven plébánia
Az elnyomás évtizedei
II. János Pál pápa izraeli látogatása
Rauber nuncius az Egyházfórum bemutatóján  

2000/4 Szent István öröksége
A XX. század teológiája
Lengyel László Várszegi Asztrik könyvéről
Emberi jogok az egyházban

2000/5 Kellemetleneket elviselni
Nietzsche halott – Isten él!
A cigány vallásosság
Századunk szellemi kórképe 

2000/6 Fórum a szerelemről
A kereszténység igazsága
A Vatikán keleti politikája Hitoktatás Nyugat-Európában

2001/1 Isten alkonya
Az ökumené kilátásai Ablakok az eszkatonra
Fórum a megváltásról és evolúcióról

2001/2 Szeretni azt jelenti…
Szennay András 80 éves Az egyházak gazdálkodása
Portré: Hetényi Varga Károly

2001/3 Erdélyi modellek
Egyházgazdálkodás Dogma és dogmatizmus
Az egyház az Európai Unióban

2001/4 Isten Arca
Bizalom – hűség – hit
Uchrónia: Bibó István kanonok  és Ravasz László bíboros érsek beszélgetése

2001/5 Isten születése
Plébánia – közösség? Házasságban – házasság nélkül Harry Potter – varázslatos világ?

2001/6 Közönségből közösség
A keresztény gyülekezet jellemzői Újszövetség és antiszemitizmus? Szlovákiai magyarok memoranduma

2002/1 Csángó magyarok
A jezsuiták Kálváriája
Női érzékenység a vallásban Választások: Jobbra át? – Balra át?

2002/2 A nyár teológiája
Környezet és kereszténység Portré: Andrásfalvy Bertalan
Az európai integráció szociáletikai aspektusai

2002/3 Választások után
A nők pappá szenteléséről Pannonhalma és ökumené
Fenntartható fejlődés és környezetvédelem

2002/4 Önbecsülés
A politika cikkcakkjai
Ökumené – négymillió vallás országában Szociális reformmozgalmak Magyarországon 

2002/5 Liturgikus tér
A víz problémája Család – másképp
Magyar valóságérzékelés

2002/6 Katolikus iskolák
Cirkusz helyett békét Humán? Öko? Lógia? Püspökök az Európai Unióról

2003/1-2 Európai integráció – keresztény szemmel 2003/3 Csángósors
Út a jólétbe
Cigánypasztoráció Egyház és pluralizmus

2003/4   Abortusz
Földínség
Háború és erkölcs Keresztény és katona?

2003/5 A Biblia üzenete
Cigánykeresztút
A Szentírás értelmezése3
Zsidókép a hittankönyvekben I

2003/6 Megtestesülés
Egyház és üdvösség Az ötödik evangélium Jézus az apokrifekben

2004/1 Evangelizáció
A Meteora kolostorok
Zsidókép a hittankönyvekben II Szabad egyház – szabad társadalom

2004/2 Az egyesülő Európa
Negyven évvel a Zsinat után Egyház és regionális fejlesztés Szent Pál útjain Görögországban

2004/3/-4 Munkáspasztoráció
Vita az egyházpolitikai tervezetről Kizárják-e egymást közjó és közérdek?
A laicitás kilátásai Közép-Kelet-Európában

2004/5 Népi vallásosság
Negyven éves a II. Vatikáni Zsinat I Katolikus-e még az Új Ember?
Keresztények, zsidók és muzulmánok

2004/6 Vallástudomány
Vallások párbeszéde
Negyven éves a II. Vatikáni Zsinat II.
Az Európai Unió és Törökország

2005/1 A remény pápája volt
A Szentírás értelmezése4
Városmisszió – Párizs, 2004. 
Népszavazás – 2004. december 5.

2005/2 XVI. Benedek
Az igazság dialógusa
Kertész Imre értékelése
Drogkereskedő püspökök?

2005/3 A kirekesztettek püspöke
Misztika- tudomány- vallás
Kultúrharc– Egyházi iskolák állami pénzen
A kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek

2005/4 Alászállás a holtak birodalmába
Kierkegaard– egy különc keresztény
A zsidóság ábrázolása a hitoktatásban
Vita a katolikus iskolák finanszírozásáról

 

2005/5 Márton Áron
A csatkai cigány-búcsú
Az egyházi múlt feltárása
Iskolavita– szemétdomb és kalasnyikov

 2005/6 Karácsony
Fórum a nevelésről
Nyolc (boldog)talanság
Behomálylott ünnepeink 

 

 1. Innentől a számoknak nincs saját tematikus címük
 2. Valószínűleg itt nyomdahiba történhetett, mert nem lehet ugyanazon évfolyamban két különböző, de azonos jelöletű szám (3-as ).

 3.  Szerző: Szab. Julianna.

 4.  Szerző: Mih.lyi Gilbert

 

 

 

 

AZ EGYHÁZFÓRUM SZERZŐINEK ÉS TANULMÁNYAINAK JEGYZÉKE 1986/1-2005/6

 

A-Á

 

ANCSEL ÉVA: Az igazságról etikai nézőpontból. 1991/4 ANDOK MÓNIKA: Katolikus ifjúsági sajtó. 1996/4.

ANDRÁSFALVY BERTALAN: Az információhoz való  jog (és kötelesség) az egyházban. 2000/1. Az igazi játék. 2004/5.

ANNEN, JOSEF: Egyházi munka a fiatalok között. 1987/2. ANTAL JÓZSEF: Nyílt beszéd a Zsinat elé. 1992/3.

ASZALÓS JÁNOS: Egyházközségi zsinat. Forgatókönyv terv. 1992/3. Mi van a grazi csomagban? 1997/3. A szelídség köte- lékei. 2000/3. Az egyházközségi bázisközösségekről. 2001/5. Ökumené, négymillió vallás országában. 2002/4.

AUER, CLEMENS MARTIN: Az újítás szelleme ellen. A

„Rerum novarum” mint a katolicizmus antimodernista prog- ramjának folytatója. 1991/2.

ÁDÁM ANTAL: Észrevételek a tervezethez. 2004/3-4. Vallások párbeszéde. 2004/6.

ÁDÁM JÁNOS: Nomen est omen. 2002/1.

 

B 

BACHL, GOTTFRIED: Harry Potter – varázslatos világ? 2001/5. BAKONYI GÁBOR: Feltűnő és eltűnő állatvilág. 2002/3. BALÁSSY LÁSZLÓ: A szeretet tanúja. 1996/2-3.

BALÁS BÉLA: Mit tennék, ha én lennék az amerikai elnök? 2002/3.

BALÁZS ZOLTÁN: Konzerválni szükséges- de mit? 1996/2-3. A pluralizmus. 2003/3. Háború és erkölcsi igazolás. 2003/4. 

BALOGH BÉLA ANDRÁS: A katolikus iskolákról– múlt jelen és jövő időben.1992/4.

BALOGH GÁBOR/MAKAI SZILVIA: Vélekedés párkap- csolatról, házasságról, erkölcsről. 2001/3.

BALOGH JUDIT: A Magyarországon forgalomban lévő kato- likus hittankönyvek zsidóságképe I. 2003/5. Ua. II. 2003/6. Ua. III. 2004/1.

BALOGH VILMOS SZILÁRD: Egyháztámogatási modellek és problémáik. 1997/2.

BANGHA BÉLA: Veszélyben a húsvét. 1994/1 BARCZA BARNA: Közösségi lelki vezetés. 1992/1.

BARITZ ISTVÁN: Ki tartja a mentőövet? Az abaligeti csoda. 2005/4. Szemétdomb és kalasnyikov. 2005/5.

BARSI BALÁZS: Napló. 1997/2.

BARTA  ANNA/GYURIS  CSABA/GYURISNÉ HUTTER

KATALIN/SZÁSZI BALÁZS: Munkáspasztoráció. 2004/3-4. BAUMER,   ISO.   G,   VERGANWEN   GUIDO, MEYER

HARDING, WEINRICH MICHAEL: Az ökumenizmusról. 1997/3.

BÁCS BÉLA JÁNOS: Monológok kettesben. 2002/5. BÁLINT B. ANDRÁS: Nincs más. 1994/1.

BÁLINT BÁNK: Sue Graves: Ismered a Bibliát? (recenzió) 2004/1. Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód. (recenzió) 2004/5. BÁN ERVIN: Egy katolikus történettudós emlékére. 2005/2. BÁRDOSSY ÉVA: Személyes vallomás a diakonissza modell mai újraéledéséről. 1997/1. Új evangelizálás inkluzív nyelven. 2002/1.

BECKER SÁNDORNÉ: Élőbb egyházat. 1992/4

BEER, ULRICH: Élethalálharc- Friedrich Nietzsche és a kereszténység. 2000/5.

BENYIK GYÖRGY: A Biblia üzenete. 2003/5. Az újszövetségi

„koinónia”. 2004/3-4. Fénnyel írt evangéliumok. 2005/1. BERECZKY LÁSZLÓ: Igazi hivatásom volt. 1996/4.

BERÉNYI DÉNES: Tudomány és vallás. 1991/4. Tudásunk a világmindenségről. 1995/3. Helyünk a világban. 1998/1-2. BERÉNYI RITA: Tizenévesek szexualitásáról. 1991/3.

BERNOLÁK ÉVA: A hittanórák becsülete. 1993/2. BÉKÉS ENIKŐ: Városmisszió – Párizs. 2005/1.

BÉKÉSI ESZTER: „Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat?” 1996/4. Felületesség vagy rossz hitvédelem? 1997/4.

BÉKY GELLÉRT: Hommage à Kertész  Imre.  2005/2. BIBÓ ISTVÁN: Ha a zsinati mozgalom a XV. században győzött volna. 2001/4.

BIRTALAN BALÁZS: Gondolatok a nők pappá szentelésének lehetőségéről. 2002/3.

BISSOLI, CESARE: Az Ószövetség a közösség életében. 2004/2. BITÓ LÁSZLÓ: Jákob Jézus színe előtt. (részlet) 2001/3.

BITSKEY BOTOND: Egyház és televíziózás. 1993/1 BÍZIK LÁSZLÓ: Evangélikus szociális elmélet és gyakorlat. BÍRÓ LÁSZLÓ: Házascsoportok az egyházban. 2002/5.

BLANK, JOSEF: Erőszakmentesség – háború – katonai szol- gálat. 1998/1-2.

BODA LÁSZLÓ: A háború a katolikus erkölcs mérlegén. 2003/4.

BÓDIS JÓZSEF: Az „Igen Klub”. 1994/2.

BODOR ERNŐ: Az Ezoterikus Tanok Egyháza állásfoglalása. 1999/3-4.

BODROG MIKLÓS: Igenlőkór. 1992/1. Álmaink barlangvi- lágában. 1995/3. Sötét testvérünk. 1996/2-3.

BOFF, LEONARDO: Luther Márton jelentősége az elnyo- mottak felszabadításában. 1989/1.

BOLYKI JÁNOS: Megtestesülés és a János evangélium. 2003/6.

BONHOEFFER, DIETRICH: Keresztelőre. 1994/1. BORHIDI ATTILA: Hűség a természethez. 2002/4. BOROVI JÓZSEF: Plébánia, plébános régen és most. 1992/3.

BOTOS KATALIN: Korszerű közgazdasági képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.1999/2-3.

BOULAD, HENRI: „Ha ismernéd Isten ajándékát…” 2001/5. Ha az igazság nem élet, akkor semmi. 2002/4.

BÖGRE ZSUZSA: Lelkigyakorlatos házak helyzete. 1998/1-2. BŐJTE CSABA: Csodálatos élni az evangéliumot! 2001/6. Hol van Nicaragua? 2002/1. Talán majd egyszer hableányt tetoválok a mellemre. 2002/3. Jöjjön el a Te országod. 2003/1-

2. Hiszek az Isten teremtette világ jóságában. 2004/1. Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az ajándék! 2005/6. BRAULIK, GEORG: Az ünnep politikai ereje. 1998/1-2. BUDA  PÉTER/GÁBOR  GYÖRGY/WILDMANN JÁNOS:

„Szabad egyház szabad államban”. 2004/1.

BUDAY KORNÉLIA: Az alma és a fája I. 2002/1. Ua. II. 2002/2. Jelek és zárójelek. 2002/5. Cigány vagy roma? 2003/2. Betlehem. 2003/6. Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. A csatkai cigány-búcsú. 2005/5. Hídépítés egy sokarcú Európában. 2005/5.

BULÁNYI GYÖRGY: Egyházak és kisebbségek. 1991/3. Teréz anya emlékezete. 1997/3.

BURIÁN ENDRE: Az erdőről. 2002/3.

 

C-Cs

CAMPELL-WESSIG, ISABELLA: Tüntetés a vasárnapi munka ellen. 2000/2.

CAMPS, ARNULF: Globális kérdések – ferences szemmel. 1992/2.

CHAGALA, TARAS: Az ukrán kivándorlók lelki segítésének problémája az EU országaiban. 2003/1-2.

CUTTING, ERNEST: Nő és férfi – egy új típusú együttélés útján. 1991/3.

CZIGLÁNYI ZSOLT: „Az országban a törékeny falvak”. 2005/4.

CSAPODI TAMÁS: Pápa és pápaság. 1992/1.

CSAPODY MIKLÓS: Mária-kultusz és hagyomány. 2001/2. CSAPODY TAMÁS: Beszélgetés az egyház sorsáról II. (hozzászólás) 2000/5.

CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ: A család. 1998/3.

CSEKE ÁKOS: Hadviselő elmék. 2003/4. CSERHÁTI JÓZSEF: Casaroli a haját tépte. 1991/2.

CS.F. NEMES MÁRTA: A családpedagógia szerepe és mód- szerei. 2002/5.

CSIKÓS CSABA: Ki az ember? (recenzió), 2000/4. A nyolc boldog(talan)ság. 2005/6.

CSISZÉR LÁSZLÓ/GYURIS/SCHRÖFFEL/SIMO: CIJOC

európai koordinációs találkozó. 2004/3-4.

CSONKA JUDIT: Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs

– a lélekgyógyász szemével. 2001/4.

CSONTOS, LADISLAS: Az egyetemi pasztoráció Szlovákiában. 2004/1.

 

D 

DAHL, JUTTA: Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civil- bátorságra? 1990/1.

DACZÓ ÁRPÁD: Babba Mária 2000/1.

DAVID, CHATERINA: Beszélgetések az idő végezetéről. 2000/3.

DÁVID IBOLYA: Ezredforduló – sorsforduló I. 2001/4. Ua. II. 2001/5.

DEME TAMÁS: Egy ökumenikus pedagóguskör. 2000/2. Az ökumené nem az „együtt”, hanem az „egy”. 2001/2. Háló 2002: önismeret és együttéléstan. 2001/5. Vácz Jenö. 2003/1-2.

DERGEZNÉ FARKAS ORSOLYA: A moldvai csángók anya- nyelvi kérdései. 2002/1. Egy keresztény ember. 2002/2.

DÉVAI MÁRTON: Meddig szolgáljon a plébános? 1995/1. Egy világi észrevételei az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatáról. 1998/4. Kérdések egy plébániatemplom építése után. 1998/4.

DÉVÉNY ISTVÁN: Korunk eretnekségei. 1992/1. A nők és a papság. Bibliográfiai jegyzetek. 1997/1. Cionista kongresszus. Nyílt nekrológ Teréz anya halálára. 1997/3. Egyház – Múlt

– Jövő 2001/4. Zsoltárok a hittanórán. 2002/3. „Az erőtlen testben rejlő erő”. 2002/6. Cigánykeresztút. 2003/5.

DÉVÉNYI KATALIN: Levélrészlet. 1999/3-4.

DI BLASIO, BARBARA: Sík Sándor: A magyar költők istenélménye. 2002/1. Szabó Árpád: Magyarság irodalom és filozófia. 2002/2. 

DOBSZAY JÁNOS: Mozaikok a Regnum életéből. 1997/2. DOBOS LÁSZLÓ: Egy megvalósításra váró utópia. 2001/5. DOMBI TIBOR: A társadalmi bázis kialakításának lehető- ségei és feltételei. 1991/1.

DŐRY ISTVÁN: Zöld lelkiismeret. 1994/2. A fenntartható- ságról. 2005/5.

DUCHROW, ULIRICH: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. 1997/3.

DULAI ALFRÉD: Valóban instabillá vált a földi klíma. 2003/5.

DÚL GÉZA: Sok vagy kevés? Cigánypasztoráció 2003. 2003/3.

DUPERRAY, GEORGES: Katolikus felnőttképzés Francia- országban. 1990/3.

DUSSEL, ENRIQUE: Amerika felfedezése vagy megszál- lása? 1992/2.

 

E

EGGENSPERGER, THOMAS: A közjó Európában. 2004/2. ENDREFFY ZOLTÁN: Dr. Kis György: Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával. 1989/1.A kelet-közép-euró- pai katolicizmus és modernitás. 1996/2-3.Humánökológia. 1999/2-3. „hogy művelje és őrizze” 1999/3-4.

ENSSLE, ELMAR: Megfigyelések és feljegyzések az NSZK egyházi bázisközösségeinek fejlődéséről. Tapasztalati beszá- moló egy családokból álló közösségről. 1987/2.

EÖRDÖGH ISTVÁN: A Vatikán keleti politikája I. 2000/6. Ua. II. 2001/1. Ua. III. 2001/2.

ERDŐ PÉTER: Hozzászólás. 1999/3-4.

ÉLIÁS JÓZSEF: A magyar egyház Lékai bíboros után. 1987/1. Ami megvan és még sincs meg I. 1991/4. Ua. II. 1992/1.

 

F 

FABER, MALTE/MANSTETTEN,REINER: Márpedig ez

így van!… 2005/3.

FAIVRE, ALEXANDER,CÉCILE DIBOUT: Az ókeresz-

ténység és a hadsereg. 2003/4.

FARKAS BEÁTA: Mi közül választhatunk? A társadalom- fejlődés alternatívái és a kereszténység. 1990/1. 1%, avagy tükör az önvizsgálathoz. 1998/4. Az egyházak gazdálkodása Magyarországon I. 2001/2. Ua II. 2001/3.

FARKAS LÁSZLÓ: Eljátszott lehetőségek. 1996/2-3. FARKAS PÁL: Vissza a privilégiumokat? 1999/3-4. FAZEKAS CSABA: Megfontolások a pannonhalmi zsidó- keresztény konferencia után. 1998/4. Politikai katolicizmus  a két világháború közötti Magyarországon. 2000/2.

FEKETE SÁNDOR/KELEMEN GÁBOR: Eladósodás, elsze- gényedés, devianciák. 1992/4.

FELL, MARGRET: Katolikus felnőttképzés a társadalom és az egyház szolgálatában. 1990/3.

FELLNER ZOLTÁN ÁKOS: A keresztény önmeghatározás globális kérdései. 2005/5.

FELMY, KARL CHRISTIAN: A földre szállt menny: Lelkiélet az orosz ortodox egyházban. 1988/1-2.

FERENCI DEMETER: Kötelező értékek, megdönthetetlen normák az iszlám szerint. 2004/6.

FILA BÉLA: Jézus Krisztus papsága. Teológiai meditáció. 1990/4.

FIORENZA, ELISABETH SCHÜSSLER: A feminista teo- lógia. 1999/2-3.

FODOR GÁBOR: Mustármag és kovász. 2002/6. FORINTOS GYÖRGY: A politika cikkcakkjai, a születés és katarzis kínjai. 2002/4. Színe és visszája. 2004/3-4.

FRENKL RÓBERT: Egy evangélikus vélemény. 2004/3-4. FRENYÓ ZOLTÁN: Teisták és ateisták (recenzió) 2004/1. Patrisztika és világnézet. 2004/6. Isten nyomában (recenzió) 2003/6.

FRIEDRICH, OTTO: König bíboros. Szemtanú és főszereplő. 2002/3.

FRIESEL, CHRISTIAN: Ezer életet élhetnék. 1997/1. FRIGYES ISTVÁN: Ecclesia politica. 2002/6.

FUCHSHUBER,ANNEGRET: A mikuláscsizma. 2005/6. FUNKE, DIETER: Túlterheltek. 1992/1.

 

G-Gy

GABRIEL, INGEBORG: Az európai integráció szociáletikai aspektusai. 2002/2.

GÁBOR GYÖRGY/Wildmann János: Szabad egyház szabad államban. 2004/1.

GÁNÓCZY SÁNDOR: Teremtéstan és ökológia. 1992/2. Dogma a dogmatizmus tükrében. 2001/3.

GÁRDONYI MÁTÉ: Hogyan engedhette meg ezt Isten? 2004/6. Kis magyar religiográfia (recenzió). 2004/5.Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége (recenzió) 2005/4.

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Kis mozdulatok és a mindenség. 2002/4.

GEDEON MAGDOLNA: Keresztre feszítés az ókorban (re- cenzió) 2004/3-4.

GEREBEN ISTVÁN: Mit tennék, ha én lennék a kaposvári püspök? 2002/5.

GERGELY DEZSŐ: A kisebbségek liturgiája az EU küszöbén. 2003/3. Látogatóban a Szunto Baro Manusnál. 2004/3-4.

GIESSWEIN SÁNDOR: A kereszténység mint szociális tényezó.1991/2.

GLATTER-GÖTZ, JOSEF VON: Az orgonaszakértő. 1994/3. GOJÁK JÁNOS: A katolikus felnőttképzés perspektívái Magyarországon. 1990/3.

GOROVE LÁSZLÓ: Egy diakónus gondolatai. 1999/1. GORSZKA, MARIUS: Az egyház Lengyelországban – igaz- ság és szabadság között. 1989/1.

GÖMÖRI KATALIN: Vallásszabadság.1990/1. GÖNNER, JOHANNES: Vége az ideológiáknak? 1997/4.

GUIORA, Z. ALEXANDER: Gyökerek, de nem kötelékek. 2001/4.

GREELEY, ANDREW: Laikusok és az egyházi reform. 1997/4., 1998/1-2.

GREINACHER, NORBERT: A „Szent Birodalomtól” a

„Nyitott házig”.1992/2.

GROMON ANDRÁS: Válasz egy kritikára. 2004/1. GRÜN, ANSELM: Testünk méltósága. 2002/3.

GRÜNDEL, JOHANNES: Tekintély és engedelmesség a mai egyházban. 1994/2.

GRYNAEUS TAMÁS: „Vetek körösztöt öt ujjammal…” 2004/5.

GUTTING ERNEST: Nő és férfi – egy új típusú együttélés utján. 1991/3.

GYŐRI ÁKOS: Halálos ölelés. A magyar egyház helyzete a diktatúrák idején. 1986/2.

GYULAI ENDRE: Új lap – új nap. 2000/3. Szentbeszéd Sinkovits Imre gyászmiséjén. 2001/1.

GYÜRKI LÁSZLÓ: Az ötödik evangélium. 2003/6. Szent Pál útjain Görögországban. 2004/2. Ruth (recenzió) 2005/2.

 

H 

HAAG, HERBERT: Ne zavarjátok a szerelmet. 1998/3. HAAS, JOHANES: A misztikából politika sarjad. 1989/2. HADHÁZY ANTAL: A magyar ACAT (recenzió) 2003/3. HAFENSCHER KÁROLY: Bizalommal a jövő felé. 2002/4. HALLER, KATHARINA: A kirekesztettek püspöke. 2005/3. HÁRSFAY KATALIN: Az egyház világi alkalmazottai és a munkajog. 1992/3.

HÄRING, BERNHARD: A morálteológia válságáról. 1990/1. A házassági és szexuális erkölcs története a zsinat szemszö- géből. 1991/3.

HÁBEL JÁNOS: A kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek. 2005/3.

HEGEDŰS ANDRÁS: Állam és az egyház viszonya a sztá- linizmusban és posztsztálinizmusban. 1991/1.

HEGYI GYULA: Van-e saját politikája az egyháznak? 1993/1. Kampány és párbeszéd. 1993/4. Sátáni sugallat. 1996/1. Che Guevara, Isten trónjánál. 1998/1-2. Vallás és demokrácia. 1999/2-3.

Szekták pedig vannak, de kell-e tennünk velük valamit is? 1999/3-4.

HEGYI F. MIHÁLY: Teológia, vagy amit akartok. 1996/4. HELLER GYÖRGY: A magyar katolikus papság létszámala- kulásának egyes kérdései. 1992/3.

HELLER, ANDREAS: Emberek pártján. 1990/2. HERMANNS, RITA: Mozgásteret keresve. 1987/2. HERMANN JUDIT: Az éljenzés a jó János pápának szólt. 2000/5. A dialóguskultúráról nemzetközi fórumon. 2004/5. HOEKMAN, REMI: A jó és a rossz Auschwitz után a pápai tanításokban. 1999/1.

HOFER, STEFAN: A nagy szamárfal. 2002/4.

HOLLAI FERENC: Hogyan működött a KIOE? A katolikus munkásmozgalom története (1920–1948). 1990/2.

DR. HONFFY MÁRIA, DR. SZENTKERESZTY GYÖRGY:

Morel Gyula emlékére. 2004/3-4.

HOPPÁL KÁL BULCSÚ: Az igazság dialógusa. 2005/2. HORÁNYI ÖZSÉB: Szent István öröksége. 2000/4.

HORVÁT CIPRIÁN: Lucerna Hungarorum. 2002/1. HORVÁTH ÁRPÁD: Emődi László (1919-1988).1989/1.

„Igen.”.1989/2.

HORVÁTH TAMÁS: Apostolus et praeceptor Hungariae Prohászka ma. 1990/1.

HORVÁTH ZOLTÁN: Nyílt levél a választások után. 2002/3.

HORVÁTH ZSUZSA: Az egyház kovásza: a bázisközösségi mozgalmak Magyarországon. 1987/2. Szektaveszély a tények mérlegén. 1993/2.

HÜCKING, HANS-H.: A változás jelei? A katolikus egyház az NDK-ban és a béke kérdése. 1986/1. Görög-katolikus Egyház Szlovákiában. 1987/1. Katolikus talalkozó Drezdában. 1987/2. Keresztény bázisközösségek Közep-Kelet-Európában. 1988/1-2.

HÜBEL SZILVIA: Az egyházon kívül is van üdvösség? 2003/6.

 

I

ILGNER, RAINER: A hitoktatás Európa állami iskoláiban. 1992/2.

 

J

JAGICZA JÓZSEF/PUSKÁS LAJOS: Diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben. 1999/1.

JAKAB ATTILA: A nő helyzete és szerepe az ősegyházban. 1992/4. A kezdetek varázsa. 1999/3-4. A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekekig. 2002/5. Keresztény Európa? 2003/1-2. Csángósors. 2003/3.  A  laicitás  kilátá- sai Közép-Kelet-Európában. 2004/3-4. A vallástudomány Magyarországon. A hit provokációja. 2004/6. Egy népszavazás tanulságai. 2005/1. Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig. 2005/2. (tanulmányok)

Assisi Szent Ferenc. Jó pásztor. 2002/6. A tévelygésből kive- zető út. Izrael és Irak. Az Egyesült Államok XX. századi története. 2003/4. A kilenc parancsolat. Bibliai gondolkodás. A Biblia, a tanulás könyve. Út a forráshoz. 2003/5. Árpád-házi Szent Erzsébet. János evangéliuma a görög tragédiák tükré- ben. 2003/6. Mózes, az egyiptomi. 2004/1. Krisztus követése a fogyasztói társadalomban. A pápák a zsidók ellen. 2004/2. Az egyház modelljei. Tudom kinek hittem- patrisztikus tanulmányok. A beteg pápa árnyékában. 2004/3-4. Szekták. Az Egyház bűnei. Kié az ígéret földje? 2004/5. A szent ant- ropológiája. 2004/6. Az Isten. Magyarországi vallási kalauz 2004. 2005/1. Az iszlám válsága. Az ókori Egyiptom története. 2005/2.A katolikus dogmatika lexikona. Az okkult a szovjet és orosz kultúrában. A Vatikán keleti politikája. 2005/3.A balkán. 2005/4. A barokk pápaság. A háború misztikája. 2005/5. Mennyi globalizációt bír el az ember? Hitvallások és az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai. 2005/6.

JÄGER, WILLIGIS: Az Egy és Teljes szimfóniája. 2001/1. JÁKI ZSOLT: Rendszerváltás zajlik a római katolikus egy- házban. 1999/3-4.

JÓKAI ANNA: Behomálylott ünnepeink. 2005/6.

JUNG ANTAL: Vázlatok. Boldogok az istenkeresők. 1987/1. A háború és a kereszténység. 1988/1-2.

 

K 

KACSÓ ANDRÁS: Egy szubjektív vélemény az egyházi iskolákról. 2002/6. 

KAKUSZINÉ KISS GABRIELLA: A hajléktalanok problé- mája Franciaországban. 1997/1.

KALINOWSKI, WOJCIECH: Lengyelország belépése az EU-ba. 2003/1-2.

KAMARÁS ISTVÁN: Lelkierőmű Nagymaroson. 1990/2-

2. Papjaink alulnézetből. Tények és vélemények a 80-as  évek legvégéről. 1990/4 Gaudiopolis felé. Bajgyűjtemény és megújulási program I. 1991/1. Ua. II. 1991/2. Megmaradva változtatni. 1992/4. Katolikus média Magyarországon. 1994–3. Egy nagyon fontos és furcsa könyv. 2000/3. Perbeszéd és párbeszéd. 2001/2. Egy furcsa kiáltvány margójára. 2002/4. Hárompúpú és a háromkirályok. 2005/6.

KÁLMÁN ATTILA: „Ti vagytok a föld sója”. 2003/1-2. KARLÓCAI MIKLÓS: Levél egy kritikára. 2004/1.

KATUS LÁSZLÓ: Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon. 2000/1.

KÁRPÁTI PÉTER: Gondolatok Schanda Balázs eszmefut- tatásához. 1999/3-4.

KECSKÉS ARANKA: Keresztény nők Európa jövőéért. 2002/4.

KENDE PÉTER: Az egyházak legitimációja. 2001/5. KERKHOFS, JAN: Mennyire vallásos Európa? 1992/2. KEVE ISTVÁN: Börtönmisszió ökumenikus közösségben. 1992/1.

KÉRY MAGDOLNA: ÖKO-lakópark Sopronban. 2005/3. KÉSMÁRKI ZSOLT: Pártfogók legyünk vagy szolgáltatók (recenzió) 2001/6.

KINDLER JÓZSEF: Egyéni önzés – összességi gyarapodás. 1990/2.

KINSLEY, DAVID: A környezetre ártalmas és a környezetért felelős kereszténység. 2002/2.

KIPKE TAMÁS: Hangulatjelentés. Mostohaanya-szent egy- ház.1993/1.

KIRCHSCLÄGER, WALTER: Isten szól a ma emberéhez. 2001/6.

KIS GYÖRGY: Egyháztükör 1998. 1998/1-2.

KISZELY KÁROLY: Hozzászó1ás a Lékai-vitához. 1986/2. A katolikus katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon. 1988/1- 2. Vita a magyar katolikus egyházban. 1988/1-2. Üzenet a magyar összkeresztény zsinatnak. 1990/3.

KOCH, KURT: A keresztény hit politikai felelőssége. 1990/1. Hatalom az egyházban. 1996/2-3. Felfedezni a karácsonyt. 2002/5.

KOCSI GYÖRGY: A megnyesett fa kizöldült? 1986/2. KÖHL, GEORG: Lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai. 1993/2.

KOMÁROMI MARIANNA: A nők pappá szentelhetőségé- ről. 1996/2-3. Az új politikai teológia alapkérdései. 2005/5. Karácsony biblikus szemmel. Karácsony története. A kará- csony szimbólumai. Karácsonyi népszokások. 2005/6.

KORONDI KINGA: Emmánuel. 2004/1. „Világszélhámos”-e vagy eszköz? 2004/1.

KORZENSZKY RICHÁRD: Légy áldott. 2002/4. KOVÁCS-KRASSÓI NORBERT: Gólya hozta. 1998/3. KOVÁCS NORBERT: „Nem vagyunk mi sztárpapok”. 1996/4.

KÖBEL ZTA: Hozzászólások alkotmányjogi szempontból. 2005/5.

KÖNIG, FRANZ: II. Vatikáni zsinat – az egyház megújulá- sának útja. 1990/1.

KÖRBER, MANFRED: Egyház és regionális fejlesztés. 2004/2.

KŐSZEGI TAMÁSNÉ: El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 2002/5.

KRASSÓI ANIKÓ: Periférián: keresztény munkásfiatalok. 1996/4.

KRÁNITZ MIHÁLY: Augsburgban valami új valósult meg. 1999/3-4.

KRäTZL HELMUT: Fundamentalizmus vagy liberalizmus? 1990/2.

KRäUTLER, ERWIN: Látomások az egyházról. Az indiánok nem ellenségeink, hanem testvéreink. 1989/1.

KUMINECZ GÉZA: Az anyagi javak felügyelete az egyházban. 1994/4.

KÜNG, HANS: Ki a keresztény? 1994/1. A világbéke víziója. 2001/1.

 

L

LÁBADY TAMÁS: Házasság a III. évezred küszöbén. 2000/6.

LÁM EDIT: A budapesti neoprotestáns kisközösségek. 1991/4.

LANGER, WOLFGANG: A vallási (keresztény) teológia felnőttképzés kihívásai.1990/3.

LARSEN, JANET: A népességnövekedés földínséghez vezet. 2003/4.

LEHMANN, KARL: Életkérdés az egyház számára. 1995/3.

LELOVICS LÁSZLÓ: Egy eleven plébánia. 2000/3. Való világ? Tévévilág! 2002/5. Út a „jólétbe”. 2003/3.

LEMETTRE, BERNARD: Szabadulás a rabszolgaságból. 1999/1.

LÉGRÁDI LÁSZLÓ: A kommunikáció hiánya. 1999/3-4. LÉKA LÁSZLÓ: A megnyesett fa kizöldül. 1986/1.

LILIENFELD, FAIRY VON: „Sokan vállalták hitükért a halált”.1988/1-2.

LITTVAY ORSOLYA: Örömötöknek lennénk munkatársai. 1998/1-2.

LOHFINK, NORBERT: Isten népe. Ószövetségi megfonto- lások a zsinati szócsaták egyik központi fogalmára vonatko- zólag. 1986/2.

LORSCHEITER, IVO: Bázisközösségek a szegények között. 1992/2.

LOTZ ANTAL: Waigand József (1912–1993). 1994/1.

LÖRSCH, MARTIN: „Jó úton vagyunk?” 2001/6. LUBICH, CHIARA: Lelkiség-bárkinek. 1989/1.

 

M

MAGDALI MÁRIA: Cigánypasztoráció Alsószentmártonban. 2003/3.

MAJECHRZAK RUDOLF: Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. 1999/3-4. 

MALINA JÁNOS: A remény összeesküvése – Amnesty Inter- national. 1992/4.

MALY, VACLAV: A katolikus egyház Csehországban. 1994/4. MARTON JÓZSEF: Márton Áron. 2005/5.

MARYNOVYCH, MYROSLAV: Az ukrajnai evangelizáció ökumenikus megközelítése. 2004/1.

MAJECHRZAK RUDOLF: Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. 1999/2-3.

MAY, GEORG: Mentegetőzések és vádaskodások. 1998/4.

MAYER MIHÁLY: A pluralizmus és a tolerancia a teológia szemszögéből. 1994/1. Az információhoz való jog az egy- házban. 2000/1.

MÁCZ ISTVÁN: Élni vagy meghalni? 1996/1. MÁRTONFFY MARCELL: Egyház és modern világ. 1994/1. Önigazolás vagy megigazulás? 2000/5. A dolgok erdejéből. 2002/5.

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: Szószegők? A nős papok II. Nemzetközi Kongresszusának háttere. 1990/4. Plébánoshiány. 1992/3. .Katolikus konfliktuskultúra. 1994/1. Igazságos papi bért? 1994/4. Átvilágítás. 1995/1. Megújulva megújítani. 1995/4 A teológia hivatása. 1997/2. A mór elmehet – széljegy- zetek Bulányi György felmentéséhez. 1997/3. Az EU bővíté- sének vallási és egyházi dimenziói. 2003/1-2. Vallástudomány? Magyarországon? 2005/1.

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS, LENCSÉS GYULA: Hittanárok és hittan 1996/1.

MEESMANN, HARTMUT: Kommunikatív teológia. 2002/6. MENOZZI, DANIELE: Antizsinat (1966–1984). 1991/4.

MENYES GYULA: Az Ökumenizmusról. 1997/3. MERÉNYI-METZGER GÁBOR: Dr. Pacha Ágoston emlé- kezete.

MERZA JÓZSEF: Demonstráció az alternatív szolgálatért. 1988/1-2.

MESZÉNA TAMÁS: Beszédes cáfolat. 2001/4.

METZ, JOHANN BAPTIST: Egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában. 1991/4.

MÉCS IMRE: Forintos György ravatalánál. 2005/4. MESZÉNA TAMÁS: Beszédes cáfolat. 2001/4.

MÉSZÁROS ISTVÁN: Ateista nevelés. 1996/2-3. MÉSZÁROS ISTVÁN LÁSZLÓ: A puszta létnél többet! 1999/3-4.

MÉZES ZSOLT LÁSZLÓ: (recenziók) Kicsinyek nagy kér- dései 2005/6. Csak légy egy kissé áldott csendben. 2004/3-4. Miért jó hinni? 2005/2.

MICHNIK, ADAM: Félek az olyan világtól…1995/3. MIDLING ANDREA: Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz. 1998/1-2. Istent érzékelni. 2001/1. Szeretni azt jelenti. 2001/2. A színek nyelve. 2001/4. Élettörténet mint hittörténet. 2002/1. Az önbecsülés kiskátéja. 2002/4. Személlyé válás és a vallás. 2002/6.

MIHÁLOVICS ZOLTÁN: Az én kis eretnekségeim. 1991/4. In memoriam Éliás József (1914-1995). 1995/1.

MIHÁLYI GILBERT: Igazságtétel – Megértést hirdessünk. A zsinati megújulás üzenete. 1992/1. Ismerjük és terjesszük az egyház társadalmi tanítását. 2000/4. Az egyház társadalmi tanítása. I. 2001/2 Ua. II. 2001/3. Ua. III. 2001/4. Ua. IV. 2001/6. Ua. V. 2002/1. Ua. VI. 2002/2. Ua. VII. 2002/3. Ua. 

VIII. 2002/4. Az idők jelei. 2001/5. A Biblia üdvösségtörténet. 2003/5.

Tanuljunk az egyház és az államhatalom összefonódásából. 2004/3-4. A Szentírás értelmezése és magyarázata. 2005/1. MIZIOLEK, WLADYSLAW: Az egyház Keleten – az egyház Nyugaton.1989/1.

MOINGT, JOSEPH: Humanitas Christi. 2000/2.

MOLNÁR FERENC: Állandó diakónusok képzése Magyarországon. 1993/2. Diakónia – diakónus nélkül, dia- kónus – diakónia nélkül. 1995/4. A diakónátus helyzete Magyarországon. 1999/1.

MOLNÁR IMRE: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében I. 1991/3. Ua.II. 1991/4. Ők alul vannak, de én ezt felülről látom. 2001/3.

MOLNÁR JÁNOS: Lehetséges a lehetetlen? 1990/1. MOLNÁR PÁL: Médiaerőszak. 2002/4.

MOLNÁR PÉTER: . „Kerek Világ Jóléti Szolgálat” 2000/1. Beszélgetés a Mesterrel. 2001/2. Éhség, nyomor, földrengés. 2001/1. Elviselhető terheket kapunk… 2001/1.  „Beszélgetés a Mesterrel”. 2001/2

MONA ILONA: ,Az egyház nem hallgatott.” 1993/3. MOREL GYULA: Gondban a társadalmi összefüggésekben élő emberért. 1993/4.

Egyháznépszavazás. 1996/1.

MUSYL, PETER: Nehézkes megújulás. Feszültségek a magyar katolikus egyházban. 1995/1.

MÜLLER, ALOIS: Felhívás az aggiornamentóra. 1987/1. MÜLLER, ANDREAS: Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban.1991/2.

MÜLLER, JOACHIM: Különálló vallási közösségek, szek- ták.1989/2.

 

N-Ny 

NAGEL, ERNST J.: A lelkiismerettel kapcsolatos egyházi tanításró1.1988/1-2.

NAGY ISTVÁN: Teológia a magyar felsőoktatásban. 1997/2. Vedd föl, olvasd. 1997/4. NAGYPÁL SZABOLCS: Egy kis tavasz. 2002/4.

NAGY PÉTER TIBOR: Egyházak és oktatás 1930-1990. 1991/3.

NEMES MÁRTA: A családpedagógia szerepe és módszerei. 2002/5

NEUBAUER ÁRON – SZENTIRMAI PÉTER: Nyíri Tamás

munkáinak bibliográfiája. 1994/3.

NEMESHEGYI PÉTER: A XX. század katolikus teológiája. 2000/4. NÓDA MÓZES: Kereszténység a romániai egyetemisták körében. 2004/1.

NOVOTNY DÁNIEL: Kálvin öröksége (recenzió) 2004/3-4. NYÍRI TAMÁS: Hogyan él a magyar papság? 1999/1. Az értelmiségi és az egyház. 1999/2-3 Az idő és az örökkéva- lóság között. 1999/3-4. Dominica resurrectionis 2000/1. Az irgalmasság lelki cselekedeteiről I. 2000/2. Ua. II. 2000/3. Ua. III. 2000/4. Ua. IV. 2000/5. Ua. V. 2000/6. Ua. VI. 2001/2.

Egyházak a falakon innen és túl. 2000/3. Ellenségnek meg- bocsátani. 2001/1. Jólét és szegénység. 2001/4. Szabadság, egyenlőség, testvériség. 2002/1

 

P 

PAINADATH, SEBASTIAN. Isten születése az emberben. 2001/5.

PAKSI JÓZSEF: Emlékeztem. Most emlékszel. 2001/4. PALÁGYI KÁLMÁN: A pénzküldős játékok természetrajza. 1993/3.

PALMER, SANDRA: Papnők az anglikán egyházban. 1993/2.

PAP JÓZSEF: A diakónusszentelés. 1999/1.

PAPP FERENC: Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. 1997/4. Pax Romana találkozó a Zsinati Klubban. 2001/2. Keresztények az ezredfordulón (recenzió) 2001/4.

PAWLIKOWSKI, JOHN T.: Az emberi jogokról vallott fel- fogás. 2000/4.

PÁKOZDI ISTVÁN: Missziós munka az egyetemi ifjúság körében. 2004/1.

PÁL, JÁNOS II. (pápa): Mosolyod. 2005/3.

PÁL JÓZSEF: A békepapok 1956. utáni kiközösítése és fel- oldozása. 1991/2.

PÁLVÖLGYI GYULA: Szabadság és törvény. 1995/3. PÁNOVICS ATTILA: Gondolatok a fenntartható fejlődésről. 2002/3.

PÁPAI SZABÓ GYÖRGY: In memoriam Németh Géza (1933–1995).1995/1.

PÁSZTOR JÁNOS: Egyház és misszió ma? 2002/4. Isten jelenléte Európában. 2003/1-2. Egy református hozzászólás. 2004/3-4.

PENNINGTON, BASIL: A transzcendentális meditáció és a keresztény ima. 1998/1-2.

PERCZE SÁNDOR: Lelkigyakorlatok az Evangélikus Egyházban. 1998/1-2.

PERES IMRE: Feltámadás vagy sírrablás? 2004/3-4. Válogatott epigrammák (recenzió) 2003/4. A Thesszalonikai levelek magyarázata. (recenzió) 2005/1.

PESTHY MÓNIKA: Jézus születése és gyermekkora az apokrifek szerint. 2003/6.

PETE JÓZSEF: Humán? Öko? Lógia? 2002/6.

PÉCSI DEBORA: Vidéki plébániák – halál és feltámadás. 2001/5.

PÉCSI LÁSZLÓ: Serdülők és fiatalok szexualitása. 1991/3. PFITZNER RUDOLF: Szeretet, erosz, szexualitás. 1998/3. PIERRARD, PIERRE: Az összeütközés. 2000/1. A megha- tározó ötven esztendő (1914–1963) 2000/2.

PLATE, MANFRED: Az átmenet válságában. 2000/1. Hitler pápája? 2000/2.

POLGÁR KORNÉL: Figyelemreméltó törekvések az eucha- risztia ünneplésének térbeli rendezésében. 2002/5.

PONGRÁCZ TIBORNÉ: Együttélés házasságban vagy házasság nélkül. 2001/5.

POSZPJELOVSZKIJ, DIMITRIJ: Oroszország megkereszte- lésének ezredik évfordulója és a vallás a mai Oroszországban: A hit küzdelmei egy ateista államban. 1988/1-2.

PRAKASH, CEDRIC: Karácsonyi levél. 2002/6. PRADZSNYÁRÁDZSA, ÁNANDA: Értekezés a vallási toleranciáról a buddhizmus szemszögéből. 2004/6.

PROHÁSZKA OTTOKÁR: A katholikus autonómiáról. (1902), 1990/1.

 

R

RADNÓTI RÓBERT: A montseratti szép  napok.  2003/5. Ég és föld között. 2004/1. (recenziók) Az Írás I. 2005/1.Ua. II.2005/2.Fésületlen gondolatok. 2003/4. A Mindszenty-per. Keresztények a  vértanuság  századában.  2003/3.  Athosz.  A Biblia Istene és az emberi vallások. 2005/4. Így éltek a

IV. századi egyiptomi szerzetesek. 2005/5. Hullámaiban a tenger. Szennay András: Visszaemlékezés. 2002/6. Láttam könnyeid. Emberek, akik Istent keresik. Fülep Lajos élete.

XIII. Piusz.2004/3-4. A Grősz-per. 2002/5. Keresztény gondolkodók a XX. században. Az elme világa.  2005/3.  Hol volt Jézus Nagypéntek Húsvétvasárnap között? 2005/3. Boldogságreceptek. Megalkuvás nélkül. 2003/1-2 RANSCHBURG ÁGNES: A Notre Dame de Sion. 1993/4. Messianisztikus Testvériség. 1993/3.

RATZINGER, JOSEPH: Az Egyház a világban. 2000/6. RAUBER, KARL-JOSEF: A II. Vatikáni Zsinat időszerűsége Magyarországon. 2000/3. A ökumené értelmezése és kilátásai. 2001/1. Európa– 40 évvel a zsinat után. 2004/2.

RAUSCH, ULRICH: Szellemidézés. Okkultizmus és sátániz- mus a fiatalok körében.1991/4.

RAUSCHER, ANTON: Meghajlítani a kapitalizmust. Katolikus szociális tanítás: az igazságos társadalmi rend felé. 1991/2. Az ökumené értelmezései és kilátásai. 2001/1.

RÁCZ GÉZA: A hinduizmus. 2004/6.

REBECHE, GILLES: A diakónia és a diakonátus egy francia egyházmegyében. 1999/1.

RECHSTEINER, KARL J.: A „Préri”: egy ház – két bejárattal. Nyitott plébánia Bernben.1987/2.

RÉDLY ELEMÉR: Hitoktatás Magyarországon. 1996/1-

1.Hozzászólás Balogh Judit írásához. 2004/2. Lelkiismeret–vizsgálás 60 év után. 2004/3-4.

RENDTORFF, TRUTZ: Kizárják-e egymást: közjó és önér- dek? 2004/3-4. 2001/1.

RENNKAMP, HANS JOACHIM: Isten alkonya, avagy Isten utáni vágyakozás.. 2001/1. Az arc. 2001/4.

RENOLDNER, SEVERIN: Az ellenállás szükségessége. 1992/2. REZSŐHÁZI RUDOLF: A nyugati kultúra gyökeres válto- zásai. 1993/4.

RÉVAY EDIT: Szentbeszéd-e a szentbeszéd. 1996/2-3. RÉVÚTI KÁROLY/BITSKEY BOTOND: Végszigorlat után. 1994/3. RÓNA-TAS ANDRÁS: Nyíri Tamás temetésére. 1994/3.

RÓNAY LÁSZLÓ: Beszélgetések az idővégezetéről, (recenzió) 2000/3. ROUX, FRANCISCO JOSE DE: Amerika varázslatos folya- ma. 1992/2.

RÖSER, JOHANNES: Keresztény hit és az élettudományok. 2000/2. RUSTER, THOMAS: Amit csak Isten tud megoldani. 2001/1. RYAN, THOMAS: Sport és lelkiélet. 1994/2.

 

S – Sz

ŠARČEVIĆ, IVAN: „Alászállás a holtak birodalmába”. 2005/4.

SARNYAI CSABA MÁTÉ: A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság 1964–1994. 1996/4. Egyházreform igény, 1848. 1998/1-2. 

SAUER, RALPH: A hitoktatás Európa országaiban. 2000/6.

SCHANDA BALÁZS: Az egyházi státus rendezésének lehetséges irányai. 1999/3-4. Állam és egyház az EU tagjelölt államaiban. 2003/1-2. Megjegyzések a munkadokumentum- hoz. 2004/3-4.

SCHARLE PÉTER: Magánvéleményem a munkaanyagról. 2004/3-4.

SCHERMANN, RUDOLF: Egyházi sajtó – lojalitás és kritika. 1993/1. XVI. Benedek – hova vezeti az egyházat? 2005/2. SCHIWY, GÜNTER: A jövő misztikusa 2005/3.

SCHÖNBORN, CHRISTOPH: Egyház és jogalkotás Euró- pában. Paragrafusfejlődés. 2001/3.

SCHULER, KARL: Hogy él egy svájci plébánia? 1986/1. SEEBER, DAVID: „Előbbre jutottunk egy göröngyös úton”. Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.1986/2.

SEITERICH, THOMAS: 200 000 katolikus a velehrandi zarán- doklaton.1987/1.

SERES FERENC: Mihalovics Zsigmond élete és művei. 1993/4.

SIKLÓS LÁSZLÓ: Újszövetség és az antiszemitizmus? 2001/6.

SIMONYI GYULA: Ha egyházi, akkor szamizdat? 1993/1. Cedric Prakash Magyarországon. 2002/5.

SLÁDEK, KAMIL: Szlovákia úton az Európai Unióba. 2003/1-2.

SLOUK, PETR: Európai integráció cseh módon. 2003/1-2. SOMFAI BÉLA: A teológia helyzete a magyar felsőoktatás- ban. 1999/2-3.

SOMORJAI ÁDÁM: Kalandom a KAIROSZ-szal, avagy hogyan lettem vállalkozó. 1993/1.

SPÉDER ZSOLT: Párkapcsolatok, gyermekvállalás az ezred- fordulón. 2002/5.

STAIKOS, MICHAIL: Európa egyesítése és az egyházak. 2001/5.

STENGER, HERMANN: Pluralitás, tolerancia – a lelkipász- torkodás egy pszichológiai szempontja. 1987/1.

STRICKER, GERD: A gorbacsovi reformok és a vallássza- badság a Szovjetunióban. 1988/1-2.

SULYOK LÁSZLÓ: Egyedül nem megy. 1994/3.

SUTTNER, ERNST CHRISTOPH: Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. 2001/6.

SZABÓ GYULA: Az egyházi múlt feltárása. 2005/5. SZABÓ JULIANNA: A Szentírás értelmezése. 2003/5. A Biblia rejtett könyve (recenzió) 2004/6.

SZABÓ LAJOS: „Az állandó a változóban”. 1997/4. SZABÓ FERENC: Néhány vonás századunk szellemi kör- képéhez. 2000/5. Egyetemes egyház, de mikor? (recenzió) 2004/3-4. II. Szilveszter, az ezredik év pápája. (recenzió) 2000/1.

SZATMÁRI GYÖRGY: Teológiai bevezetés a z Újszövetségbe. (recenzió) 2005/3.

SZATMÁRI GYÖRGYI: Bibliaismereti kézikönyv (Recenzió) 2005/5.

SZATHMÁRY SÁNDOR: Ablakok az eszkatonra. 2001/1. SZÁNTÓ KONRÁD: A magyar katolicizmus megújítása. 1992/1.

 

SZEBLÁK TAMÁS: Megegyezés és megújulás a katolikus egyházban. 1991/1.

SZENT ÁGOSTON (AUGUSZTINUSZ): Beszéd Urunk Jézus Krisztus születésére. (Ford. Vanyó László) 2003/6.

SZENNAY ANDRÁS: Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. Az egyház konfliktusai a katolikus sajtóban. 1997/1. Emlékezni vagy jövőt építeni. 2000/3.

SZÉCSI JÓZSEF: II. János Pál izraeli látogatása. 2000/3. Az abortusz és az ókori zsidó források. 2003/4. A Tóra olvasásának törvényei és szokása. 2003/5. Mel Gibson: A Passio. 2004/3-4. A magyarországi katolikus hittankönyvek zsidóságképe (1969–1996). 2004/6. Teérted. Te érted (recenzió) 2004/3-4. A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitokta- tásban. 2005/4. Néhány politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban. 2005/1.

 • SZILCZ DÓRA: Szekták-kultuszok I. 2000/3. Ua. II. 2000/4. Ua. III. 2000/5. Ua. 2000/6.

SZITÁNYI GYÖRGY: Szent beszélgetés mókuskerékben 1999/3-4.

SZŰCS GÁBOR: Családotthon– nevelt gyerek. 2002/5. SZŰCS FERENC: A Biblia jelentősége a protestáns tradíci- óban. 2003/5.

SZVACSEKNÉ JAHN MARGIT: A család, mely fogyatékos gyermeket nevel. 2002/5.

 

T 

TARJÁNYI BÉLA: Papság az ősegyházban. 1990/4. TARNÓCZY SZABOLCS: Kiszárad vagy kizöldül a meg- nyesett fa? A Lékai-évtized a karizmatikus bázisközösségek szemével nézve.1987/1.

TÁNCZOS VILMOS: A Szent Kereszt Hadserege. 2004/5. TELEKI PÁL: Európa és a magyar hivatás. 2003/1-2.

TETZ KATALIN/HOFHER JÓZSEF: Egy cigány közösség életét meghatározó tényezők. 2003/3.

TILLMANN JÓZSEF: (recenziók) A hely. Szertartásos kémia. A természet és a szabályok. 2001/6.

TISCHNER, JÓSEF: A tomista kereszténység alkonya. 1997/2.

TOMASEK, FRANTISEK: A katolikus egyház Csehszlo- vákiában.1987/1.

TOMKA MIKLÓS: A keresztény  felnőttképzés  problé- mái Magyarországon. 1990/3. Vallás és kultúra. 1990/3. Vallás a fordulat után. 1995/1. Csak katolikusoknak. 1996/1. Kormányérvek alapvető emberi jogokkal szemben. 2005/4. TÓTH KÁROLY: Hozzászólás Schanda Balázs tanulmányá- hoz. 1999/3-4.

TÓTH OLGA: Család a mai társadalomban. Családi érték- preferencia vizsgálat, 1997. 1998/3.

Vallás a fordulat után. 1995/1. Vallás és kultúra. 1995/2. TÖRÖK PÉTER: Egyházszámadás. 1997/2.

TÖRZSÖK ERIKA: EU: vallások, kisebbségek. 2003/1-2. TRENKA MAGDOLNA: Esztergom-budapesti zsinat 1994. 1994/3.

TRUTWIN, WERNER: Egy „különc” keresztény. 2005/4. TURCSIK GYÖRGY: Örülj, ha csöpp vagy. Mennyből a hangok. 1998/4.

 

U

UDVARHELYI NÁNDOR: A romániai magyar katolikus egyház helyzete 1945 után I. 1990/3.Ua. II.1991/1.

UZSALYNÉ Dr. PÉCSI RITA: Szűk az ösvény, de járható és szép! 2002/6.

 

V 

VALENTIN, FRIDERIKE: Eretnekség és eretnekségek. 1991/4.

VARGA GYÖNGYI: A nyár teológiája. 2002/2. Megújítod a föld színét. 2003/1-2.

VARGA KÁROLY: Vallásosság szindróma. 2000/2. Mi nagyon fontosat tanultunk egymás nagyon furcsa írásaiból? 2000/3.

VARGA LÁSZLÓ: Meghívás az életszentségre. 2002/2.

VARGA PÉTER PIUS: Egyetemi pasztorációs konferencia. 1995/1. Fiatalok egyháza. 1996/4. Egyetemi lelkészek.1997/2.

„A legrövidebb út”. 1998/1-2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara– kívülről, belülről. 1999/2-3. .Mások okulására. 2002/6. Jerikó rózsája (Recenzió) 2003/6  VARGA SZILVIA: Mindenki kapott valamit.

VASS GYÖRGY: A papi hivatal és az emberiség női fele. 1997/1

VÁRNAGY ELEMÉR: A romák transzcendentális kötődésé- nek pedagógiai tanulsága. 2000/5.

VÁRSZEGI ASZTRIK: Magyar egyház a fordulat után. 1995/3. Keresztények egysége. 2003/1-2. Az ökumenikus gondolat Pannonhalmán. 2002/3.

VERCSEG ILONA: Mit tehetnek a hívők a demokrácia épí- téséért? 1995/3.

VEERARADSH, ANAND: Isten – zöld! 1989/2. VENETZ, HERMANN-JOSEF: A munkás bére. 1994/4.

VÉCSEY ANNAMÁRIA: Lelki naplóm a Caminon. 2003/ 1-2., 3.,4.,5.

VÉGH ENDRE: Gondolatok a 2004. évi népszavazás kudar- cáról. 2005/1.

VICTOR ANDRÁS: Vallás és környezeti nevelés. 2005/6.

VIRT LÁSZLÓ: Várjuk a pápát! 1990/1. Elvek és tények a szociális törvényben. 1994/1.

VIRT, GÜNTER: Sajtóetika. 1991/4.

 

W

WACHINGER, LORENZ: Másodszor is megszületni. 2004/3-4.

WEIDERUD, PETER: Szolidaritás és gazdasági válság. Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. 1991/2. WEISS, LOTHAR: Cigánypasztoráció. 2003/3.

WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON: Az idő sürget. 1989/2.

WERNER, ERTEL: Graz-Ragnitz csodája. 1989/1.

WILDMANN JÁNOS: Csoportok a közösségben. 1986/1. A magyar egyház Lékai bíboros után.1987/1., Búcsú az állam- egyháztól.  1989/1.  „Érted  vagyok.”  1991/1.,  Pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában. 1992/1., Felelőtlen eladósodás – Felelős kiútkeresés. 1992/4., Mit akart a II. Vatikáni Zsinat? I: Liturgikus konstitúció. 1993/1., Ua. II: Az új egyházkép. 1993/2., III.: A püspöki és a papi hivatal. 1993/3., Ua. IV.  A  világiak  apostolkodása.  1993/4.,  Ua. V.: A megszentelődés és a szerzetesség. 1994/1., Ua. VI. Közösség a mennyei egyházzal. 1994/2., Ua. VI.:  Egyház  és világ. 1994/3. Az elnyomás évtizedei. 2000/3., Ferences békemisszió Horvátországban és Bosznia – Hercegovinában. 2000/6., Aki fizet – újabban beleszól. 2001/2., Aki fizet, már régóta beleszól. 2001/3., Halleluja-kocsi. 2001/3., Aki fizet, egyszer majd beleszól. 2001/4., Plébánia közösség. 2001/6., Egyházpolitikai adalékok. 2002/3., Cirkusz helyett békét. 2002/6., A magyar kaotikus egyház és az európai integrá- ció. 2003/1-2., Az EU identitása és a kereszténység. 2004/2., Hazatért a remény pápája. 2005/1., Kultúrharc – egyházi közoktatás állami pénzen. 2005/3., Egyházi érvek alapvető emberi jogokkal szemben? 2005/5.,

WINKLER LAJOS: (recenziók) Gregorián énekek magyarul. 2004/3-4., Mozart avagy Isten utáni vágyakozás és Schubert misék. 2004/2., Beethoven titka. 2005/2.,

WOLF JUDIT: A személyes kapcsolat etikája. 2000/6., A nevelésről. 2005/6.,

 

Z-Zs

ZAKAR PÉTER: Katolikus papok az 1848/49-es szabadság- harcban. 1990/4.

ZENGLER, ERICH/EHRLICH, ERNST LUDWIG:

Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában. 1993/3.

ZÉHER ANDOR: Hit és kommunikáció. 1999/3-4. ZIMMERMANN, LUIS: Az egyház, amely mer találkozni  a világgal.

A nyugat-európai keresztény bázisközösségek 3. kongresz- szusáról.1987/2.

ZINK, JÖRG: A teremtéstörténet visszája. 2004/3-4. ZLINSZKY JÁNOS ifj.: Tiltakozásaink a Való Világokon. 2002/6.

ZOLNAI ANETT: Ipiapi pap (recenzió) 2000/4. ZULEHNER, PAUL: A missziós közösség útján.1986/1.

Az Istenről szóló hír. Isten népének lelki hivatásáról. 1986/2. Élő egyházközség – az ember szószólója. Biblikus meditáció. Mt 8, 1-4. 1988/1-2. Isten népének lelki hivatala. Futurológiai vázlat. 1990/4. Az egyház a visszaszerzett szabadság vilá- gában. 1991/1. Válás – után. 1991/3. Isten népének lelki hivatala. 1995/2

ZULEHNER, PAUL M./WILDMANN JÁNOS: A Bulányi-

ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika? 1986/2.

ZULEHNER, PAUL M./TOMKA MIKLÓS: A vallás Kelet-

Közép-Európa reformországaiban. 2000/1.

ZSOLNAI LÁSZLÓ: Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok.1990/2.

 

Az Egyházfórum dokumentumainak és interjúinak jegyzéke

1986/1-2005/6

 

Dokumentumok

 

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a katonai szolgá1atról.1986/2.

 2. Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközös- ségek hitvallása. 1986/2.

 3. A világi hívők az egyházban és a világban: Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatosan. 1987/1.
 4. ENSZ Emberi Jogok Bizottsága: 87/46. A katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadása. 1988/1-2.
 5. A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye szinódusának hatá- rozataiból (1985/86) 1987/2.
 6. Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez. 1987/2.
 7. Felelősségünk a vasárnapért . A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata. 1989/2.
 8. A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért: Kato- likus teológus professzorok és professzornők kölni nyilatko- zata. 1989/2.
 9. A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete. 1989/1.
 10. Igazságosság, béke és a teremtés megóvása. Dokumentumtervezet (Szöul, március 5-13.) 1989/2.
 11. Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspö- keinek pásztorlevele az ökológiáról. 1989/2.
 12. A „Kölni Nyilatkozat” hullámverése. 1989/2.
 13. Az Osztrák Püspöki Kar szociális pásztorlevele. 1991/2.
 14. Nem hallgat(hat)unk: Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház aktuális helyzetéről. 1991/2.
 15. Zárónyilatkozatazegyháziingatlanokrólegy„Egyházfórum” konferencia kapcsán. 1991/3.
 16. 500 éves indián ellenállás. Quitói Nyilatkozat 1992/2.
 17. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról.1992/3.
 18. Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4.
 19. Egy Egyházfórum Konferencia zárónyilatkozata az ela- dósodásról.1992/4.
 20. Áldozási tilalom: A Római Hittani Kongregáció október 15-i rendelkezése az újraházasodott, elvált hívek áldozásával kapcsolatban. 1994/4.
 21. In memoriam Éliás József és Németh Géza. 1995/1.
 22. Szinódus kétezerig (munkadokumentum). 1995/4.
 23. A zsinati klub az Esztergomi főegyházmegye zsinati könyvéről. 1995/4.
 24. Nyílt levél Binder Györgyinek. 1995/4.
 25. Nyílt levél Nagy Ferencnek, és a válasz. 1996/1. 1996/2-3.
 26. Magyar Katolikus Hitvallás. 1996/1.
 27. Nekrológ, Dr. Gaizler Gyula. 1996/4.
 28. Grázi töredékek. 1997/3.
 29. Pártprogramok egyházpolitikája (1998) 1998/1-2.
 30. Együtt hirdessük Jézus Krisztust (Ökumenikus Tanulmányi Központ) 1999/1.
 31. Az Európai Parlament határozata az EU-ban működő szekták ügyében. 1999/3-4.
 32. Az Európai Tanács 1999-es számú ajánlása. 1999/3-4.
 33. Christian Solidariti International. 2000/1.-2001/6.
 34. Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről. 2000/3.
 35. A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat üzenete. 2000/4.
 36. Az erdélyi Szent Ferenc Alapítvány (részletek). 2001/3.
 37. Paragrafusfejlődés. (dokumentum részletek) 2001/3.
 38. Levél az USA-ból. 2001/5.
 39. A mariazelli kiáltvány. 2002/3.
 40. Kápolnaszentelés. Püspökszentlászló. 2002/3.
 41. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 2002/3. Zöld hírek. 2002/3.
 42. Lelki hidat építeni a népek egyesítésére. (Az Európai Közösség Püspökkari Bizottságának nyilatkozata) 2002/5.
 43. Európa jövője. (az Európai Közösség Püspökkari Bizottságának dokumentuma) 2002/6.
 44. Az ISKCON kapcsolata más vallású istenhívőkkel. 2004/6.
 45. Tények és számok. (Geenpeace, Oregon Center) 2003/4.
 46. Nekrológ: Dr. Morel Gyula. 2004/3-4.
 47. Az Európai Egyházak állásfoglalása az EU és Törökország kapcsolatáról. 2004/6.
 48. 48.. A bevándorlók integrációja. (Európai Bizottság közle- ménye) 2005/2
 49. 49.Gabriel Garcia Marquez búcsúlevele. 2005/3.

Interjúk, beszélgetések 

 1. Egyházmenedzsment (beszélgetés Drahos Péterrel). 1996/1.

 2. Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rekto- rával. 1995/4.

 3. Magyar vélemények az egyház-népszavazásról. 1995/4.

 4. Nyitottan a Bibliáról (beszélgetés Benyik Györggyel). 1995/3.

 5. Beszélgetés Nyíri Tamással kultúráról, kereszténységről, közösségről. 1995/3.

 6. Interjú Szennay Andrással. 1995/2.

 7. Feladatunk az üldözöttek segítése: Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezető- jével az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről. 1988/1-2.

 8. A katolikus egyház Csehországban: interjú Vadclav 1994/4.

 9. Világkatekizmus: beszélgetés Christoph Schoenborn segédpüspökkel.1994/4.

 10. Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 1994/3.

 11. A kereszténység keresztútjain: beszélgetés Nyíri Tamás professzorral. 1994/3.

 12. Lelkiismeret és törvény: interjú Somfai Béla SJ morálte- ológussal. 1994/2.

 13. A tegnapból a holnapba: interjú Gyulai Endre megyés püspökkel.1993/4.

 14. A magyar egyház lelkipásztori problémái: Beszélgetés Szennay Andrással.

 15. Ökumené, – ha van és Blik: Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/2.

 16. A keresztények társadalmi szerepe a mai Magyarországon: interjú Hankiss Elemérrel.1990/1.

 17. Előbb az ember, aztán a profit : interjú Ivo Lorscheiter brazil püspökkel. 1990/2.

 18. Papnak lenni…: Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással. 1990/4.

 19. A túlélés kevés: interjú Szennay Andrással. 1992/1.

 20. A végeken: interjú két lelkipásztor házaspárral. 1992/3.

 21. Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunkációs Irodájának igazgatójával. 1993/1.

 22. Lassú ébredés: Interjú Szennay András nyugalmazott pan- nonhalmi főapáttal. 1993/1.

 23. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2.

 24. Dialógus zsidó nézetből: bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel. 1993/3. 

 25. Beszélgetés Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel. 1996/2-3.

 26. Beszélgetés Farkas Beátával a Püspöki Kar Szociális Körleveléről. 1996/2-3.

 27. A kivételek sosem igazi cáfolatok (Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel). 1997/1.

 28. Sajtó és igazság. (Beszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember főmunkatársával) 1997/1.

 29. Renovare necesse est. (Beszélgetés Eugen Hillengasszal, a Renovabis vezetőjével). 1997/4.

 30. A valódi lelkigyakorlat titka (Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával) 1998/1-2.

 31. Egyre többet tenni a családért (Beszélgetés Bíró László püspökkel) 1998/3.

 32. Kommunikációs torzó az egyházban (Beszélgetés egy békési lelkipásztorral) 1998/4.

 33. Azt mondhatja az ember, Isten vele (Beszélgetés Gyulay Endre, megyéspüspökkel) 1999/1.

 34. Legyetek bátrak és realisták (Beszélgetés Karl-Josef Rauber érsekkel). 1999/1.

 35. Meghalt az Isten! Éljen az Isten! (Beszélgetés Henri Boulad jezsuitával) 1999/3-4.

 36. Beszélgetés a világ és az egyház sorsáról. (Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András) 2000/4.és

 37. Kerekasztal-beszélgetés az egyház-finanszírozásról. 2005/6.