A MET közgyűlésének közleménye

Megjelent az Egyházfórum 2012/4. számában

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2012. október 4-6. között tartotta rendes Évi Közgyűlését.

1. A tanácskozó és törvényhozó zsinat határozatban emlékezett meg arról, hogy az Egyházat, évekig tartó üldözés után, harmincegy évvel ezelőtt, 1981. október 1-jei hatállyal ismerte el az akkori magyar állam. A 2010 óta működő jelenlegi kormány és parlament új egyházi törvényét, mellyel – többek között Egyházunkat is – megfosztották szerzett jogaitól, és egyesületi létformába kényszerítették, alkotmánysértőnek tartjuk. Folyamatosan és minden méltó eszközzel küzdünk e jogtalan helyzet megváltoztatásáért.

2. A Közgyűlés ünnepi üléssé alakulva, október 6-án, az Egyház folyamatos működésének szép bizonyítékaként felszentelte a teljesen átépített és felújított kisvárdai gyülekezeti házát és templomát.

3. A Közgyűlés megdöbbenésének ad hangot amiatt, hogy a kormány szóbeli, majd írásos ígérete ellenére mind a mai napig nem kötötte meg Egyházunkkal a mintegy háromezer hátrányos helyzetű gyermeket érintő közoktatási megállapodást. Szomorú folytatása ez annak, hogy folyó év januárjától az évtizedek óta államtól átvállalt szociális feladataink kiegészítő támogatását leállították, veszélybe sodorva mintegy ezer fő idős és mélyszegénységben élőszemély sorsát.

4. A Közgyűlés kiemelten foglalkozott (gyöngyöspatai és más cigányellenes intézkedések és zaklatások ismertetése mellett) sárkeresztúri roma testvéreink példátlan hatósági bántalmazásának kérdésével is. Az itt élők némelyikét minden indok nélkül érte rendőri brutalitás, sőt a hatóság a panaszra a sértettekkel szembeni eljárással reagált. A Közgyűlés elfogadta azt atervet, hogy a legkiszolgáltatottabb roma közösségek védelmére és szolgálatára szorgalmazni kell helyi gyülekezeti központ létesítését.

5. A Közgyűlés kifejezte szolidaritását a megölt örmény katonatiszt gyilkosának szabadon engedése miatt megbántott örmény néppel szemben. Az Egyház támogatja a békásmegyeri gyülekezeti nap folyó hó 7-én, ünnepi örmény-magyar istentisztelettel való megtartását, és az egyház elnökének Örményországba tervezett jószolgálati utazását.

6. Az Egyház legfőbb testülete döbbenten értesült Kerényi Andrásnak, a Budapesti Zsidó Hitközségek dél-pesti körzete elnökének a minap történt utcai bántalmazásáról. Az Egyház kifejezi az érintett és a zsidó közösség melletti szolidaritását és elítéli a gaztettet. Ugyanakkor aggasztónak tartjuk a hatóságok által időnként tehetetlenül szemlélt és tűrt egyre nyíltabb antiszemita és kisebbségellenes jelenségek erősödését.

7. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Közgyűlésén a gyülekezeti és bizottsági beszámolókban adott jelentést az Egyház elmúlt évben végzett lelki, szociális, társadalmi és oktatási szolgálatáról és tett hitet az Istentől kapott megbízatás folytatása mellett.

Kisvárda, 2012. október 6.

IVÁNYI GÁBOR
elnök