A „Bátorság az egyházért” 2012-es kitüntetettjei

Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma a „Fidentia pro ecclesia” (Bátorság az egyházért) emlékérmét 2012-ben

Tímár Ágnes ciszteri nővérnek
és
Szabó Gyula katolikus plébánosnak 

ítélte oda áldozatkész, alapvető, hiánypótló és színvonalas egyháztörténeti kutatómunkájukért. A döntés indoklása szerint a díjazottak tevékenységükkel egyházukat segítik abban, hogy szembenézhessen közelmúltjával, és így olyan minőségű önismerettel és önértelmezéssel rendelkezhessen, melyre az egyház megújulása építhető.


Az emlékplakettek átadására és a katolikus egyházi múltfeldolgozásról rendezett kerekasztal-beszélgetésre novemberben kerül sor Budapesten. A programról és a résztvevőkről az Egyházfórum honlapján lehet tájékozódni.

A „Fidentia pro ecclesia” emlékérmet 2011-ben az Egyházfórum fönnállásának 25. évfordulóján Wildmann János alapította, akinek nevéhez kötődik az Egyházfórum folyóirat és a kiadó létrehozása is. Az alapító okirat szerint az emlékplakett „olyan személyeknek adható, akik keresztény hitükből fakadó szabadsággal és bátorsággal nem mindennapi lépésre szánták el magukat valamelyik magyarországi keresztény egyház megújulása, megtisztulása és hitelének helyreállítása érdekében. Különösen azok érdemelnek elismerést, akik akkor sem riadtak vissza, amikor különböző támadásoknak voltak kitéve vagy egzisztenciájuk is kockán forgott”.

Az érmét az elmúlt évben Uzsalyné dr. Pécsi Rita és Csizmadia Zoltán kapták a pécsi püspökségen tapasztalható visszaélések elleni bátor föllépésükét. Nekik döntő szerepük volt abban, hogy a kaposvári rendőrség közel két év óta nyomoz a pécsi püspökségen történtekkel kapcsolatban.

 

Budapest, 2012. szeptember 12.

Egyházfórum Alapítvány