6 gyönyörű magyar mesekönyv + 1 könyv szülőknek a hitre nevelésről

Tarbay Ede Gyermek-legendáriumában gazdag forrásanyagból merített a Biblia Pauperumtól kezdve, Magyar Legendárium-on, István király  intelmei-n keresztül a Szentek Lexikonáig. A könyv 17 rövid novellát tartalmaz, amelyek a magyar és a világegyház szentjeinek életébe engednek bepillantást. Közöttük olyan gyöngyszemek vannak, mint A sárkányöl  Szent György, a Gyógyító Szent Balázs, Szent Miklós püspök Könyörgés és könyörület, Szent Ferenc és a várost sanyargató farkas, Szent Bernát és a szántóvet , Szent László pénze, Szent Erzsébet és a leprás legendája.

Tarbay Ede: Gyermek-legendárium (84 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 895,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 Nem elég, hogy piros hajú az odúfúró törpe, ráadásul a törpék között is törpe, aki egy éjszaka felzavarja az írót, hogy megtudja t őle, hogyan n őhet meg, hogyan lehetne ő is nagyobb, hiszen az író is megnő tt. A mesék mellett elgondolkodtató gyermektörténeteket és meghitt gyermekverseket találunk a kötetben. Az író válogatott, gyerekekre figyel ő írásainak legtöbbjét a groteszk helyzetek, önfeledt játékosság, emberi humor ugyanúgy jellemzik, mint a nyelvi tisztaság, vagy a verseiben található érzékeny táj- és lélekábrázolás, gazdag formakincs. Mindezek együtt a mai gyerekek igényes humorát, gondolatvilágát fejlesztik.

Vidor Miklós: Piros hajú törpe törpe (86 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 895,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 A kárpátaljai magyar népmesegy űjtemény el őször 1976-ban jelent meg A három arany nyílvessző címmel. Igazi népmeseh ős Zabszem Jankó mellett A nagyerej ű legény, Tündöklő János, a juhászember fia, de Hamupip őke távoli rokona, Kormoska is. Az eredeti népmesék hangvételét Tordon Ákos tette egységessé, a rá jellemz ő írói sajátosságokkal. Örökké így játszik a szavakkal, mint a Zabszem Jankó utolsó mondataiban: „Majd egyszer máskor, disznóöléskor vagy aratáskor, ibolyanyíláskor, de nem – kandúrnyávogáskor! Igen, majd aznap mesélem el, amikor a leghangosabban nyávognak a kandúrok faluszerte, mert akkor lesz a legholdasabb este.”

Tordon Ákos: Zabszem Jankó. Kárpátaljai mesék
(144 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft. Akciós ár: 945,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 

Tarbay Ede valamikor négy verses mesét írt (Mese a cső sszé lett sárkányról, Mese az öreg Esernyő s Tündérrő l, Jóságos Boszorkányról, Mese a Kéményseprő rő l, a Pékrő l és a Manóról). Ezek Négy évszak négy mese címen jelentek meg az Első meséskönyvemben, míg 1975-re tizenhárom meséb ől állt a könyv első kiadása, amelyb ől televíziós sorozat is készült. Most itt van a legújabb változat, amely a tizenhárom mese mellett két újabb mesével b ővült: Mese a becsapott Lovagról és Mese a kóborló Diákról. És mint régen, most is történetek kötik össze a meséket. A könyvet is, mint az els ő kiadást és a filmsorozat figuráit, Heinzelmann Emma tervezte – rajzolta.

Tarbay Ede: Varjúdombi mesék (96 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 895,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 

  

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskanász… Két szeme két nagy dió, fitos orrocskáját, ha es ő esett, hamar megtalálták a huncut es őcseppek. Úgy is hívták: Fitos Marci. Volt ennek a Fitos Marcinak karikás ostora, csattogó-pattogó, kis kulacsa frissen kotyogó, üresen lapuló, bugylibicskája cifranyel ű, csak éppen kenyere nem volt, szelnivaló. Korgott is a gyomra eleget, nem kellett harangszó, mindig tudta, mikor van dél. Hét malacát egyszer tölgyfaerdő n-erdő szélen makkoltatta, legeltette. Ha már neki nincs, legalább a hét malac lakjék jól. (Részlet A kiskanász szerencséje cím  meséb ől.)

Gáli József: A hét bölcső fája. Válogatott mesék (86 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1785,- Ft. Akciós ár: 895,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 

A válogatás három ciklusba rendezte a gyermekeknek írt életm ű legértékesebb darabjait. Az első helyre a hosszabb lélegzetű , a második ciklusba a rövidebb gyermekversek és fordítások, míg a harmadikba a népmese-átköltések kerültek. Olyan darabok kerültek be a válogatásba, amelyek a gyermekvilághoz a legközelebb állnak, az írói-költ ői érték mellett
a bennük rejlő humánus gondolat (családi összetartozás hangsúlyozása, gyermeki szorongás oldása) számukra is könnyen érthet ő, vagy a helyzet és tréfás hangvétel együtt hívja fel a figyelmet gyarlóságainkra. A kötet alapja az Ejhaj, csibekas! (1973), A nyár gyermekei (1987), Az égigér ő fa (1946), Ha rózsaszál leszel… (1956), a Fehér mágia (1974) és Puskin meséi (1988).

Kormos István: Tiszta mez őben (128 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft. Akciós ár: 945,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 

A szerző pedagógus és teológus, a valláspedagógia professzora a Tübingeni Egyetemen, állandó diakónus. Nő s, családos, négy gyermek apja. Elő adásaival és könyveivel arra ösztönzi a szül őket, hogy gyermekeikkel együtt bátran lépjenek rá az istenkeresés útjára, hogy a gyerekek vallásos nevelése boldog és értelmes életet jelentsen a család minden tagja számára. Népszerű könyvei több mint százezer példányban keltek el. Ez a könyve élet közeli példáival és a családi életben sokszorosan kipróbált nevelési módszereivel és ötleteivel hasznos segítség lehet minden gyermekét vallásosan nevelni szándékozó szülő számára. A könyv német nyelven hat év alatt 11 kiadást ért meg több mint ötvenezer példányban, s ezen kívül kiadták holland és lengyel fordításban is.

Albert Biesinger: Engedjétek hozzám gyermekeiteket! A hitre nevelésrő l szülő knek (184 old.)
Ára: 1365,- Ft. Akciós ár: 685,-

Megrendeléshez kattintson ide!

 

 

 


Ajánlatunk 2013. december 15.-ig él.
5000 forint értékű megrendelés felett nem számítunk fel postaköltséget!

Megrendelését honlapunkon vagy az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja leadni:
Egyházfórum Kiadó
7635 Pécs, Sólyom dűlő 3.
Tel.: 72/213 454
E-mail: kapcsolat@egyhazforum.hu