Spaemann, Robert: Erkölcsi alapfogalmak

1200 Ft

Kategória:

Leírás

(120 old)

Hogy mi erkölcsös? Azt mondják, az magától értetődik… Ha a magától értetődődről mégis mindig újfent beszélnünk kell, ez pusztán azért van így, mert újra meg újra kétségbe vonják. A könyvecske olyan alapfogalmakat tárgyal, amelyeket mindnyájan naponta használunk, midőn saját magunkban vagy másokkal megfontoljuk cselekedeteink morális aspektusait. Mi a jó és mi a rossz, a gyönyör- és valóságelvűség, az önérdek és értéktudat, az igazságosság, az érzület és felelősség, a lelkiismeret vagy a lelki nyugalom? Terminológiai vesződség és betanult előfeltevésekből való kiindulás nélkül kísérli meg az olvasót rávezetni arra, hogyan lehet e fogalmakról jól elgondolkodni. A könyv alapvető jelentőségű a filozófiai erkölcstan oktatásában.