Fischer, Simon/Hicks, David: A mi világunk. Tanári kézikönyv 8-13 éveseknek

1600 Ft

Kategória:

Leírás

(177 old.)

A „Mi világunk” izgalmas és kipróbált módszereket kínál a Nemzeti Alaptantervből ismert műveltségi területek egy részének tanításához. Középpontjában azok az igények, értékek és problémák állnak, amelyek elengedhetetlenek a multikulturális társadalomban és az egymással egyre szorosabban összefonódó világban való élethez. Olyan fogalmak tanulmányozását veti fel, mint a béke, a konfliktus és az emberi jogok. Ezek a fogalmak gyakran ellentmondásosak, és kisgyerekekkel nehéz megértetni őket. Ebben a tanári kézikönyvében a szerzők gyakorlatiasan és eredeti módon közelítik meg a fenti kérdéseket. Útmutatókat adnak arra vonatkozóan, hogyan integráljuk a „mi világunkat” az általános és középiskolás tantervbe és ötleteket kínálnak tanár- továbbképzések lebonyolításához.