Egyházfórum 2021/3 (XXXVI. évfolyam)

ef2102.jpgELŐSZÓ
Pongrácz Mária
Ajánlás

SÚLYPONT
Horváthy Balázs
A „nemzetek Európája” vízió zsákutcája

Kőrösi István
Megújítható-e a szociális piacgazdaság?
A keresztény gyökerek és értékek szerepe

Tegyey Gábor S. J. jezsuita atyával beszélget Hegyi Gyula
A „keresztény Európa” csak lázálom

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Scharle Péter
Elkészült az Ausztráliai Nemzeti Zsinat munkadokumentuma

PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA
Riesz Mária
A szeretetről – lelkigondozói megközelítésben

RECENZIÓK