Egyházfórum 2020/3 (XXXV. évfolyam)

egyhazforum borito 2020 03ELŐSZÓ
Pongrácz Mária
Ajánlás 

SÚLYPONT
Deák Dániel
Hatalom és Egyház

Balogh Vilmos Szilárd
Együtt-járás – szinodális út

Tillmann J. A.
A valódi tét
Megjegyzések Deák Dániel Hatalom- és Egyházról szóló írásához

Mártonffy Marcell
Isteni jog és legitimációs válság
Észrevételek Deák Dániel Hatalom és Egyház című tanulmánya kapcsán

TEOLÓGIA
Szabó Ferenc SJ
A katolikus egyház mai önértelmezése
Ökumenikus távlatok

PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA
Horváth Kávai Árpád
Reziliens szolgálattevők és lelkigondozási lehetőségeik