Wildmann János: Korszerű hűségben. Bevezetés a gyakorlati teológiai gondolkodásba

4800 Ft

Kategória:

Leírás

Wildmann János trilógiájának harmadik kötete talán az első (Katolikus tükör) és a második
(Egy reformzsinat üzenete) könyvéhez képest is szélesebb ablakot nyit.
Nemcsak azért szélesebb ez az ablak, mert a katolikus teológus szerző eredetileg katolikus
olvasóknak szánt munkája protestáns főiskolai tanárok és hallgatók között ökumenikus
távlatot kapott, hanem azért is, mert számot vet a gyakorlati teológia környezetének, az ige
által megszólított közösségnek a változásaival, miközben a múlt dilemmáit és eredményeit
úgy mutatja be, hogy végül megérkezik a jelenhez. Külön értéke a kötetnek, hogy a nyugati
teológiai irodalom forrásaiból is bőségesen merítve egészen konkrétan mutat rá a mi
magyarországi helyzetünk különlegességeire.
Sokféle olvasó fogja szeretni ezt a könyvet, sokféle igény és sokféle érdeklődés fog rátalálni
benne a táplálékra, amely épít és inspirál, vigasztal, kijózanít és reménnyel tölt el.
Köszönet a szerzőnek az előre még nem látható találkozások lehetőségének megteremtéséért!

Csepregi András
evangélikus teológus

 

 

Könyvében a szerző arra a kérdésre keresi választ, hogyan lehetnek korszerűek,
egyszersmind az eredeti jézusi üzenethez hűségesek az egyházi közösségek és tagjaik.
Modern korunk, sőt az egyház is tele van ellentmondásokkal és áthidalhatatlannak tűnő
ellentétekkel, amelyek elbizonytalanítanak bennünket. Mit kezdjünk például az értékrendek
átalakulásával, a szekularizációval, az egyházi intézmények válságával, a politika
szakralizálódásával, az egyház átpolitizálásával, a szédítő technológiai fejlődéssel vagy a
genderrel? Hogyan határozhatja meg egy közösség a maga elsődleges céljait, miként
kerülheti el, hogy egyéni vagy intézményes érdekek háttérbe szorítsák ezeket? Bár a
szakterületek sajátosságai különbözők, mindenütt megkerülhetetlen a hatékony és hiteles
vezetés, a fejlett szervezeti kultúra, valamint a megfelelő struktúra, amely alkalmasint
reformokra szorul. De miért feszülnek egymásnak – gyakran kibékíthetetlenül – a reformok
hívei és ellenzői?

Wildmann János:
Korszerű hűségben.
Bevezetés a gyakorlati teológiai gondolkodásba
(372 old.)
Ára: 4800,- Ft

Az egyházfórum előfizetői 30 százalék kedvezményben részesülnek.

A szerző gyakorlati teo-trilógia sorozata egy további kötetének (I. vagy II.) megrendelése a fenti könyvvel együtt csak plusz 800, mindkét kötet (I. és II.) megrendelése csak plusz 1200,- Ft.