Már megrendelhető Wildmann János: Korszerű hűségben című könyve

A szerző arra a kérdésre keresi választ, hogyan lehetnek korszerűek, egyszersmind az eredeti jézusi üzenethez hűségesek az egyházi közösségek és tagjaik. Modern korunk, sőt az egyház is tele van ellentmondásokkal és áthidalhatatlannak tűnő ellentétekkel, amelyek elbizonytalanítanak bennünket. Mit kezdjünk például az értékrendek átalakulásával, a szekularizációval, az egyházi intézmények válságával, a politika szakralizálódásával, az egyház átpolitizálásával, a szédítő technológiai fejlődéssel vagy a genderrel? Hogyan határozhatja meg egy közösség a maga elsődleges céljait, miként kerülheti el, hogy egyéni vagy intézményes érdekek háttérbe szorítsák ezeket? Bár a szakterületek sajátosságai különbözők, mindenütt megkerülhetetlen a hatékony és hiteles vezetés, a fejlett szervezeti kultúra, valamint a megfelelő struktúra, amely alkalmasint reformokra szorul. De miért feszülnek egymásnak – gyakran kibékíthetetlenül – a reformok hívei és ellenzői?

Wildmann János:
Korszerű hűségben.
Bevezetés a gyakorlati teológiai gondolkodásba
(372 old.)
Ára: 4800,- Ft

A szerző gyakorlati teo-trilógia sorozata egy további kötetének (I. vagy II.) megrendelése a fenti könyvvel együtt csak plusz 800, mindkét kötet (I. és II.) megrendelése csak plusz 1200,- Ft.