egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Szakáts Miklós színész a múlt század 60-as éveiben kettős ügynök volt: már az angol titkosszolgálat munkatársaként és tudtával elfogadta a magyar kommunista állambiztonság ez irányú felkérését is. Ilyen minőségében találkozott saját bevallása szerint több magyar ügynökkel, így Lékai Lászlóval is. Szakáts 1969-ben Angliába menekült, majd az Egyesült Államokban telepedett le. VI. Pál pápa 1974. február 5-én a Bécsben élő Mindszenty József bíboros tiltakozása ellenére megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, majd néhány nappal később Lékai László püspököt, veszprémi apostoli kormányzót, Mindszenty egykori titkárát nevezte ki esztergomi apostoli kormányzóvá. Szakáts levélben tájékoztatta dr. Varga Lászlót, az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottságának akkori soros elnökét arról, hogy Lékai püspök a kommunisták beépített ügynöke, és kifejezte készségét, hogy erről hajlandó részletes tájékoztatást adni.

Gereben István, a Koordináló Bizottság ügyvezető titkára Varga Lászlóval és a Koordináló Bizottság vezetőségével egyetértésben egyik római tartózkodása során átadta Szakáts levelét a Vatikánban dolgozó Csertő Sándor és Zágon József kanonokoknak, valamint Békés Gellért bencés szerzetesnek, a Katolikus Szemle főszerkesztőjének. Később találkozott Msgr. Ivan Dias-szal, a vatikáni államtitkárság munkatársával, a Népek Evangélizációjának későbbi bíboros-prefektusával is. Gereben István ezekről a találkozókról levélben tájékoztatta az észak-amerikai magyar szervezetek vezetőségét. Az USA Szenátus Judicary Subcommitte on Internal Security (Belbiztonsági Igazságügyi Albizottság) napirendre vette Szakáts meghallgatását, de Msgr. Varga Béla katolikus papnak, a magyar Parlament korábbi kisgazda elnökének intervenciója következtében lemondta azt. Hasonlóan a Vatikán is elzárkózott a magyar kettős ügynök meghallgatásától, bár Gereben István puhatolózó megbeszélései kezdetben reménykeltőek voltak. A pápa Lékai László apostoli kormányzót a 1976 februárjában esztergomi érsekké nevezte ki, és még ez év májusában bíborosi címet is kapott. Ebben a számunkban két, eddig publikálatlan dokumentumot közlünk: Szakáts Miklós kettős ügynök föntebb említett levelét és Gereben István első beszámolóját a római magyar papokkal való találkozókról. Következő számunkban Gereben második levelét hozzuk nyilvánosságra, amelyben a Msgr. Ivan Dias-szal való találkozásról számol be. (A szerk.)

                                                                                                         

Szakáts Miklós levele dr. Varga Lászlónak,

az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottsága akkori soros elnökének

 

1974.II.2.

Kedves Lacikám!

Miután telefonon beszéltem Veled, megbeszélésünk szerint levélben is leírom röviden, amit úgy érezem, kötelességem az illetékesek tudomására hozni. Tehát:

Mint bizonyára tudod, a „Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma II. Főosztály Operatív Csoport” (magyarul: a magyar KGB) 1967 késő őszétől „titkos munkatársi” szolgálatot követelt tőlem, melyet a British Secret Service tudtával és kérésére látszólag el is fogadtam. 1969. július 16-i meneküléseimig így több ízben alkalmam volt találkozni más prominens entellektüelekkel, akik a „titkos munkatársi” minőségben ügyködtek a magyar KGB részére. Némethi Károly belügyes vezérőrnagy, Kiss ezredes a kémelhárító osztály főnöke, Somogyi őrnagy helyettes főnöke a kémelhárításnak több ízben találkozót hozott létre velem és a főtisztelendő Lékai László úrral, aki az említett „Operatív Csoport” titkos munkatársa volt, s akit igen magasra értékeltek az előbb megnevezett belügyesek.

3 titkos helyügyi találkahelyen: Eötvös út 35. (Svábhegy), Gábor Áron utca 5C., Szépvölgyi út 17.találkoztam vele.

Utoljára 69 koranyarán, menekülésem előtt a chilei nagykövetség fogadásán az Állatkerti Gundelban találkoztunk, ahol az ő föladata volt engem a jelenlévő püspököknek bemutatni, amire nem volt ugyan különösebb szükség, mert mind régen személyesen ismertem, viszont Lékai úr tájékoztatott arról, hogy ki az, aki „megbízható”.

 

Érdekes volt?
A teljes cikk elolvasható, ha megrendeli az Egyházfórum elektronikus vagy nyomtatott változatát! Kattintson ide!

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinket ide kattintva érheti el.